Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İnsan Kaynakları Uzmanı

KATRE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Zeytinburnu)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

320 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

320 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Türkiye'nin on farklı bölgesinde şubesi bulunan, 81 ile hizmet veren, Isıtma - Soğutma sektöründe faaliyet gösteren firmamızın merkezinde(Zeytinburnu/İstanbul) çalışacak İnsan Kaynakları Uzmanı aranmaktadır.

Genel Nitelikler;

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, sabırlı, pozitif tutum sahibi ve gelişime açık
 • Planlama ve organizasyon becerileri güçlü
 • İş kanunu ve SGK mevzuatına hakim
 • İnsan Kaynakları alanında en az 3 yıl tecrübeli
 • Bordro süreçlerine hakim
 • Seyahat engeli bulunmayan
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen

İş Tanımı;

 • Aday araştırma, mülakat ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İşe giriş - İşten çıkış süreçlerinin takibi ve kanuna uygun yapılmasının sağlanması
 • Aylık bordro işlemlerinin yürütülmesi
 • Çalışan memnuniyetini ve iş performansını arttırmak için gerekli çalışmaların planlanması ve yürütülmesi
 • Çalışan bağlılığı, gelişim ve yetenek yönetimi projelerinin hazırlanıp, yürütülmesi
 • Özlük dosyalarının güncellemesi ve arşivlenmesi
 • Terfi ve rotasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları alanı içerisinde yapılması gereken diğer çalışmaların yapılması

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Katre Isı Sistemleri Müh. ve Tic. Ltd.Şti.

Katre Isı Sistemleri Müh. ve Tic. Ltd.Şti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KATRE ISI SAN. TİC. A.Ş. KVKK- ÇALIŞAN ADAY AYDINLATMA METNİ7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında,Yapılacak iş görüşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçiveya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.Bu kapsamda şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini, hukuka uygun olarak erişilmesini ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİNİN KİMLİĞİ:Veri sorumlusu KATRE ISI SAN. TİC. A.Ş.’dir.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERÇalışan olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden i ş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarasıİletişim Bilgisi Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi, referans iletişim bilgileriEğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmişFinansal Bilgi Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi,Görsel Veri Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleriİşitsel Veri Ses kayıtlarıÖzel Nitelikli Kişisel Veri Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi. Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedirÇalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış loğlarıİzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefonDiğer Askerlik durumu, performans bilgisi, aile bildirim bilgileriÇALIŞAN ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ Şirketin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi, İletişimin sağlanması, İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, Şirketimiz İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesiKayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.ÇALIŞAN ADAYIN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASIYukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz; Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektirKİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Şirketimize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla; Şirketimize’e elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler, Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri, Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar, Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.Katre Isı San. Tic. A.Ş. olarak çalıştığınız şirketin, kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz.Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz.Ayrıca; Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz.Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.6698 sayılı Kanun’unun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun’unun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, 6698 sayılı Kanun’unun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Demirciler sitesi1.Yol No:73 Zeytinburnu /İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.İLETİŞİM BİLGİLERİKatre Isı San. Tic. A.Ş.Adres: Demirciler sitesi1.Yol No:73 Zeytinburnu /İstanbulE-Posta: info@katre.comTelefon: (+90) 212 415 48 15

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları