İnsan Kaynakları Danışmanı Nedir?

İnsan Kaynakları Danışmanı Ne Demek?

İnsan Kaynakları Danışmanı, personel işe alım süreç veya yöntemlerini düzenleme, performans ve yetenek yönetimini sağlama ile eğitim planlama konularında hizmet verdiği kuruma danışmanlık hizmeti sunar.

İnsan Kaynakları Danışmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Personelin nitelikleri ile kurum ihtiyaçlarının hangi ölçüde uyuştuğunu tespit etmek için çeşitli iş analizleri gerçekleştirmek,
 • Gelişim alanlarını belirlemek üzere personel ile düzenli olarak görüşmeler yapmak,
 • Yetenek ve kariyer yönetimi süreçlerinde personelin eğitim veya gelişim faaliyetlerinin belirlenmesinde görev almak,
 • Personel bağlılığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Kariyer ve performans süreçlerinin yürütülmesinde departman yöneticilerine destek vermek,
 • İşe alımı gerçekleşecek adayların seçiminde uygun yöntem ve kanalların belirlenmesini sağlamak,
 • İşe alım süreçlerinde departman yöneticileri ile beraber mülakatları gerçekleştirmek,
 • Bütçe hazırlık süreçlerinde rol almak,
 • Bordro ve personel özlük işlemlerini takip etmek,
 • Kurumun işe alım stratejileri ile prosedürlerinin oluşturulması veya düzenlenmesi faaliyetlerine destek vermek,
 • İlgili kanun, yönetmelik ve prosedürler hakkında yönetime danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Düzenli olarak departman yöneticilerine raporlar hazırlamak ve sunmak

Nasıl İnsan Kaynakları Danışmanı Olunur?

İnsan Kaynakları Danışmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Danışmanında Olması Gereken Özellikler

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Takım çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Mesleki gelişime ve öğrenmeye açık olmak,
 • Sonuç odaklı çalışma yeteneği göstermek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak