Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Diyarbakır(Merkez)
24 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

418 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

418 başvuru

Departman

Satış

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMIEn az lise mezunu, tercihen Meslek Yüksek Okulu veya Üniversite mezunu,

Otomotiv sektöründe sıfır ve/veya 2. El satış konusunda tecrübe sahibi,

Tercihen Oto Eksperi olarak çalışmış, fiyatlandırma yapabilecek,

2. El Oto Alım-Satım sürecine hakim,

Pazarlama ve Satış konusunda deneyimli,

Diksiyonu düzgün, prezentabl, müşteri odaklı, güler yüzlü, ikna becerisi ve kurumsal temsil kabiliyeti yüksek,

Takım çalışmasına yatkın,

Tercihen yetkili Bayi tecrübesi olan ve güvenilir referanslar verebilen,

Dinamik ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

Diyarbakır’da ikamet eden & edebilecek,

En az B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış


İŞ TANIMI

Araç hakkında fiyatlandırma yapmak,

2. el araç ekspertizinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak,

Eksik ve hasarlı araçların onarımlarını yaptırmak,

2. el araçların temizliğini kontrol etmek, araçların sergilenme düzenlerini oluşturmak,

2. el araçların resimlerini çekerek internet aracılığı ile ilgili satış portallerinde yayınlamak,

Satış portallerindeki ilanları gün aşırı kontrol etmek ve gelen mesajları değerlendirmek,

Araç alım & satım sonrası evrak sürecini idame ettirmek,

Satılan 2. el araçların tüm kontroller sonrası eksiksiz olarak müşteriye teslimatını gerçekleştirmek,

Araçların stokta kalış sürelerini göz önünde bulundurarak, satış stratejileri geliştirmek

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

2. El Satış Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

2. El Satış Danışmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ONAYLAMA METNİİşlemlere devam etmeden önce lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aşağıdaki metni okuyarak onaylayınız.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerimin şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin bilgilendirme metnini okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve metinde belirtilen tüm bilgilendirmeler çerçevesinde şirketinize iletmiş olduğum veya şirketinizce edinilen her türlü kişisel verilerimin, KVKK’da tanımlanan kapsamda haklarım saklı kalmak kaydıyla, belirtilen amaç ve nedenlerle işlenmesine ve metinde belirtilen kişilere aktarılmasına muvafakat ettiğimi özgür iradem ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.BİLGİLENDİRME METNİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla KARDELEN OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel veriler bulunmakta ise; kişisel verilerin Bilgilendirme Metni ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenerek muhafaza edilecektir.KARDELEN OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:Şirketimizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, hizmetlerimizi gerçekleştirmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, şirketimizce sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.KVKK’nın “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında yer alan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerinizin Aktarılması:Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.a. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,b. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyladoğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,c. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesiiçin zorunlu olması,d. Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirmeamacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,e. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,f. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,g. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya bedenbütünlüğünü koruması için zorunlu olması.Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesia. Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.b. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.c. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,b. İşlenmişse bilgi talep etme,c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,e. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,f. KVKK’nin kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,g. Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i. Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:İLETİŞİM BİLGİLERİKARDELEN OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.İletişim Linki: kardelenotomotiv.com.tr Adres: MEVLANA HALİT MAH.KARDELEN SİTESİ NO:61/A 21090 BAĞLAR / DİYARBAKIRTel: 0 216 ……… (Pbx) Faks: 0 216………… - TürkiyeVeri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.Başvuru için:Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

2. El Satış Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

2. El Satış Danışmanı İş İlanları