Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Nedir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Ne Demek?

Serbest muhasebeci mali müşavir SMMM; şirkete ait finansal bilgileri analiz eden, hizmet vermiş olduğu kurumun vergi gibi yasal yükümlülüklerini takip ederek finansal her türlü faaliyetin kaydını tutmakla yükümlü kişidir. Serbest muhasebeci mali müşavir kimdir sorusuna yanıt bu şekilde verilebilir. Bu meslek grubunda yapılan işler çok daha çeşitlidir. Diğer bir açıklamayla da serbest muhasebeci mali müşavir SMMM, 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunun 2. Maddesinin A fıkrasına istinaden faaliyet kolundan bağımsız olarak herhangi bir iş yerine bağlı olmadan işlerini yürütür. SMMM ise serbest muhasebeci mali müşavir unvanının baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Belirli sınavlarda başarılı olan mali müşavirler, SMMM unvanı ile çalışmaya başlar. Serbest muhasebeci mali müşavir kime denir sorusunu kapsamlı şekilde yanıtlamak için mesleğin görev ve sorumluluklarını belirtmek gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Serbest muhasebeci mali müşavir SMMM, tüzel ve gerçek kişilere ait işletmelerde mevzuata uygun olarak defterleri tutar. Bilanço, finansal tablolar ve vergi beyannamesi gibi belgeleri düzenler. Serbest muhasebeci mali müşavir ne iş yapar diye detaylandırmak gerekirse bu sorunun cevabı 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2. Maddesinin A fıkrasında belirtilir. Kanun maddesinden hareketle serbest muhasebeci mali müşavir görevleri ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Gerçek ve tüzel kişilere ait yeni kurulan veya halihazırda devam eden işletmelerdeki muhasebe sistemlerini kurar ve geliştirir,
 • Kuruluş işlemlerinin yanı sıra bölünme, tasfiye, devir ve birleşme gibi işlemleri için de mükelleflere yardımcı olur,
 • İşletmelerin adres değişikliği, faaliyet değişikliği gibi işlerini yapar,
 • İşletmelere, muhasebe ve finansal konularda mevzuat uygulamaları ile ilgili danışmanlık yapar,
 • İşletmenin gelir ve giderlerine ait faturaları toplayarak defterlere işler,
 • İşletmeye ait vergi beyannamelerini düzenler,
 • Yapılan kayıtlara göre hazırlanması gereken mali tabloları düzenler ve bütçeyi tayin eder,
 • Ay ve yıl sonu kapanış süreçlerindeki gerekli tüm işlemleri yürütür,
 • Finansal olan tutarsızlıkları hataları tespit edip, vergi, fon vb. ceza işlemlerindeki uyuşmazlıkları çözümler,
 • Yönetim departmanlarına iletilmek üzere periyodik raporlar hazırlar ve genel kurul toplantıları için gerekli evrak işlerini yapar,
 • Şirket veri gizliliğini korumak için veri tabanı yedekleri oluşturur ve finansal bilgileri güvenli hale getirir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Serbest muhasebeci mali müşavir nasıl olunur sorusuna yanıt vermek gerekirse; öncelikle üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Maliye Bölümü gibi alanlardan lisan derecesi ile mezun olmak gerekir. Akabinde serbest muhasebeci mali müşavir SMMM stajı dosyasını tamamlayarak staj başlatma başvurusu yapılır. 5786 Sayılı Kanunun 6. Maddesine göre staja başlama sınavı olarak adlandırılan sınavına girilir. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen bu sınav test usulü yapılır. Sınavda 60 ve üzeri not alındığı takdirde staj başlatma hakkına erişilir. Staja başlayabilmek için ilgili ayın ilk 10 gününde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişlerinin de yapılması gerekir. Ayrıca serbest muhasebeci mali müşavir SMMM staj başlatma sınavında 3 yıl içerisinde başarılı olma şartı aranır. Bu süre zarfında başarılı olamayan adayların staj dosyası iptal edilir. Stajı tamamlamak için tekrar staj dosyası açtırmaları gerekir. Stajlarını tamamlayanlar sonra bakanlığın yaptığı SMMM sınavına tabi tutulur. Sınavda başarılı olduktan sonra da, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine istinaden mesleklerini yapma hakkı kazanırlar. Serbest muhasebeci mali müşavir nedir sorusuna, yukarıda belirtilen süreçleri tamamlayan ve bu unvanla görev yapan kişilerdir, yanıtı verilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi serbest muhasebeci mali müşavir olmak için gerekli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki eğitimdir. SMMM olmak için üniversitelerin İktisat Bölümü ve İşletme Bölümü gibi ilgili dört yıllık alanlarından başarı ile mezun olmak gerekmektedir.

 • 3 yıl süre ile serbest muhasebeci mali müşavir SMMM stajı yapmış olmak,
 • Serbest muhasebeci mali müşavir SMMM sınavını kazanmış olmak,
 • Serbest muhasebeci mali müşavir SMMM ruhsatını almış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetinden mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53. Maddesindeki kanunlar çerçevesinde herhangi bir suçtan hüküm almamış olmak,
 • Memuriyetten çıkartılmış veya ihraç edilmemiş olmak,
 • Mesleki şeref ve haysiyete aykırı herhangi bir durum ve olay içerisinde bulunmamış olmak.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM İşe Alım Şartları Nelerdir?

Günümüzde mali ve finansal konulardaki uygulamaların değişmesi aynı zamanda bu meslek grubuna olan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu nedenle serbest muhasebeci mali müşavir iş ilanları seçeneklerine sıkça rastlanmaktadır. Bir firmada çalışmak isteyen adaylar, bu ilanlara başvuru yapabilir. Diğer yandan serbest muhasebeci mali müşavir unvanını alan herkes bir şirkete bağlı olmadan çalışabilir. Serbest muhasebeci mali müşavirler tercihlerine göre 2 farklı şekilde görev yapabilir. Bunlar;

 • Bağımsız SMMM: Bir şirkette bordrolu olarak değil, kendi bürosunda mali müşavirlik yapan serbest muhasebeci mali müşavir anlamına gelir. Bağımsız bir şekilde SMMM olarak görevinizi icra edebilmek için kendi muhasebe büronuzun olması gerekir. Büro açabilmek için ise bağlı olduğunuz odadan büro tescil belgesi almanız gerekir. Ayrıca birden fazla meslek mensubu ile araya gelerek de ortak bir ofis açılması da mümkündür.
 • Bağımlı SMMM: Özel bir şirkette çalışan mali müşavirleri ifade eder. Bağımlı bir SMMM çalıştığı şirketin dışında, başka bir yerin mali müşavirliğini yapamaz. Bu durum yasalar ile engellenmektedir. Serbest muhasebeci mali müşavir maaş konusunda çalışılan firmaya ve mali müşavirin yetkinliğine göre çok farklılık gösterebilmektedir.

Serbest muhasebeci mali müşavir olarak bir şirkette çalışmak isteyenler Kariyer.net üzerinden iş ilanlarına ulaşabilir. Ayrıca adaylar bulunduğu veya çalışmak istediği şehirdeki iş ilanlarını listeleyebilir. İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul serbest muhasebeci mali müşavir smmm sayfasından İstanbul içindeki iş ilanlarını görüntüleyebilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirler.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
21.810 / Aylık
502 kişinin ortalama maaşıdır.