Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Manisa(Yunus Emre)
23 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

214 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

214 başvuru

Departman

Kalite

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Firmamızın gelişen ve büyüyen organizasyonu bünyesinde, kalite güvence ve kalite kontrol birimimizde görev alacak aşağıdaki niteliklere sahip “Kalite Güvence ve Kontrol Mühendisi” takım arkadaşımızı ekibimizde görevlendirmek isteriz.

  • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun,
  • Tercihen ileri seviyede Almanca veya İngilizce bilen,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • Analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip,
  • MS Office uygulamalarını çok iyi düzeyde kullanabilecek,
  • Tercihen kalite sistemleri ve süreç yönetimleri konusunda otomotiv sanayisinde 1 yıl tecrübeli,
  • Tercihen IATF 16949, ISO 9001 konularında  bilgi sahibi,
  • Düzeltici / önleyici faaliyet açıp, takip edebilecek,
  • Müşteri geri bildirimlerini yönetebilecek,
  • MSA, SPC, PPAP, APQP, FMEA, 8D konularında uygulama yapmış veya eğitim almış

Manisa ve İzmir'den personel servisimiz bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
Hakkımızda

Tora Makina Kalıp İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Tora Makina Kalıp İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA VE STAJYER ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİTORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(“KVKK”) uyum göstererek kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile; KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca çalışan adaylarına ve stajyer adaylarına ilişkin işlenen kişisel veriler ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.I. Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu TORA Makine Kalıp İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenmektedir.II. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiri bilgisinden oluşan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,• İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,• İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,• Ücret politikasının yürütülmesi,III. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer kişi kategorisi kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile stajyerin yönlendirildiği okul/üniversite ile paylaşılabilecektir. Ayrıca açık rızanızın olması halinde başvurunuzun değerlendirilebilmesi için grup şirketimize de aktarılabilecektir.IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak kariyer sayfaları aracılığıyla toplanan veriler, yasal mevzuatta öngörülen sürelere riayet edilerek işlendikleri amaçlar için gerekli olan süre kadar saklama ve imha politikasında belirtilen şekilde saklanmaktadır.V.Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanun’un 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır: “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, internet sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle yapacağınız başvurularınızı;*Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir,*Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.Posta adresimiz:Keçiliköyosb Mahallesi OSB 418. Cadde No:1 Yunusemre-ManisaKEP adresimiz: toramakina@hs01.kep.trE-posta adresimiz:kvkk@toramakina.com

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar