İzlanda kökenli Actavis, “uluslararası pazarda kaliteli jenerik ilaç geliştirme, üretim ve satışında lider firma olma” vizyonuna sahip. 1999 yılında tek ülkede faaliyet gösteren ve 146 çalışanıyla 57 milyon Avro ciro yapan bir firma iken, bugün 39 ülkede faaliyet gösteren 13 bine yakın çalışanıyla dünyanın dördüncü büyük jenerik firması konumunda. Avrupa, Amerika ve Asya’da modern geliştirme ve üretim tesisleri bulunan şirketin İK Müdürü Yonca Taşçı’yla Actavis Türkiye’nin İK faaliyetleri hakkında konuştuk.
 
Actavis İK departmanı ne zaman kuruldu? İK olarak hangi görevleri yürütüyorsunuz? Endüstri ve İnsan İlişkileri Departmanı, Personel Departmanı adıyla faaliyet gösteren Actavis, İK’sı 1994’te İnsan Kaynakları Departmanı adını aldı. İK departmanımız Organizasyonel Gelişim ve İdari İşler olarak iki birimden oluşuyor. Organizasyonel Gelişim biriminin altında kurumsal iletişim, ücretlendirme, eğitim, işe alım, performans değerlendirme ve kariyer planlama başlıkları yer alıyor. İdari İşler biriminde ise ödemeler, bordro ve yan haklar, personel devam kontrol sistemleri, filo yönetimi, taşeron hizmetleri yer alıyor. İK departmanımızda operasyonel olarak 10 kişi görev yapıyor. Ancak iş yeri hekimimiz, motorlu araç filomuzun yönetiminden sorumlu kişiler ve danışma da İK’ya bağlı çalışıyor.
 
Actavis’in yakın gelecek için hedefleri nelerdir? İK olarak devam eden projeleriniz var mı?
Actavis olarak yeni ürünlerimizin lansmanlarını başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra üç yıldır devam eden Actavis’e uyum süreci çerçevesinde yeniden yapılandırma ve organizasyonel gelişim çalışmalarımıza da devam etmeyi planlıyoruz. Tabii ki uluslararası pazardaki kaliteli jenerik ilaç geliştirme, üretim ve satışında lider firma olma hedefimize ulaşmamızı sağlayacak ön hedeflerimizi de gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Ücretlendirme politikalarımıza, eğitimlerimize, kurumsal iletişim süreçlerimize ve çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik çeşitli projelerimiz devam ediyor. Hem internet sitemiz hem de intranetimiz için Actavis’in genel merkeziyle ve diğer ülkelerle de iletişim halindeyiz.
 
Sadece Actavis’e özel İK yönetimi uygulamalarınız var mı?
Sektöre uyum ve İnsan Kaynakları alanındaki gelişmelerin yakından takibini gerçekleştirmenin yanı sıra Actavis İnsan Kaynakları yönergesini dikkate alıyoruz. Actavis İnsan Kaynakları yönergesi, tüm dünyadan İnsan Kaynakları yöneticilerinin fikirleri alınarak oluşturuldu. Kitapta, İnsan Kaynakları alanındaki her türlü uygulamanın Actavis’e uyarlanmış hali yer alıyor. 
 
Motivasyon adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Motivasyonu sağlamak için kurum yararlarıyla çalışan beklentilerinin doğru noktada buluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğitim programları, kurumsal bağlılığı artırıcı iç iletişim çalışmalarıyla şirket değerlerini ön plana çıkaran aktivitelerle motivasyonun artırılmasına çalışıyoruz. Bunun yanı sıra piknik ve partiler gibi çeşitli sosyal aktiviteler de düzenliyoruz. Actavis olarak dünya devleri arasında yerimizi aldık ve jenerik ilaç sektörünün bir numarası olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızla da sık sık bu hedefi paylaşarak onların da kuruma olan inancını maksimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Dünya çapında Actavis çalışanlarına yönelik yayınlanan Actavis One World dergisi sayesinde de çalışanlarımız global olarak Actavis çalışanlarının hedeflerine ulaşmak için tek yürek olup nasıl çalıştıklarını görebiliyorlar.

Çalışanlarınıza ne tür eğitimler veriyorsunuz?
                                                               Farklı düzeylerdeki çalışanlarımıza uygun olarak çeşitli gelişim programlarımız mevcut. Çalışanlarımız ilk yıllarında daha çok teknik anlamda geliştirici eğitim programlarına katılmalarını sağlıyoruz. İlerleyen dönemlerinde ise pozisyonlar ve yöneticilik yetkinlikleri bazında eğitimler sunuyoruz. Medikal, satış, pazarlama eğitimleri, yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler, kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra yetiştirme ve oryantasyon programlarımız da mevcut. Tüm çalışanlarımız periyodik olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ve yangın eğitimlerine tabii tutuluyor.
Kurum kültürünüzü nasıl tanımlarsınız? Çalışanlarınıza bu kültürü benimsetmek için yaptığınız çalışmalar neler?
Actavis’in global vizyonu, “Creating value in pharmaceuticals” (ilaçta değer yaratmak), kurum kültürümüzün oluşumunda temel çıkış noktası. Kurum kültürümüzün çalışanlarımıza benimsetilmesi süreci henüz işe alım aşamasında başlıyor. Actavis’te görev almak isteyen bir kişi kurum kültürüne uygun olduğunu göstermeli. Oryantasyon programı ve sonrasında da eğitim programları, iç iletişim faaliyetleri ve sosyal aktivitelerle bu kültürün sürekliliğini sağlıyoruz.
 
Performans değerlendirme süreciniz nasıl işliyor?
Hedef ve yetkinlik bazlı bir performans sistemimiz mevcut. Yöneticilerimiz için farklı bir performans değerlendirme yapıyoruz. Ana performans değerlendirmemizi yılda bir kez gerçekleştiriyoruz. Temmuz ayında ise ara değerlendirmeler yapılıyor. Ayrıca Actavis’te çalışmaya başlayanlar işe başlangıçlarından altı ay sonra bir değerlendirmeye tabii tutuluyorlar. Performans değerlendirmeler sonrasında “Kişisel Gelişim Planları” hazırlanıyor. Kişilerin kendilerini geliştirmeleri gereken yönleri doğrultusunda Eğitim İhtiyaç Analizi yapılıyor. Bu şekilde bir sonraki performans değerlendirme sürecine kadar kişinin gelişimi devam ediyor.
Size göre bir İK yöneticisinde olmazsa olmaz yetkinlikler nelerdir?
İletişim becerileri, karar alma süreçlerinde etkinlik, liderlik, müzakere, delegasyon, yönlendirme.
Actavis ne gibi sosyal yardım kampanyaları yürütüyor?
İzlanda Cumhurbaşkanı’nın da teşvikiyle Actavis, ECAD’ın (European Countries Against Drugs – Uyuşturucuya Karşı Avrupa Ülkeleri Birliği) ana sponsoru oldu. Her yıl uyuşturucuya karşı insanları bilinçlendirme amaçlı konferanslar düzenleniyor. Geçtiğimiz dönemde biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle iş birliği yaparak uyuşturucuya karşı bir konferans düzenledik. Bunun yanı sıra 2007 yılından beri Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile işbirliği içindeyiz. Proje kapsamında Mardin ve Diyarbakır kooperatiflerinde çalışan maddi durumu iyi olmayan kadınlar Actavis için mum ve sabun üretiyor ve aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. 2007 yılında Helipak ve Transamine adlı ürünlerimiz için başlayan projeye başka  ürünlerimiz de eklenmeye başladı. Projenin 2008 yılında da devam etmesi planlanıyor. 2007 Nisan ayında projeden elde edilen gelirle Mardin’in yoksul mahallerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesinde “Kadın ve Çocuk Merkezi” açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi Çocuk Merkezi’ndeki çocuklar için oyuncak kütüphanesi projesi şu anda halen devam ediyor. Proje kitap ve oyuncak toplama kampanyası. Oyuncak ve kitaplar bir ay süreyle Levent Merkez binası girişine kurulan ve proje bitiminde çocuk merkezine bağışlanacak olan Actavis oyuncak bahçesine bırakılıyor.