Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(İzmit)

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

252 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

252 başvuru

Departman

Mühendislik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Enerji Verimliliği Etütleri, Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP), Bina Enerji Performans Sınıfı Hesaplamaları (EKB),  hizmetlerimiz için sanayi tesisleri ve binalarda çalışan ekibimize tercihen Enerji Yöneticiliği veya Etüt-Proje Uzmanlığı Sertifikasına sahip  "Makine Mühendisi" takım arkadaşı aramaktayız.

 İşin Tanımı

·        Kocaeli merkezli şirketimizde ; Binalar ve Sanayi Tesisleri için Türkiye’ nin yerel mevzuatına ve/veya uluslararası finansör kuruluşların şablon ve gerekliliklerine uygun bir şekilde sahada Enerji Verimliliği Ölçümleri yapacak, Enerji Verimliliği Etüt Raporları hazırlayacak,

·       Binalarda ve endüstriyel tesislerde ısıtma, soğutma, havalandırma, basınçlı hava, buhar sistemlerini yerinde ölçümler yaparak inceleyecek, tasarım hesaplarını ve projeleri kontrol edecek, verimliliklerini hesaplayacak, bu verileri raporlayacak ve enerji verimliliği kriterlerine göre daha verimli sistem önerileri geliştirecek, 

·       Enerji Verimliliği bakış açısına göre tesisin mekanik sistemlerinin tümünün ölçümlerini yapacak, envanter çıkaracak, mevcut durumu değerlendirecek ,enerji tasarruf noktalarını tespit edecek, raporlayacak

·       Enerji Verimliliği Önlemlerine ait teknik ve finansal hesaplamaları yapacak, karşılaştıracak, raporlayacak,

·       Binaların ve endüstriyel tesislerin enerji verimliliği iyileştirme ve tadilat projelerini oluşturacak, uygulama projelerini kontrol edecek, hata ve eksiklerini tespit edip raporlayacak,

·       Enerji Verimliliği tadilatı yapılacak binalara dair teknik şartnamelerin şekil ve içerik kontrollerini yapacak,

·       Takım Liderine ve diğer Enerji Verimliliği uzmanlarına saha çalışmaları, veri analizi ve raporlamalarda yardımcı olacak,

·       Profesyonel ve özenli raporlama yapacak,

 Aranan Nitelikler

·       Dört yıllık eğitim veren Fakültelerin  Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun,

·        Daha önce tesisat mühendisliği alanında çalışmış (tercihen),

·        Enerji Yöneticiliği veya Etüt-Proje Uzmanlığı Sertifikasına sahip (tercihen),

·       Microsoft Ofis programlarını ileri derecede kullanabilen,

·       İngilizcesi en az orta düzeyde ve rapor yazımı konusunda yetkin,

·       Yoğun çalışma temposuna ve grup çalışmasına ayak uydurabilecek,

·       Araştırmacı, analitik düşünebilen ve yenilikçi,

·       Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

·        Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

 Makine Mühendisi alınacaktır.

Not : Bu pozisyon için uzaktan çalışma ve kısmi uzaktan çalışma imkanı da bulunmaktadır.

 

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Makine Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Mühendisi Makine Mühendisi Maaşları Makine Mühendisi Nasıl Olunur? Makine Mühendisi Nedir? Makine Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Mühendislik hizmetleri sunan bir kuruluşuz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ofislerimizle ulusal anlamda hizmet veriyoruz.

Mühendislik hizmetleri sunan bir kuruluşuz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ofislerimizle ulusal anlamda hizmet veriyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

SEHATEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIKKişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metniİşbu Aydınlatma Metni, Sehatek Enerj Verimliliği Danışmanlık Müh.Elek.Yal.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. Şirketi (“”Şirket”) tarafından Şirket’in çalışan adaylarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçlarıİş başvurusunda Şirket ile paylaştığınız/paylaşacağınız özgeçmişinizde ve/veya çalışma özetinizde yer alan kişisel verileriniz ve aday değerlendirme sürecinin sonraki aşamalarına geçtiğiniz takdirde Şirketin sizden isteyebileceği ek kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; iş başvurularının toplanması, aday değerlendirme sürecinin yönetilmesi ile işe uygunluk analizlerinin yapılması, iş akdi kurulduğu takdirde sunulacak ücret ile sağlanacak yan haklar ve menfaatlere yönelik ön-planlama süreci yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi için muhafazası, personel işleri operasyon süreçlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, çalışan adayının işe uygunluğunun kontrolü, muhaberat faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket yerleşkelerinde güvenlik amacıyla kapalı devre kamera kayıtlarının alınması, Şirket santral sistemi üzerindeki aramaların ve görüşmelerin kayıt altına alınması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, şikayet yönetimi vb. kurumsal ilişkilerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hukuki ve ticari güvenliğin temini, Şirket’in nin taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.2. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; e-posta, Şirket internet sitesi, Şirket sosyal medya hesapları, faks, sms, CCTV, Sehatek santral sistemi vb. kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda dijital ya da kağıt üzerinde toplanmakta ve saklanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.3. Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçlarıİş müracaatı sırasında temin edilen kişisel verileriniz, açık rızanız kapsamında topluluğumuzda doldurulması gereken boş pozisyona en uygun adayın seçimini sağlamak amacıyla Sehatek Topluluğu mevcut ve müstakbel şirketlerine, iştiraklerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, ölçülülük ve gereklilik ilkeleri esas alınarak hukuken yetkili olmaları koşuluyla adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilir.İş başvurusu gerekçesiyle temin edilen kişisel verileriniz açıklandığı şekilde aktarım işlemine tabi tutulurken, Kanun’un 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak tarafınızca verildiği şekliyle doğru ve olabildiğince güncel bir şekilde, “doğru istihdamın/istihdamınızın sağlanması” amacıyla sınırlı ve ölçülü davranılacaktır.4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların KullanılmasıKişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.• Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,• hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.• Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.5. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılmasıİlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@sehatek.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Prim, Yemekhane.

Sehatek Enerji Ver.Müh.Ltd.Şti. İş İlanları

Makine Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Mühendisi Makine Mühendisi Maaşları Makine Mühendisi Nasıl Olunur? Makine Mühendisi Nedir? Makine Mühendisi İş İlanları