Kariyer.net’in İnsana Saygı Ödülü’ne 3. kez layık görülen AstraZeneca, Capital Dergisi’nin Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda kendi sektöründe 3. sırada yer aldı. Beğenilen ve tercih edilen firma AstraZeneca’nın başarısının ardında, çalışan odaklı İK yönetimi yatıyor.  
Uluslararası alanda faaliyet gösteren lider firmalardan biri olan AstraZeneca, başarısını aldığı ödüllerle perçinliyor. AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları, İletişim & Bilgi Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gülsün Yörükoğlu Küvelet “AstraZeneca Türkiye’nin 1999 yılından itibaren ulaşmış olduğu bu noktada temel başarı kriterleri, kurumumuzun iş hedeflerini sürekli ve mükemmel bir biçimde gerçekleştirmesi, çalışanlarımızın ‘en iyisi olmak’ vizyonuna sahip çıkarak kişisel performanslarını iş hedeflerine tam kilitli olarak ortaya koymaları ve kaynak kullanımı konularında etkin ve esnek politikalar uygulanması oldu” diyor.

Kariyer.net ve Capital’den aldığınız ödüller sizin için ne ifade ediyor?
Capital dergisinin organize ettiği “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması”nda farklı 19 kriter üzerinden değerlendirmenin yapıldığını, Kariyer.net’in İnsana Saygı Ödülü’nü de yüksek sayıda iş başvurusu ve bu başvurulara yüzde 99 geri dönüş oranı ile aldığımızı söyleyebilirim. Her iki ödül de kurumumuz için; iş paydaşlarımız, rakiplerimiz ve iş gücü piyasalarının verdiği bilgi ve beğeni ile oluşmuş son derece gurur verici olaylar. Bu ödüller ile beğenilen ve tercih edilen işveren olma hedefimizde doğru yolda ilerlediğimizi biliyoruz.

İnsana Saygı Ödülü almış olmanızın mevcut çalışanlarınız için etkisi nedir?
Ben de dahil olmak üzere tüm AstraZeneca çalışanları için bu ödül, kurumumuzun iş stratejisinin ayrılmaz parçası olan insan stratejimizin, çalışan odaklılığımızın sadece içeride çalışanlar için değil aynı zamanda potansiyel çalışanlar için de sergilendiğinin ifadesi. Bu da bizim kurum bağlılığımızı daha da üst düzeye çıkarıyor.

İlaç sektörü insan kaynağının çok önemli olduğu sektörlerden biri. İnsan kaynağı AstraZeneca’da nasıl değerlendiriliyor?
Kurumumuzun vizyonu ve misyonu itibarı ile söylemi ve hedefi “En iyisi olmak”. Buna paralel olarak oluşturduğumuz AZ İK stratejisinde de odağımız, doğru yetkinlikler ile donanmış doğru liderlerin, doğru rollerde doğru zamanlama ile bulunuyor olması. Bu, kurumumuzun bugünkü performansını optimize etmeye ve bunun yanında organizasyonumuzun geleceğe yönelik zorlukları karşılama kabiliyetlerini artırmaya ve hızlandırmaya yönelik bir strateji. Bu stratejinin de en kilit unsuru olan Yetenek Yönetimi’ni dikkatle ele alıyoruz. Kapsamlı olarak 2001 yılından beri sürdürülen yetenek yönetimi ve yetenek havuzu uygulaması bugün hem global olarak AstraZeneca’nın bu konuya verdiği önemi gösteriyor. Hem de AstraZeneca’nın Türkiye’deki değişim ihtiyaçları paralelinde stratejik kararların alınabilmesini kolaylaştırarak ve hızlandırarak değişime destek oluyor.

Ar-Ge çalışmaları için yılda 12 bin kişi istihdam ediyorsunuz. Bunun verimliliğe geri dönüşü nasıl oluyor?
İlaç sektöründe uluslararası faaliyet gösteren lider firmalardan biriyiz. 100’ün üzerinde ülkede faaliyetimiz ve 64 binin üzerinde de çalışanımız var. Bunun 12 bini Ar-Ge’de hizmet veriyor. AstraZeneca olarak Ar-Ge tabanının gücü, sağlık alanında güçlü ilaç portföyü ile pek çok tedavi alanında insanlığa hizmet vermeyi sürdürülebilir hale getiriyor.

İK vizyonunuzdan bahseder misiniz?
İK vizyonumuz, AZ değerlerine bağlı olarak performans kültürünü ve liderliği geliştirmek yolu ile “En iyisi olmak” hedefimize ulaşmak. Bunun için tüm çalışanlarımızı performansa yönelik, müşteri odaklı ve kazanma azmi içinde çalışan takımlar halinde, gelişiminin sürekli olduğu bir ortamda destekleme çabası içindeyiz.

2005 yılı sonunda İK olarak yeniden yapılanmanızın amacı neydi, koyduğunuz hedeflerin neresindesiniz?
İK olarak, işimiz ve kadrolarımızdaki büyümeye paralel olarak yeniden yapılanmaya gittik. Bunu yaparken, dünyada yapılanmalarını tamamlamış iyi işleyen İK yapılarını inceledik ve İK’dan beklentileri ele aldık. İK’nın rolü temel İK işlevlerinin yanında işimizin gerektirdiği değişimleri süratle desteklemek ve iletişimi güçlendirmek yönünde odaklandığı için yeni yapımızda bu alanları güçlendiren bir altyapı oluşturmaya çalıştık. Şu anda, tüm firma bütününde bu anlayış ile yürüttüğümüz yerel projelerimiz var. Biz İK olarak AstraZeneca’daki tüm operasyonların, fonksiyonların yanında kendimizi bir iş ortağı olarak konumlandırabiliyoruz. Firma tarafında yürüyen projelerin pek çoğunda ya lider ya da takımdaş olarak yer alıyoruz.

Online HR uygulamaları (e-HR) İnsan Kaynakları departmanınızın verimini nasıl etkiliyor?
AstraZeneca olarak sektörümüzde e-HR uygulamalarına en erken başlayanlardan biriyiz. İyi bir veritabanı oluşturma yolu ile doğru kaynaklara en kısa zamanda ulaşmak, hızlı, esnek ve kaliteli süreç yönetimi, devamlı / güncel yenilenme ve geleceğe yönelik planlamanın kolaylaşması, verimli çalışmayı teşvik ve her an yeni bir duruma hazırlıklı olmanızı mümkün kılıyor.

Çalışan memnuniyeti, motivasyon, performans değerlendirme gibi çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz?
AstraZeneca Global olarak ve AstraZeneca Türkiye olarak sürekli ve açık iletişimin destekleyicisi olan çalışan memnuniyeti çalışmalarını / araştırmalarını sıklıkla yapıyoruz. İş başarılarımıza bağlı olarak ortaya konulan ödüllendirme planları, hedeflere yönelik olarak yaptığımız performans değerlendirme uygulamaları, üstün performans ile birleşen liderlik davranışlarının sürekli biçimde değerlendiriliyor olması ile çalışanlarımıza kariyer gelişimi anlamında da fırsat alanları sunuyoruz.