Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

İnsan Kaynakları Uzmanı

TatilBudur.Com

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 5 yıl arası

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 5 yıl arası

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
 • İnsan Kaynakları alanında en az 2 yıl tecrübeli,
 • Tercihen Meyer PDKS programı kullanımı konusunda tecrübeli,
 • İnsan kaynaklarının tüm süreçleri konusunda bilgili,
 • Planlama ve organizasyon yönü kuvvetli,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerileri gelişmiş, dinamik,
 • İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet eden veya edebilecek olan

İş Tanımı

 • İşe alım süreçlerinin uçtan uca yürütülmesi,
 • İşe başlayana kadar aday sürecinin takip edilmesi
 • Özlük dosyalarının oluşturulması
 • Puantaj ve Bordro süreçlerine destek verilmesi,
 • İstirahat raporları ve İzinlerin takip edilmesi

 Genel Müdürlüğümüzde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev alacak takım arkadaşı arıyoruz.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin KorunmasıÇalışan Adayı Aydınlatma Metni Tatilbudur Seyahat Acenteliği Ve Turizm A.Ş. (Tatilbudur), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.İlgili KişiKişisel verileri Tatilbudur tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.Veri SorumlusuSizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Tatilbudur veri sorumlusudur.Kişisel Verilerinizin Elde EdilmesiAşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.Yöntem / Ortam VerilerOtomatik yöntemlerle kariyer.net üzerindenelektronik ortamda Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Fotoğraf, vd.) İletişim (Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Bölüm, Çalıştığı Kurumun Adı, Kurumda Çalışmaya Başladığı Tarih, Çalışma Şekli, vd.) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, Sınıf, vd.) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü) Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Fotoğraf, vd.) İletişim (Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Bölüm, Çalıştığı Kurumun Adı, Kurumda Çalışmaya Başladığı Tarih, Çalışma Şekli, Çalıştığı Şehir, vd.) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, Sınıf, vd.) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Bilgileri) Askerlik (Askerlik Statüsü) ;Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriFirmamıza iş başvurusu yapmanız halinde;• Kimlik, İletişim, Adres, Çalışmak İstediğiniz yer bilgileri, başvuru ile ilgili açıklamalarınız ile Özgeçmişinizde yer alan Öğrenim Bilgileriniz, Mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durumunuz ve Özgeçmişinizde yer alan diğer bilgileriniz,• Araç teslim edilecek bir pozisyona başvuruyorsanız ayrıca sürücü belgesi bilgileriniz,Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla açık rızanıza istinaden (KVKK Md. 5/1 kapsamında) işlenmektedir.Ayrıca verdiğiniz açık rızaya ilişkin Kimlik (Ad, Soyad, İmza) ve Evrak Bilgileri (Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı) bilgileriniz KVKK ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla KVKK Md. 5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.Bunların yanında• Özgeçmişinizde referans olarak belirttiğiniz kişilerden hakkınızda edineceğimiz bilgileriniz,• Başvurunuz sonrası mülakata çağırılmanız halinde, burada bize bildirdiğiniz bilgileriniz,Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ile Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla tarafınızla iş sözleşmesi kurulması sebebine istinaden (KVKK Md. 5/2(c) kapsamında) işlenmektedir.Bu bilgileriniz iş başvurunuzun reddi halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md. 5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir.Talebiniz doğrultusunda başvurunuzun havuzda bekletilmesi kararı alınması halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md. 5/1'deki açık rızanız bulunması halinde bu sebebe dayanılarak bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir. İşe kabulünüz halinde bu bilgileriniz imha edilmeyip çalışan özlük dosyanız içerisinde çalışanın iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve KVKK Md. 5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle saklanmaya devam edecektir.Bize ilettiğiniz metinden başta özen nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf üyeliği, sağlık durumu gibi) olmak üzere bizimle çalışmanız için gerekmeyen; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve mesleki deneyim bilgileriniz ve yetenekleriniz dışındaki bilgileri özgeçmişinizden kaldırarak özgeçmişinizi göndermenizi öneririz.Özgeçmişinizde referans olarak bildirdiğiniz kişinin bilgilerini bizimle paylaşmak için rızasını aldığınız kabul edilir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz KVKK Md. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızİlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgilia) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmeHaklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru YöntemiBaşvurunuzuSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok Apt. No:4/24 Ümraniye / İstanbul adresine yazılı olarak;Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi kullanarak tatilbudur@hs03.kep.tr KEP adresine;Veya sistemlerimizde size ait görünen e-posta adresinizi kullanarak kvk@tatilbudur.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları