Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kalite Kontrol Sorumlusu

T-Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Sincan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

144 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

144 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Muayene faaliyetleri ile ilgili en az 5 sene deneyim sahibi,
 • Ekip yönetimi tecrübesine sahip,
 • Kalite Kontrole ait ölçme ve test cihazlarının kullanımına hâkim,
 • Tercihen CMM cihazı kullanımı hakkında bilgi sahibi,
 • İyi seviyede teknik resim okuyabilen,
 • Tercihen AS9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Sistemi Yönetimi hakkında bilgi sahibi olan,
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği, takip ve raporlama becerileri kuvvetli,
 • Planlama ve organizasyon becerileri kuvvetli,
 • Stres ve zaman yönetimi konusunda yetenekli,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Tercihen Sincan ve Etimesgut Bölgesinde ikamet eden veya edebilecek,
 • Takım arkadaşları aramaktayız.

      İŞ TANIMI

 • Muayene faaliyetlerinin sorunsuz işlemesini sağlamak,
 • Muayene planlarını hazırlamak,
 • Bölüm içi iş planı ve iş takibi yapmak,
 • Biriminin yer aldığı süreçlerle ilgili oluşturulan dokümantasyonların güncel tutulmasını sağlamak,
 • Açılan düzeltici/önleyici faaliyetler için kök neden ve aksiyon planı oluşturmak ve uygulamak,
 • Üretimde/montajda yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlamak,
 • Operasyonel risk değerlendirmelerinin kontrolünü sağlamak,
 • Olası risk/fırsat tespitleri yapıp kayıtlarını oluşturmak,
 • Uygun olmayan ürün raporlarının kontrollerini yapmak,
 • Hazırlanan teknik resimlerin kontrolünü yapmak,
 • Hazırlanan müşteri evraklarının kontrolünü yapmak

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Muaf, Yapıldı

Kalite Kontrol Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Sorumlusu Kalite Kontrol Sorumlusu Maaşları Kalite Kontrol Sorumlusu Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Sorumlusu Nedir? Kalite Kontrol Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

T-Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1999 yılında, güvenilir, özgün ve maliyet etkin alt sistemler tasarlamak geliştirmek ve üretmek için kurulmuştur. Firmamız iki ayrı grupta üretim yapmaktadır; Askeri kara taşıtları ve Off-Road araçları için koltuk sistemleri. Helikopterler için kazalara dayanıklı koltuk sistemleri.

T-Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1999 yılında, güvenilir, özgün ve maliyet etkin alt sistemler tasarlamak geliştirmek ve üretmek için kurulmuştur. Firmamız iki ayrı grupta üretim yapmaktadır; Askeri kara taşıtları ve Off-Road araçları için koltuk sistemleri. Helikopterler için kazalara dayanıklı koltuk sistemleri.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla T-KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“T-KALIP A.Ş” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.1-Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz T-KALIP A.Ş adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda T-KALIP A.Ş’nin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, T-KALIP A.Ş tarafından aşağıda tahdidi olarak sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:• Şirketimizin insan kaynakları süreçlerini ve faaliyetlerini belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi,• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası, • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,• Tesis Güvenlik ile ilgili kanun ve yönerge de belirtilen faaliyetlerin yürütülebilmesi,• Şirket personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi,• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, • Çalışanların, ziyaretçilerin, iş başvurusuna gelen adayların güvenliğini sağlayabilmek için giriş çıkışları kontrol edilebilmesi,3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Paylaşılması Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, T-KALIP A.Ş tarafından yukarıda tahdidi olarak sayılan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir.4-Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi T-KALIP A.Ş, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.5- Veri Sahibi Olarak Haklarınız Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ilişkin taleplerinizi, şirketimizin ‘‘Ahi Evran Osb Mah. Kırım Hanlığı Cad.No:12 Sincan/ANKARA’’ adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ya da tkalip@hs06.kep.tr kep adresimize e-posta yoluyla veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

T-Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş İlanları

Kalite Kontrol Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Sorumlusu Kalite Kontrol Sorumlusu Maaşları Kalite Kontrol Sorumlusu Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Sorumlusu Nedir? Kalite Kontrol Sorumlusu İş İlanları