Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İnsan Kaynakları Uzmanı / Aliağa

Vergo Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Aliağa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

556 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

556 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

2015 yılında kurulan VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., solar taşıyıcı sistem üretimini dizayn ve projelendirme hizmetleri ile birlikte yürütmektedir. 2021 yılında üretim hacmini daha da büyütmek ve ürün gamını genişletmek için Salihli Organize Sanayi Bölgesinde yaptığı fabrika yatırımı ve Mistral İzmir'de bulanan ofislerinin ardından, Aliağa bölgesinde yeni fabrika yatırımı yaparak büyümeye devam etmektedir.

İzmir Aliağa fabrikamızda görevlendirilmek üzere ekibimize,

 • Üniversitelerin tercihen Endüstri Mühendisliği, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri vb. lisans bölümlerinden mezun,
 • Puantaj, personel özlük işlemleri konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • İnsan Kaynakları alanında kariyerinde ilerlemek isteyen,
 • İş kanunu, SGK, İşkur ve Çalışma mevzuatını iyi bilen, gelişmeleri yakından takip eden
 • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • Tercihen Canias Bordro programını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, çözüm odaklı, analitik, sürekli öğrenme ve gelişime açık,
 • Detaylı ve titiz çalışabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın 
 • İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonunda görev alacak ekip arkadaşı arıyoruz.

İŞ TANIMI :

 • Personel puantajları ve izinlerin takibini yapmak,
 • Tüm personel özlük işlerinin yürütmek ve yasal prosedür ve evrak sürecini takip etmek,
 • Personelin günlük devam durumları, mesaileri, izin, istirahat ve devamsızlıklarının takip etmek.
 • Fabrikadaki tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde (Personel seçme ve yerleştirme, eğitim, performans, ücret yönetimi vs.) görev almak,
 • Firmanın İnsan Kaynakları politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlamak,

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.2015 yılında Kemalpaşa Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde, fabrikasında 30 çalışanı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Son teknoloji makine parkı, modern solar montaj sistemleri ile çelikten ileri teknoloji ürünler dizayn etmektedir. Firmamız tamamen solar taşıyıcı sistem üretimine odaklı olup müşterilerimizin talepleri doğrultusunda üretim, projelendirme, dizayn ve sahada montaj hizmetleri sunmaktadır. Ürün maliyetlerini optimum olarak hesaplayıp, gerekli katma değeri daima müşterilerinin avantajına uygun olarak belirlemektedir. Sektöründe öncü olan firmamız, "2015-2017 yılları arasında Türkiye'de en hızlı büyüyen 4.şirket" unvanı ile Türkiye ekonomisini ayakta tutan üretici aktörlerin yıllık karnesi niteliğinde olan ISO 500 listesinde, 2019 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında, 2020 yılında ise EBSO 100 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer almaya hak kazanmıştır. VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ, profesyonel ekibi, çok yönlülüğü, üretimdeki çeşitliliği ve insan kaynakları odaklı yapısı sayesinde kurumsal bir şirket olarak faaliyetine devam etmektedir.

VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.2015 yılında Kemalpaşa Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde, fabrikasında 30 çalışanı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Son teknoloji makine parkı, modern solar montaj sistemleri ile çelikten ileri teknoloji ürünler dizayn etmektedir. Firmamız tamamen solar taşıyıcı sistem üretimine odaklı olup müşterilerimizin talepleri doğrultusunda üretim, projelendirme, dizayn ve sahada montaj hizmetleri sunmaktadır. Ürün maliyetlerini optimum olarak hesaplayıp, gerekli katma değeri daima müşterilerinin avantajına uygun olarak belirlemektedir. Sektöründe öncü olan firmamız, "2015-2017 yılları arasında Türkiye'de en hızlı büyüyen 4.şirket" unvanı ile Türkiye ekonomisini ayakta tutan üretici aktörlerin yıllık karnesi niteliğinde olan ISO 500 listesinde, 2019 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında, 2020 yılında ise EBSO 100 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer almaya hak kazanmıştır. VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ, profesyonel ekibi, çok yönlülüğü, üretimdeki çeşitliliği ve insan kaynakları odaklı yapısı sayesinde kurumsal bir şirket olarak faaliyetine devam etmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE ONAM FORMU6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatını haiz Vergo Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş (Vergo)tarafından, iş amaçlarıyla bağlı olarak, kişisel verilerin tarafımıza iletilme amacıyla sınırlı ve ölçülü olarak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.Tarafımızla paylaşmış olduğunuz genel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve imhasına ilişkin Kanun'un 10. Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları, Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları ve Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenme Amaçları ve Hukuki SebebiŞirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, iş başvuru formları, e-postalar, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Tarafımızla paylaşılan özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK' nın 5. Maddesinde hüküm altına alınan;“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,“Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartlarına bağlı olarak işlenmektedir.İşbu şartların mevcut olmadığı hallerde, işin amacına uygun ve ölçülü olmakla; açık rızanız kapsamında işlenir.KVKK' nın 6. Maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veri kapsamında sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin işlenmesi, ancak tarafınızdan verilecek açık rıza ile mümkün olmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasına ilişkin Kanun'da öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler tarafımızca alınmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca;• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,• Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,• Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,• İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,• İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,• Tarafınıza sunulan/sunulacak olan hizmetin devamlılığı• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,• Şirketimizin çalışanlara karşı Kanun’dan veya Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sözleşme’nin devam eden süreçteki ifa yükümlülüğünün terine getirilmesi,ve/veya• Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;• Vergo Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş (Vergo) ve tüm grup şirketlerine,• Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,• Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,• Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara• Şirket içinde kullanılan kurumsal e-posta ve bilişim teknolojileri alanında kullanılan bulut teknolojisine ilişkin kullanılmakta olan sistemlerin hizmet altyapısı serverlerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olduğundan yalnızca işlendiği amaçla bağlantılı ve veri merkezinin bulunduğu ülke ile sınırlı olarak yurt dışına aktarılabilecektir.Şirketimiz Kanun'un 12. Maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;• İşlenip işlenmediğini öğrenme,• İşlenmişse bilgi talep etme,• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,• Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,• Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı, başvuru formunu doldurarak yazılı ve ıslak imzalı olarak Halilbeyli OSB Mah Nif Cad NO 11 Kemalpaşa-İzmir adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ik@vergo.com.tr adresine elektronik e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Şirketimize başvuru yolu tüketilmeden Kurul’a şikâyet yoluna başvurulamaz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları