Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Elektrik Elektronik (Scada) Operatörü

Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Manisa(Alaşehir)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Teknisyenlik

Teknisyenlik

Başvuru Sayısı

941 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

941 başvuru

Departman

Teknisyenlik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Aranan Nitelikler

·        Manisa Alaşehir’de ikamet eden/ edebilecek durumda olan,

·        Enerji sektöründe en az 2-3 yıl deneyim sahibi ve Tercihen Jeotermal Elektrik Santrallerinde skada-dcs tecrübesi olan,

·        Endüstri Meslek Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Elektrik bölümünden mezun,

·        Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi (EKAT)154KV / 34,5 KV belgesine sahip olan,

·        MS Office programlarını kullanabilen,

·        Takım çalışması yetkinliğine sahip olan,

·        Vardiyalı çalışabilecek,

·        Elektrik projelerini okuyabilen,

·        OG, AG, Zayıf akım ve otomasyon bilgi ve tecrübesine sahip,

·        Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan,

·        B sınıfı sürücü ehliyeti sahibi olan, aktif olarak araç kullanabilen,

İş Tanımı

Şirketimizin Manisa Alaşehir ‘de kurulu olan Jeotermal Elektrik Santrallerinde istihdam edilmek üzere “Elektrik Operatörleri" aramaktayız.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
B sınıfı

Elektrik Elektronik Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Elektronik Operatörü Elektrik Elektronik Operatörü Maaşları Elektrik Elektronik Operatörü Nasıl Olunur? Elektrik Elektronik Operatörü Nedir? Elektrik Elektronik Operatörü İş İlanları
Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Enerji / Enerji Üretim ve Dağıtım 1+

Hakkımızda

Türkiye’de enerji, madencilik, tekstil, inşaat, gayrimenkul geliştirme, tarım ve hayvancılık gibi farklı alanlarda başarıyla faaliyet göstermekte olan ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından olan Gürmen Grubun, enerji sektöründeki firmalarından olan Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, jeotermal elektrik santrali projeleri geliştirmek ve işletmek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.Maspo Enerji elverişli piyasa, Türkiye’de yenilenebilir enerji dinamikleri için destekleme politikaları ve yasal düzenlemeler, projenin gelecek vaat eden teknik kapasitesi, uygun finansman yapılarına erişim, imkanlariyla Türkiye’nin jeotermal elektrik üretimi sektöründe lider oyuncu olmayı hedeflemektedir.Maspo Enerji, Ekim 2011’de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (“MTA”) tarafından açılan ihaleyi kazanarak Manisa – Alaşehir’de bulunan jeotermal sahasının 30 yıllık işletme haklarını almıştır. Türkiye’nin jeotermal kaynak açısından en aktif bölgelerinden birinde yer alan saha, aynı zamanda 126,50 km2’lik genişliğiyle Türkiye’deki en büyük jeotermal sahası olma özelliğine de sahiptir. Yerli ve Uluslarararası saygın teknik kuruluşlarca gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda sahanın sürdürülebilir potansiyelinin 140 MW olduğu saptanmıştır.Söz konusu 140 MW elektrik üretim kapasitesine 2020 yılına kadar ulaşmak adına detaylı planlar yapılmış olup, çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir. Maspo Enerji, ruhsat sahasının potansiyelinin en doğru şekilde değerlendirilmesi ve sürdürebilir elektrik üretiminin temini için sahada jeolojik, jeokimya ve jeofizik araştırmaları, hidrotermal alterasyon çalışmalarının yanı sıra Türkiye’de ilk olarak uzun dönemli etkileşim ve izleyici (tracer) testleri gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de enerji, madencilik, tekstil, inşaat, gayrimenkul geliştirme, tarım ve hayvancılık gibi farklı alanlarda başarıyla faaliyet göstermekte olan ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından olan Gürmen Grubun, enerji sektöründeki firmalarından olan Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, jeotermal elektrik santrali projeleri geliştirmek ve işletmek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.Maspo Enerji elverişli piyasa, Türkiye’de yenilenebilir enerji dinamikleri için destekleme politikaları ve yasal düzenlemeler, projenin gelecek vaat eden teknik kapasitesi, uygun finansman yapılarına erişim, imkanlariyla Türkiye’nin jeotermal elektrik üretimi sektöründe lider oyuncu olmayı hedeflemektedir.Maspo Enerji, Ekim 2011’de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (“MTA”) tarafından açılan ihaleyi kazanarak Manisa – Alaşehir’de bulunan jeotermal sahasının 30 yıllık işletme haklarını almıştır. Türkiye’nin jeotermal kaynak açısından en aktif bölgelerinden birinde yer alan saha, aynı zamanda 126,50 km2’lik genişliğiyle Türkiye’deki en büyük jeotermal sahası olma özelliğine de sahiptir. Yerli ve Uluslarararası saygın teknik kuruluşlarca gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda sahanın sürdürülebilir potansiyelinin 140 MW olduğu saptanmıştır.Söz konusu 140 MW elektrik üretim kapasitesine 2020 yılına kadar ulaşmak adına detaylı planlar yapılmış olup, çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir. Maspo Enerji, ruhsat sahasının potansiyelinin en doğru şekilde değerlendirilmesi ve sürdürebilir elektrik üretiminin temini için sahada jeolojik, jeokimya ve jeofizik araştırmaları, hidrotermal alterasyon çalışmalarının yanı sıra Türkiye’de ilk olarak uzun dönemli etkileşim ve izleyici (tracer) testleri gerçekleştirmiştir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Sayın İlgili,Firmamız aktif ilanına gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle veya işgücü ihtiyacımız sebebiyle aleni kıldığınız özgeçmişinize ulaşmak suretiyle erişim sağladığımız genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Sistemde alenileştirdiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz;(1) Açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,(2) Tarafınızla iletişim sağlanması,(3) Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,(4) İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,(5) Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,(6) İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,(7) İstihdamınız halinde tarafınıza sağlanacak ücret ve yan hakların belirlenmesi,(8) İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,Amacıyla işlenmektedir.Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.Firmamıza, yakınlarınız, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, referanslarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi tarafımıza ulaştığı tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 2(iki) yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.Saygılarımızla,GÜRMEN GİYİM SAN. TİC. A.Ş.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Elektrik Elektronik Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Elektronik Operatörü Elektrik Elektronik Operatörü Maaşları Elektrik Elektronik Operatörü Nasıl Olunur? Elektrik Elektronik Operatörü Nedir? Elektrik Elektronik Operatörü İş İlanları