Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Üsküdar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Teknik Servis

Teknik Servis

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Teknik Servis

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

METTLER TOLEDO hassas tartım ve ölçüm ekipmanları satış ve servisinde, dünyanın önde gelen şirketlerindendir. İstanbul Altunizade ofisimizde, Teknik Servis bölümünde dönemsel olarak (6 Ay + 6 Ay) görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip "Servis Planlama Sorumlusu (Dispaçer)" ekip arkadaşı arıyoruz.

 • Benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyimli,
 • En az MYO veya Lisans mezunu,
 • Süreç yönetimi yetkinliğine sahip,
 • Müzakere becerisine sahip,
 • MS Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
 • İletişim becerisi yüksek,
 • Takip ve kontrol yeteneğine sahip.

İŞ TANIMI

 • Servis Satış ekibinden gelen onaylar üzerinden müşteri ile iletişime geçerek servis iş takvimini belirlemek.
 • Şirket içi kullanılan bilgisayar sistemine gerekli müşteri, kullanıcı, cihaz vb. bilgilerinin girişini yapmak.
 • Belirlenen servis iş takvimine göre şirket içi kullanılan bilgisayar sistemi ile servis işlerini oluşturmak.
 • Saha servis teknisyenlerinin iş koordinasyonunu sağlamak.
 • Servis işlerini oluşturduktan sonra saha servis teknisyenlerine iletmek.
 • Şirket içi bilgisayar sisteminde saha servis teknisyeni tarafından e-mail üzerinden gönderilen servis raporlarının girişlerini yapmak.
 • Saha servis teknisyenlerinin işlerini sistem üzerinden takip etmek ve raporlamak.
 • Tüm servis işlerinin sistemde kapatmak ve iç ve dış faturaları oluşturmak.
 • Yönetimi servisin mevcut iş durumları hakkında bilgilendirmek.
 • Tüm regülasyon ve kurallara uyumlu şekilde çalışmak.
 • Kendisine iletilen servis raporlarını sistemde arşivlemek.
 • Servis sözleşmelerine ait iş programlarının uzun süreli planlamasını yapmak.


*ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI ÖNEMLİ ÖN BİLGİLENDİRME*

*Lütfen sistemlerimizde işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı rica ederiz.

**İş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, sağlık raporu ve adli sicil kaydınıza ilişkin bilgi ve belge talep edilecektir.

***Şirketimiz uluslararası alanda faaliyet göstermekte olup iş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, kişisel verileriniz, iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yazılım ve bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki detaylı bilgilendirme Çalışan/Stajyer Aydınlatma Metni ile sunulmuştur. Lütfen ön bilgilendirme metni ve aydınlatma metnini okuyunuz ve belirtilen hususlara onay veriyorsanız, ilanımıza başvurunuz. 

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Planlama Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Planlama Sorumlusu Planlama Sorumlusu Maaşları Planlama Sorumlusu Nasıl Olunur? Planlama Sorumlusu Nedir? Planlama Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

METTLER TOLEDO specializes in precision instruments and is one of the world's largest suppliers of weighing and measuring systems. We are a market leader in a number of related measurement technologies; serving global customers with over 13,500 employees worldwide in more than 40 countries with our direct organization. 

METTLER TOLEDO specializes in precision instruments and is one of the world's largest suppliers of weighing and measuring systems. We are a market leader in a number of related measurement technologies; serving global customers with over 13,500 employees worldwide in more than 40 countries with our direct organization. 

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

METTLER TOLEDO TR ÖLÇÜM ALETLERİ TİCARET SATIŞ VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİMETTLER TOLEDO TR ÖLÇÜM ALETLERİ TİCARET SATIŞ VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.a) Veri SorumlusuŞirket olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.*Lütfen iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler) yer almadığından emin olunuz. İşlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi rica ederiz**İş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, sağlık raporu ve adli sicil kaydınıza ilişkin bilgi ve belge talep edilecektir.***Şirketimiz uluslararası alanda faaliyet göstermekte olup iş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, kişisel verileriniz, iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yazılım ve bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yurt dışına aktarılacaktır.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,• Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir.c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:• İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.• Çalışan adayı tarafından özgeçmiş iletilmesi. • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.d) İlgili Kişi Olarak Haklarınız KVKK madde 11 kapsamında “ilgili kişi” olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi,• “Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi & Haluk Türksoy Sokak Çevikel İş Merkezi D:6, 34662 Üsküdar/İstanbul” adresindeki Şirket’e bizzat gelerek,• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@mt.com adresine elektronik posta göndererekveya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.Adı / Soyadı: __________ İmza: ______________

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Mettler Toledo TR Ölçüm Aletleri Tic. Satış ve Servis Hizm. A.Ş. İş İlanları

Planlama Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Planlama Sorumlusu Planlama Sorumlusu Maaşları Planlama Sorumlusu Nasıl Olunur? Planlama Sorumlusu Nedir? Planlama Sorumlusu İş İlanları