Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM

PET GARDEN AKVARYUM İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Sincan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

154 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Başvuru Sayısı

154 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İthalat ve toptan satış alanında faaliyet gösteren şirketimizin Ankara Sincan ASO 2. OSB Merkez ofisinde görevlendirilmek üzere“MALİ MÜŞAVİR” alınacaktır. 

GENEL NİTELİKLER;

·         Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren bölümlerinde muhasebe ve finans alanında en az lisans eğitimini tamamlamış, 

·         Tercihen SMMM belgesine sahip,

·         Alanında en az 5 yıl tecrübeli, 

·         MS Office uygulamalarına hakim, özellikle ileri derecede Excel bilgisi olan,  

·         ERP alanında sistem geliştirme yetkinliğinde bilgi ve tecrübe sahibi, Tercihan LOGO-LBS ürünlerini modüler ve entegre olarak kullanmış,

·         Analitik düşünme yetisine ve gerekli iş disiplinine sahip, 

·         Tek Düzen Hesap Planına vakıf,Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer mali tabloları hazırlayabilecek,

·         KDV, Muhtasar-SGK,İŞ-KUR, ÖTV, GEKAP, FORM BA-BS, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi gibi tüm beyanname ve bildirim süreçlerine hakim,

·         Dönem sonu işlemleri ve vergi planlaması alanında deneyimli,

·         Vergi Hukuku, Ticari Hukuku, iş hukuku, e-belge ve e-defter süreçleri ile diğer yasal mevzuatlara hakim ve mevzuat değişikliklerini yakından takip eden,

·         Maliyet muhasebesi tecrübesi olan,

·         İthalat muhasebesi, ithalat maliyetlerinin raporlanması ve kambiyo işlemleri hakkında bilgi sahibi,

·         Muhasebe ve finans bölümünün yeniden organizasyonu ve koordinesi konusunda aktif görev alabilecek, ekip yönetimi tecrübesi olan,

·         Yönetim ve diğer karar alıcıların ihtiyaç duyduğu raporlama ve kontrol sistemini işletebilecek deneyimde,

·         Ankara’da ikamet eden,

·         Aktif Araç kullanabilen,

·         (Erkek adaylar için) Askerlik hizmetini tamamlamış 

İŞ TANIMI;

·         Günlük, irsaliye, fatura, banka işlemleri, çek-senet tahsilatları ve diğer tüm muhasebe kayıtlarının yürütüldüğü departmanın sorumluluğunu üstlenmek, muhasebe görevlerinin sevk ve idaresini sağlamak, muhasebe departmanındaki görev ve sorumlulukları düzenlemek ve takip etmek,

·         Dönemsel beyannamelerin ve bildirimlerin yasal sürelerinde verilmesi ve bunlara ilişkin ödemelerin takibi,

·         Etkin bir raporlama ve iç denetim süreci oluşturmak,

·         E-belge, e-defter uygulamaların takibi, kontrolü

·         Dönemsel firma, kar-zarar, maliyet tablo ve analizleri,

·         İthalat beyannamelerinin muhasebeleştirilmesi ve ithalat maliyetlerinin çıkarılması

·         Ticaret odası ve MERSİS süreçlerine yönetilmesi,

·         Firma adına dış denetim ve yasal denetim süreçlerine refakat edilmesi,

·         Yönetim planlama ve karar alma süreçlerine etkin destek sağlanması, 

·         Finansal planlama ve geleceğe dönük finansal projeksiyonların hazırlanması çalışmalarına etkin katılım, 

Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Maaşları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Nasıl Olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Nedir? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM İş İlanları
Hakkımızda

PET GARDEN AKVARYUM İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PET GARDEN AKVARYUM İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI / GÖNÜLLÜ ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİKişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, Pet Garden Akvaryum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde her türlü kişisel verinin uygun olarak işlenmesine ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:Kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi, adayın niteliğinin ve tecrübesinin pozisyon için uygunluğunun değerlendirilmesi, aday ile iletişime geçilmesi, iş görüşmelerinin yürütülmesi, referans gösterilen kişilerle iletişime geçilmesi, aranan pozisyona uygun adayların işe kabul süreçlerinin yürütülmesi, adayın rızası halinde aday havuzunda saklanması amaçlarının gerçekleştirilmesi için aydınlatma hükmü yerine getirilerek, ilgili adayın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel verileri toplayarak işlenmektedir.2. Kişisel Verilerinizin aktarılması ( Üçüncü Kişilerle Paylaşılması)Kişisel verileriniz herhangi bir kurum ve kuruluş (üçüncü şahıslarla ) paylaşılmamaktadır.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak veri sorumlusu tarafından, aday kariyer portalları, elden ve elektronik posta yolu ile özgeçmişi iletilmesi vb. fiziki ve / veya elektronik ortamlardan toplanmakta, muhafaza edilmektedir. Tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler; iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve iş ilişkisinin kurulmasıdır. Mülakat yapılan hallerde; Mülakat notları, referans notları, mülakat amaçlı şirket merkezine gelmeniz halinde şirket alanlarının güvenliği için kurulmuş kameralar yolu ile kayıt altına alınan verileriniz ve Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde md. 5 / 2 / c iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için, md. 5 / 2 / e bir hakkın tesisi, kullanılması amacıyla, md. 5 / 2 / d kişisel verilerinizin aleni olması halinde veya md. 5 / 2 / f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md. 5 / 1 ve md. 6 / 2 uyarınca açık rızası olması halinde işlenecektir.4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Maaşları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Nasıl Olunur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Nedir? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM İş İlanları