Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Üye İşyeri Saha Satış Uzmanı

Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış Geliştirme

Satış Geliştirme

Başvuru Sayısı

141 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

141 başvuru

Departman

Satış Geliştirme

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı

·       Belirlenen bölgeler içerisinde sahanın sorumluluğunu alacak ve buradaki işyerlerinin Zubizu ile olan ilişkilerini yönetebilecek,

·       Nakit ödemenin yoğun olduğu hedef sektörleri belirleyerek işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı olacak ve Zubizu’nun yenilikçi ödeme alma ve ödeme dağıtım gibi B2B, B2C satışlarının pazarlamasını yapabilecek,

·       Sahadan gelen talepleri hızlıca karşılayıp, müşteri firma koordinasyonunu sağlayabilecek,

·       Müşteri ilişkilerinin devamlılığını sağlayabilecek,

·       Saha ziyaretleri ve potansiyel müşterilere ilişkin raporlamaları düzenli yapabilecek,

·       Sözleşme kapsamında alınan başvuruların takip edilmesini sağlayacak,

·       Mevcut ürünlerin satış ve geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Genel Nitelikler

·       Lisans mezunu,

·       Saha satış tecrübesi olan,

·       Ödeme sistemleri ve dijital ödemeler ile ilgili tecrübesi olan,

·       İletişimi kuvvetli, ikna kabiliyeti ve temsil yeteneği güçlü,

·       Çözüm odaklı, dinamik,

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Satış Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Yetkilisi Satış Yetkilisi Maaşları Satış Yetkilisi Nasıl Olunur? Satış Yetkilisi Nedir? Satış Yetkilisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDAAYDINLATMA BİLDİRİMİDgPays Grup Şirketleri (hep birlikte “DgPays” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak aşağıda belirtilen amaç ve şartlar çerçevesinde hukuka uygun olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak işler, muhafaza eder ve paylaşır.1. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve NedenleriKimlik Bilgileri: bu kategori kapsamında ad-soyad veriniz işlenmektedir. Bu verilerinizi, sözleşmenin kurulması ve ifası nedeniyle işlemekteyiz.Bu verilerinizin işlenmesi ile çalışan adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve iletişimin sağlanması amaçlanmaktadır.İletişim Bilgileri: bu kategori kapsamında telefon numarası, adres ve e-posta veriniz işlenmektedir.Bu verilerinizi, sözleşmenin kurulması ve ifası nedeniyle işlemekteyiz.Bu verilerinizin işlenmesi ile çalışan adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve iletişimin sağlanması amaçlanmaktadırMesleki Deneyim Bilgileri: bu kategori kapsamında sınav puan bilgileri, eğitim ve öğrenim bilgileri, alınan sertifika bilgileri ve iş deneyimi ile mesleki diğer deneyim veriniz işlenmektedir.Bu verilerinizi, sözleşmenin kurulması ve ifası nedeniyle işlemekteyiz.Bu verilerinizin işlenmesi ile çalışan adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.Özlük Bilgileri: bu kategori kapsamında referans bilgileriniz işlenmektedir. Bu verilerinizi, sözleşmenin kurulması ve ifası nedeniyle işlemekteyiz.Bu verilerinizin işlenmesi ile çalışan adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlanmaktadır2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma AmaçlarıKişisel verilerinizi, yukarıda işbu Bildirimin (1) no’lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak topluluk şirketlerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize aktarılabiliriz. 3. Kişisel Verilerinizin Toplanma YöntemleriKişisel verilerinizi; iş başvurusunda bulunmak için iletişime geçtiğiniz işyeri ve diğer fiziksel ortamlarımız ile internet sitelerimiz, diğer elektronik ortamlarımız aracılığıyla, referans olarak gösterdiğiniz veya çalışma ve eğitim geçmişinizde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları ya da anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kurumlar veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları kanalıyla yazılı, sözlü, görüntü veya ses kaydı veya diğer şekillerde elde edebiliriz.4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki SebeplerKişisel verilerinizi, aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işleyebiliriz.(i) Sözleşmenin kurulması: İş başvurunuz sırasında tarafımızla paylaştığınız verilerinizi, başvurunuzun uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler sonucunda sizinle iş sözleşmesinin kurulması amacıyla işleyebiliriz.(ii) Verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması: Size iş teklifinde bulunulması veya iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla, Linkedin ve benzeri sosyal ağlar aracılığıyla alenileştirmiş olduğunuz verilerinizi kullanabiliriz.5. Kişisel Veri Sahibi Olarak HaklarınızKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca, veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini ve düzeltme ve silme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınız hakkında yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte Maslak Mah. Büyükdere Cad Koç Kaya As Plz N.1 K.16 49-50-51 Sarıyer/İstanbul adresine bizzat veya noter kanalıyla veya dgpaysbilisim@hs03.kep.tr kayıtlı e-posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) ile veya info@dgpays.com e-posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş. İş İlanları

Satış Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Yetkilisi Satış Yetkilisi Maaşları Satış Yetkilisi Nasıl Olunur? Satış Yetkilisi Nedir? Satış Yetkilisi İş İlanları