İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir?

İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir?

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne Demek?

İnsan kaynakları uzmanı, insan kaynakları departmanında uzman statüsünde çalışan, başlıca görevi işe alım ve işten çıkarma olan kişiye verilen mesleki unvandır. Bir şirket için oldukça önemli görevleri vardır. Tüm departmanlarla ilgilenen, şirket çalışanlarına eğitim veren ve onların motivasyonunu artıracak faaliyetlerde bulunan personel, insan kaynakları uzmanıdır.

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnsan kaynakları uzmanının asıl işi çalışanları işe alma ve onları işten çıkarma gibi görünse de birçok farklı görevi vardır. Bu görevler şunlardır:

 • İşe alım süreci için başvuru hazırlamak ve süreci takip etmek,
 • Gelen talepler doğrultusunda CV dosyalarını incelemek,
 • Adayları mülakata tabi tutmak,
 • Bordro hazırlamak ve ücret belirlemek,
 • Çalışan performansları için değerlendirme yapmak,
 • Eğitimler düzenlemek ve bu alanda sunumlar yapmak,
 • Çalışanların mesai süresini ve izin günlerini yönetmek.

İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Türkiye'de bulunan üniversitelerin büyük bir bölümünde İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mevcuttur. Bu ve bu alanla ilgili diğer bölümlerden mezun olan öğrenciler, insan kaynakları departmanı için eğitimli kişiler olurlar. Adaylar ayrıca eğitim ve kurs programlarına katılarak yetkinliklerini arttırabilir ve sertifika sahibi olabilirler.

İnsan Kaynakları Uzmanında Olması Gereken Özellikler

Bünyesinde görevlendirmek üzere insan kaynakları uzmanı alan kurum ve kuruluşlar, kendilerine göre kriterler belirleyebilirler. Fakat insan kaynakları uzmanında olması gereken ve genel olarak kabul gören birtakım özellikler vardır. Bu özellikler şöyledir:

 • İş kanunu hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak,
 • Microsoft Office programlarını aktif olarak kullanabilmek,
 • SGK mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Araştırmacı, sonuç odaklı ve dinamik bir kimliğe sahip olmak,
 • Hem öğrenmeye hem de gelişmeye açık olmak,
 • İşe alım süreçlerinin nasıl ilerlediğini bilmek,
 • Bildirge ve belge düzenleyebilmek,
 • Eğitim verebilmek ve sunum yapabilmek,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek.