British American Tobacco Türkiye, Kariyer Gelişim Toplantılarıyla bugünün ve geleceğin işgücü ihtiyaçlarını yönetiyor. BAT Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Zac Thomas böylece organizasyonun ihtiyaçlarına göre mevcut yetenekleri nasıl değerlendireceklerini planladıklarını söylüyor.
Dünyanın en büyük ikinci tütün şirketi olan British American Tobacco, global olarak yaklaşık yüzde 16’lık pazar payına sahip. Ürünlerini faaliyet gösterdiği 180’i aşkın pazara sunan şirket, 50 ülkede pazarın lideri konumunda. 81 fabrikası bulunan British American Tobacco, faaliyet gösterdiği ülkelerde 90 binin üzerindeki kişiye istihdam sağlıyor. British American Tobacco Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Zac Thomas işgücünü planlamak için şirket içinde Kariyer Gelişim Toplantıları düzenlediklerini söylüyor. Böylece organizasyonun ihtiyaçlarına göre mevcut yetenekleri nasıl değerlendireceklerini planlıyorlar.

British American Tobacco’nun Türkiye’deki faaliyetlerinden kısaca bahseder misiniz?
British American Tobacco (BAT) Türkiye, faaliyetlerine Ekim 2002’de başladı ve bu tarihten itibaren pazar payını hızla artırarak Türk tütün endüstrisinin önde gelen uluslararası şirketleri arasına girdi. Türkiye pazarına Viceroy, Pall Mall ve Kent markaları ile giren British American Tobacco Türkiye, Tire’deki uluslararası kalite standartlarına sahip fabrikasında üretim yapıyor. Türkiye yatırımları toplamı 3 yıl içinde 300 milyon doları aşan BAT Türkiye’nin pazar payı da ilk 3 yıl içinde yüzde 10 seviyelerine kadar yükseldi.
British American Tobacco’nun İstanbul’daki genel merkezinin yanı sıra, İstanbul (Avrupa ve Asya), Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Bursa’da bölge ofisleri bulunuyor. 350 çalışana ve 600 sözleşmeli elemana iş olanağı sağlıyor. Dünyanın en büyük 7. tütün pazarı olan ve hızla gelişen ekonomisiyle Türkiye, yüksek üretim performansına sahip British American Tobacco için birçok gelecek fırsatı sunuyor.
British American Tobacco, kurumsal sosyal sorumluluklarının farkında bir şirket olarak, faaliyet gösterdiği ülkelerin toplumlarıyla her zaman özdeşleşiyor ve bu toplumlara katma değer sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalarda bulunuyor. British American Tobacco, bu çerçevede fabrikasının bulunduğu Tire’de son derece modern bir kültür merkezinin tamamlanmasına destek verdi. Merkez, BAT’nin katkıları sayesinde 2004 yılı Mart ayında Tire halkının hizmetine açıldı.

BAT olarak yetenek ve kariyer yönetimine nasıl yaklaşıyorsunuz?
Biz bir şirketin pazarda fark yaratmasını sağlayan en önemli unsurun şirketteki insan gücü ve kalitesi olduğuna inanıyoruz. Uzun vadede şirket stratejilerimizi gerçekleştirebilmek için bir yetenek havuzu oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak bizim için çok önemli. Bunun bir sonucu olarak da gerekli yetkinliklere, deneyime ve motivasyona sahip doğru iş gücünü elimizde tutmak şirketimiz için bir iş önceliği oluşturuyor. Çünkü, BAT olarak organizasyonda yer alan doğru kişilerin BAT’nin organizasyon kültürünü etkin bir biçimde devam ettirdiğine ve bu organizasyon kültürünün de kişilerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarına fırsat sağladığına inanıyoruz.

Kişilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için neler yapıyorsunuz?

Yöneticilerimizin, hem ekiplerindeki kişileri işe alma aşamasında hem de onların kariyer ve gelişim planlarıyla ilgili çalışırken verdikleri tüm kararlar en az şirket markaları, finansal kaynaklar ya da herhangi bir BAT kaynağının kullanımı ile ilgili verdikleri kararlar kadar önemlidir. Yöneticilerin ve çalışanların BAT’de bulundukları süre boyunca gelişimlerini sürekli takip etmek ve geleceklerini planlayabilmek için, BAT’nin global bir uygulaması olan ‘Kariyer Gelişim Toplantıları’ dediğimiz süreci kullanıyoruz. Bu toplantılar önce lokal bazda başlayıp, BAT’nin üst yöneticilerinin gelişim ve kariyerlerinin görüşüldüğü global bazda toplantılarla son buluyor. Bu süreç her yıl tekrarlanıyor ve bu toplantılarda kişilerle ilgili alınan kararlar yıl içinde uygulamaya konuluyor.

Kariyer Gelişim Toplantıları ile neyi hedefliyorsunuz?

Kariyer Gelişim Toplantıları ile genel olarak gelecekteki organizasyonel ihtiyaçlarımıza bakarak mevcut yeteneklerimizi nasıl değerlendireceğimizi planlamayı, yöneticilerimizin kariyer beklentileri ile bu kişilerin sahip oldukları potansiyele ilişkin BAT’nin görüşünün aynı doğrultuda olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca üst düzey yönetici pozisyonlarının kariyer planlarını uluslararası platformda etkin bir şekilde yönetebilmeyi, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve buna uygun gelişim planı oluşturulmasını da hedefliyoruz.
Kariyer Gelişim Toplantıları’nı düzenlerken özellikle dikkat ettiğimiz bazı noktalar bulunuyor. İlk olarak tüm çalışanlarımızdan kendi gelişim planlarının sorumluluğunu almalarını istiyoruz. Çalışanlarımızı, Kariyer Planlama Toplantıları’nda değerlendirilebilmeleri için bireysel gelişim planlarını tamamlamaları konusunda teşvik ediyoruz.
Hedefimiz şirketteki tüm yönetici pozisyonları için bir yedekleme planı oluşturabilmek. Bu doğrultuda, Kariyer Gelişim Toplantıları’nda etkin kararların verilebilmesi için yöneticilerimizi iyi tanımamız gerekiyor. Bunu sağlamak amacıyla, ilgili çalışanların yöneticilerinden bu kişilerin performansı ve potansiyeli hakkında toplantı öncesi bazı raporlar hazırlamalarını istiyoruz. Çalışanların BAT’nin liderlik yetkinliklerine göre güçlü ve gelişmesi gereken alanları ile kendi kariyerleriyle ilgili beklentilerini belirttikleri Kişisel Gelişim Planları bizim için bir diğer bilgi kaynağını oluşturuyor. Bunlara ek olarak İK Bilgi sistemleri aracılığıyla çalışanlar hakkında oluşturulan raporları da kullanıyoruz.
Kariyer Gelişim Toplantıları’nın tamamlanmasının ardından tüm çalışanlara sözlü ve yazılı geribildirim veriliyor. Böylece kişiler kariyer planlama toplantılarında kendileriyle ilgili geribildirimleri ve önerilen gelişim ve kariyer planını öğrenebiliyorlar.

Bu toplantıları ne kadar sıklıkla tekrarlıyorsunuz?

Kariyer Gelişim Toplantıları ardı ardına yapılan toplantılardan çok, yıl boyu devam eden bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç öncelikle belirli bir fonksiyon içerisindeki çalışanların değerlendirildiği Fonksiyonel Kariyer Gelişim Toplantısı ile başlayıp, şirket, ülke, bölge ve global Kariyer Gelişim Toplantıları ile devam ediyor. Bu toplantılarda bir üst kademeye çıkıldıkça toplantı konuları bir önceki toplantının sonuçları ile mevcut işgücünün değerlendirilmesinden, yetenek havuzunun durumu, yedekleme planları, uluslararası görevler, mevcut ve gelecekte oluşabilecek işgücü sorunları ve bunlara karşı uygulanacak aksiyon planları gibi daha stratejik konuları içerecek şekilde genişliyor.
Kariyer Gelişim Toplantıları bugünün ve geleceğin işgücü ihtiyaçlarını yönetmekte de önem taşıyor. Vizyon ve stratejimizi gerçekleştirmek için doğru organizasyon modeline sahip olup olmadığımız bu toplantılarda konuşulan bir diğer önemli konuyu oluşturuyor. Geleceğin organizasyonel ihtiyaçları ile mevcut durumu karşılaştırdığımızda, ilerleme kaydetmemiz gereken alanları önceden tespit etme olanağına sahip oluyoruz.
Kısaca, işgücümüzü doğru şekilde yönetebilmek BAT Türkiye Yönetim Kurulu Toplantıları’nda her zaman önemli bir madde olarak bulunuyor. Bu da işgücü alanında yaşanacak yoğun rekabete hazır olmamızı sağlıyor.