Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Sincan, Etimesgut, Yenimahalle)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

325 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

325 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitelerin Makine bölümü mezunu,

İleri düzeyde Solidworks programı kullanabilen ve katı modelleme konusunda tecrübeli,

Teknik resim standartlarını iyi bilen, ileri seviyede teknik resim okuma, anlama ve yorumlama becerisine sahip,

Temel imalat bilgisine hakim,

Problem çözme konusunda kabiliyetli, öğrenmeye açık,

Ekip çalışmasına uygun, takipçi, dinamik ve sorumluluk sahibi,

Basit ölçü aletlerini etkin ve hatasız kullanabilen,

(Tercihen) ileri düzeyde İngilizce bilen,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan

Tercihen Ankara / Sincan / Etimesgut bölgesinde ikamet eden çalışma arkadaşları arıyoruz.

İŞ TANIMI

Yeni ürün gruplarının tasarımlarını gerçekleştirmek,

Montaj, alt montaj ve parça teknik resimlerini oluşturmak,

Tasarımların ölçülendirilmesi ve toleraslandırılmasını yapmak,

Mevcut ürünlerde gerekli olan tasarım değişiklik ve geliştirmelerini yapmak,

Ürünlerin üretim ve montaj aşamalarında teknik destek sağlamak,

Tasarım belgelerinin eksiksiz, güncel ve uygun şekilde depolanmasını sağlamak,

Tasarlanan parçaların, sistemlerin prototip fazının takip edilmesi ve prototipin oluşturulmasını sağlamak,

Yapılan montajlı komple tasarımlarla ilgili ürün ağaçlarının hazırlanması, parça listelerinin oluşturulması ve güncellenmesini sağlamak.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarım Mühendisi Tasarım Mühendisi Maaşları Tasarım Mühendisi Nasıl Olunur? Tasarım Mühendisi Nedir? Tasarım Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

T-Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1999 yılında, güvenilir, özgün ve maliyet etkin alt sistemler tasarlamak geliştirmek ve üretmek için kurulmuştur. Firmamız iki ayrı grupta üretim yapmaktadır; Askeri kara taşıtları ve Off-Road araçları için koltuk sistemleri. Helikopterler için kazalara dayanıklı koltuk sistemleri.

T-Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1999 yılında, güvenilir, özgün ve maliyet etkin alt sistemler tasarlamak geliştirmek ve üretmek için kurulmuştur. Firmamız iki ayrı grupta üretim yapmaktadır; Askeri kara taşıtları ve Off-Road araçları için koltuk sistemleri. Helikopterler için kazalara dayanıklı koltuk sistemleri.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla T-KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“T-KALIP A.Ş” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.1-Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz T-KALIP A.Ş adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda T-KALIP A.Ş’nin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, T-KALIP A.Ş tarafından aşağıda tahdidi olarak sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:• Şirketimizin insan kaynakları süreçlerini ve faaliyetlerini belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi,• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası, • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,• Tesis Güvenlik ile ilgili kanun ve yönerge de belirtilen faaliyetlerin yürütülebilmesi,• Şirket personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi,• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, • Çalışanların, ziyaretçilerin, iş başvurusuna gelen adayların güvenliğini sağlayabilmek için giriş çıkışları kontrol edilebilmesi,3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Paylaşılması Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, T-KALIP A.Ş tarafından yukarıda tahdidi olarak sayılan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir.4-Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi T-KALIP A.Ş, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.5- Veri Sahibi Olarak Haklarınız Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ilişkin taleplerinizi, şirketimizin ‘‘Ahi Evran Osb Mah. Kırım Hanlığı Cad.No:12 Sincan/ANKARA’’ adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ya da tkalip@hs06.kep.tr kep adresimize e-posta yoluyla veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

T-Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş İlanları

Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarım Mühendisi Tasarım Mühendisi Maaşları Tasarım Mühendisi Nasıl Olunur? Tasarım Mühendisi Nedir? Tasarım Mühendisi İş İlanları