Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İnsan Kaynakları Uzmanı

İstanbul Favori Gıda San. Tic. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Pendik)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

769 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

769 başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

İşe Alım, Yetkinlik, Eğitim ve Performans Değerlendirme fonksiyonlarının yürütülmesi süreçlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi,

Bordro uygulamaları konusunda bilgi sahibi,

4857 sayılı İş Kanunu, SGK, İŞKUR, İSG ve personel özlük işlemleri ile ilgili güncel mevzuatlara hakim,

MS Ofis programlarına hakim (tercihen ileri düzeyde excel ve raporlama bilgisi),

İnsan ilişkileri, iletişimi ve temsil yeteneği güçlü, koordinasyon becerisi yüksek,

Sonuç odaklı çalışma becerisine sahip,

İşe giriş, işten çıkış, puantaj oluşturma, BES hesaplamaları vb. süreçleri yönetebilecek, prim ödeme, rapor onaylama vb. yasal sürelere hakim ve uygulamasını yapabilecek,

İşe alım oryantasyon sürecini yönetebilecek

Kariyer.Net üzerinden doğru işe doğru adayı seçebilecek

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.İŞ TANIMI


İnsan kaynakları ve İdari işler Müdürüne bağlı olarak çalışacaktır.

Personel özlük dosyalarını oluşturulması

Bordro ve özlük işlemlerinin yasal sürece uygun olarak yapılması

Personellerin maaşlarından yasal kesintilerin işlenmesi (icra/avans v.s),

işten çıkış işlemlerinin yapılması, kıdem ihbar yıllık izin hesaplanmasının yapılması,

işkur yazışmalarının yapılması

Disiplin kurulunda aktif rol alarak, birimlerinin tüm faaliyetlerini yasal ve şirket disiplin hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

Çalışma hayatını düzenleyen yasa ve mevzuatların takibini yapmak, yeni düzenlemeler ve değişiklikler hakkında yönetici ve çalışanları bilgilendirmek,

İşe alım sürecinin yürütülmesinde destek sağlayacak (Kariyer portallarından aday taramalarının gerçekleştirilmesi,telefon ve birebir mülakatların sağlanması vb),

İşe alımı gerçekleşen personellerin özlük süreçlerinin takip edilmesini sağlamak,

Personelin izin, rapor, performans, tebliğ, izleme sonuçlandırma süreçlerine hakim,

Haftalık - Aylık İnsan Kaynakları raporların hazırlanmasına destek verebilecek,

Şirket politikası doğrultusunda tüm insan kaynakları süreçlerine etkin olarak destek vermek,

Faaliyet alanları ile ilgili günlük, haftalık raporlamaları zamanında yapmak,

Organizyonel süreçleri takip edebilecek,"İnsan Kaynakları Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Favori Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.6698 Sayılı Yasa Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma MetniVe Açık RızaA- Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı6698 sayılı yasa gereğince kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve uyulacak usul ve esaslara uygun hareket edilmesi temel amaç edinmiştir. Kişisel verilerin işlenmesinde usul ve yasaya tabi olmakla, kanunun genel ilkeleri esas alınmıştır. 6696 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişilerin özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklere verilen önem ve mahremiyet ilkesi çerçevesinde veriler işlenmektedir.B- Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı 6698 Sayılı kapsamında aydınlatma ve açık rıza kapsamında FAVORİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. gıda faaliyetindeki şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında ; şirketimiz ve ilgili diğer kamu ve kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle görsel, sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, bilgilendirme, reklam, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, şirket sunumu içeriğinde bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketlerimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.6698 Sayılı yasanın 4-5 ve 6 ve ilgili maddelerinde kişisel verileriniz aydınlatma kapsamında açık rıza alınmakla, 6. Madde gereğince açık rızanız kapsamında işlenmekle, talep halinde yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak- aktarılmayacaktır. 6698 sayılı yasanın 9. Maddesi çerçevesinde verileriniz veri güvenliği sağlanmak kaydı ile işletmenin verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ilgili 9. Madde şartları taşımak kaydı ve açık rızanız alınması ile gerçekleştirilecektir. İlgili kişinin, iş bu aydınlatma metni kapsamında yazılı muvafakati alınmakla, gerekli idari ve teknik güvenlik tedbirleri alınmış olmakla, veri paylaşımı-aktarımı paylaşılabilir.Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; ilgili kişinin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Açık rızanız doğrultusunda kişisel verileriniz işlenmekte ( zorunlu kayıt ve formda yer alan kişisel verileriniz.) olup, talebiniz halinde 6698 sayılı yasanın 7. Maddesi kapsamında talebiniz halinde silme, yok edilme ve anonim hale getirilecektir. İş bu aydınlatma ve haklarınız olmakla( 10 ve 11. Madde gereğince ) ve silme, yok etme ve anonim hale getirme ( 7. Madde gereğince ) haklarınız bulunmakla, 6698 sayılı yasanın genel ilkelerine bağlı kalınacak olup, aydınlatma kapsamında açık rızanızın alınmıştır. 6698 sayılı yasa kapsamında alınan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için kvkkbilgi@favorigida.com mail üzerinden talep edilecektir.C- Aydınlatma Metni ve Açık RızaAydınlatma metni kapsamında verilerin aktarılması, depolanması, saklanması… na açık rıza vermekle, aydınlatılmış ve açık rıza ile onay vermiş olmaktasınız. 6698 sayılı yasa kapsamında; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemine açıkça özgür iradenizle onay vermiş olmaktasınız.İlgili kişi; Aydınlatma metni ile aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiş olmakla, yazılı veya şifahi açık rıza ile verilerin aktarılması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, sınıflandırılması, açıklanması, yeniden düzenlenmesi, devralınması, işlenmesi, depolanması, saklanmasına… onay vermektedir.Saygılarımızla…

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları