Arşivler

BD, medikal sektördeki adaylara göz kırpıyor

Enjeksiyonun buluşunu gerçekleştiren Becton Dickinson & Company 116 yıldır tüm dünyada faaliyet gösteriyor. BD Türkiye Genel Müdürü Cem Durukan, BD Türkiye organizasyonu olarak özellikle Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde, yetenek yönetimi alanında öncü projeler yürüttüklerinin altını çiziyor.

1897’de kurulan Becton Dickinson & Company (BD) tıbbi cihazlar ve reaktifler üreten ve Ar-Ge çalışmalarıyla ürünlerini geliştiren, medikal teknoloji şirketlerinden biri. BD, 1992’den beri Türkiye pazarında yer alıyor. “Bugüne kadar Türkiye’de medikal sektörün istihdam oranının oldukça üzerinde alımlarımız oldu” diyen BD’nin Türkiye Genel Müdürü Cem Durukan sözlerine şöyle devam ediyor: “2013’te pek çok işe alım gerçekleştirerek, organizasyonumuzu iki katına çıkardık. 2014 yılında da büyümemizin devam edeceğini düşünüyoruz.”Medikal sektörünün Türkiye’deki durumunu analiz eden Cem Durukan, BD’nin çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

Medikal sektörünün istihdam gücünde artış bekleniyor

Türkiye’de medikal sektörü, hızla gelişmekte olan bir sektör. Sektör içerisinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve üniversite hastaneleriyle pek çok özel hastane ve firma yer alıyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile kamu hizmeti harcamaları arasında pozitif yönde bir korelasyon bulunuyor. Kamu hizmetlerinde yaygınlaşma ve kaynak artışı, sektör için potansiyel yaratıyor. Gelişmekte olan ülkelerde kamu sağlık harcamalarının, yıllık büyümeye göre daha hızla artması beklenir. Dolayısıyla bu olumlu tablo, sektör için yüksek büyüme potansiyeli barındırıyor. Türkiye, dünya tıbbi cihaz ve malzeme pazarında, Espicom-BMI Türkiye Medikal Sektör Raporu 2013 verilerine göre en büyük 20 pazar içinde yer alıyor. Medikal sektörünün ülke ekonomisindeki yerinin günden güne artması ve demografik rakamların göstergesiyle önümüzdeki yıllarda istihdam oranın da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz. Ayrıca sağlık sektörünü iki farklı alanda değerlendirebiliriz. Bunlardan biri ilaç, diğeri de medikal sektörü. Bu iki alan birbirinden oldukça farklı oranlarda istihdam yaratıyor. Diğer ülkelerdeki ilaç ve medikal sektörünün hacmini karşılaştırdığımızda medikal sektör pazarının büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Bu veriler ışığında; istihdam olanaklarının da artacağını düşünebiliriz.

BD, “Dünyanın En Hayranlık Duyulan Şirketleri” arasında

BD, Amerika’da yapılan araştırmalarda sektöründe en çok çalışılmak istenen firma olarak hep üst sıralarda yer alıyor. Fortune’un “Dünyanın En Hayranlık Duyulan Şirketleri” raporunda 2002 yılından beri listedeyiz. Bunun yanında şirketimiz, 2007 yılından bu yana, her yıl Ethisphere Enstitüsü tarafından “Dünyanın En Etik Şirketleri” listesinde gösteriliyor. Çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili pek çok saygın kurum ve kuruluştan aldığımız ödüller ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almamız; doğaya, sağlığa ve güvenliğe verdiğimiz önemin bir başka göstergesi. Bu sonuçlar tüm dünyada 30 bin çalışanımıza verdiğimiz değerle yükseliyor. BD Türkiye organizasyonu olarak özellikle, EMA Bölgesi’nde (Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika), yetenek yönetimi alanında öncü projeler yürütmekteyiz. Kendi bünyemiz içinde çalışan birçok arkadaşımızın bölgesel roller alabileceğine inanıyoruz ve böyle bir vizyon ortaya koymuş durumdayız. Yetkinlikleri ön plana çıkarmak üzere eğitim, mentorluk, ek sorumluluklar ve liderlik becerilerini üst seviyelere taşımayı amaçlayan programlarla insan kaynağımızı destekleyerek gelişimlerini hızlandırma çabasındayız. Son dönemde Türkiye organizasyonundan bir arkadaşımızın da EMA Bölgesi içinde liderlik rolü üstlenerek terfi alması, bu çabamızın önemli göstergelerinden biri.

Uzun dönemli prim sistemi

Çalışanlarımızın yıl içinde göstermiş oldukları performansları, bulundukları iş birimleri ve fonksiyonlara göre primle ödüllendiriliyor. Beklenenin üzerinde performans göstermiş olan çalışanlarımızın ödüllendirilmesi ve şirket bağlılıklarının güçlendirilmesi için uzun dönemli prim sistemi uygulamamız mevcut. Ayrıca, şirket çalışanlarımızın hepsi global hisse senedi yatırım planına dahil olabilir. Bu planda kişilerin yapmış oldukları yatırıma paralel olarak BD de belli bir orana kadar katkıda bulunuyor. Bununla beraber çalışanlarımızın aday gösterilebildiği, yaptıkları çalışmaları, projeleri tepe yönetime anlatma imkanı buldukları; hem global hem de bölgesel ödül programlarımız var. Bir diğer önemli konu da çalışan memnuniyeti anketi sonuçlarını ele alış şeklimiz. Yönetim ekibinin desteğiyle, şirket çalışanlarından oluşan gönüllü bir ekip, sürecin yönetimini sağlıyor. Tüm ekip üyelerine atanan mikro gruplar sayesinde de tüm şirket çalışanlarının görüş, geri bildirimlerini alma ve değerlendirme imkanı buluyoruz. Anket sonuçları titizlikle ele alınıp aksiyon planları oluşturuluyor ve yönetim ekibi tarafından yakından takip ediliyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından diplomat olma hayaliyle girdiği Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitimine devam ederken gazetecilik mesleğine gönlünü kaptırdı. “Türkiye’de ve Fransa’da Gazeteci Kimliği Sorunu” konulu tezini yazarken çalışmaya başladığı ajansta gazeteciliğe adım attı.
**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.