Bureau Veritas, uygunluk denetimi, eğitim belgelendirme ve teknik danışmanlık alanlarında 150’den fazla ülkede hizmet veren bir dünya şirketi. Şirketin sunduğu hizmetlerdeki ilkesi olan etik, İnsan Kaynakları yönetiminde tüm süreçlerde kendini gösteriyor. 
1828 yılında ilk olarak “Bureau De Renseignements Pour Les Assurances Maritimes” adıyla o zamanlar Belçika Krallığına bağlı olan Antwerp liman kentinde deniz sigortacılarına hizmet vermek üzere kurulan Veritas, şimdi 150’den fazla ülkede faaliyeti olan bir Fransız şirketi. Türkiye, Bureau Veritas ailesinin 381 çalışanı barındıran Türkiye ve Hazar Denizi Ülkeleri ayağının yönetim merkezi. Türkiye’de ise 1990 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan şirketin İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Mersin’de ofisleri bulunuyor. Bureau Veritas, 23.000’den fazla çalışanı ile küçük yerel firmalardan, büyük uluslararası firmalara kadar dünya genelinde değişik sektörlerden 280 bini aşan müşterisine denizcilik, inşaat, enerji – proses, üretim, gıda, uluslararası ticaret, tüketici ürünleri sektörlerinde hizmet veriyor. Türkiye ve Hazar Denizi Ülkeleri İnsan Kaynakları ve Etik Müdürü Burcu Özcaner, sorumlu oldukları bu geniş bölgedeki İK çalışmalarını anlattı.

Bureau Veritas’ın vizyon ve misyonundan biraz bahseder misiniz?

Bureau Veritas’ın vizyonu sektöründe, faaliyet gösterdiği tüm pazar bölümlerinde ve kilit nitelikli coğrafi pazarlarda lider olmaktır. Misyonumuz ise, kalite, sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili tüm alanlarda uygunluk denetimi, eğitim ve dış kaynak kullandırma yolu ile risk önlemek ve performans geliştirmek suretiyle müşterilerimize katma değer sağlamak. Şirketimiz, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) ve Uluslararası Gözetim Şirketleri Birliği (IFIA) nin aktif bir üyesi olup Endüstri, İnşaat ve Uluslararası Ticaret faaliyetlerinde A Sınıfı Gözetim Şirketi olarak Türkak’tan akredite oldu. Bunun dışında Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak da ISO 9000 ve 14000 Standartları için Türkak akreditasyonuna sahip.

Bureau Veritas’ın başarısında İK departmanına düşen görevler neler?

Elbette şirketimizin başarısında İnsan Kaynaklarına çok önemli görevler düşüyor. İnsan Kaynakları Yönetimi, Bureau Veritas İş Modeli içerisinde yer alan 12 projeden biri. Çalışanlarımızın profesyonel niteliklerini teyit ve tespit ederek, öğrenme ve gelişme fırsatları sunarak Bureau Veritas’ın bir parçası olmaktan gurur duymalarını sağlamak bizim için önemli. İnsan kaynağımızı daha etkin yönetebilmek için süreç ve araçlarımızı da sürekli geliştirmekteyiz. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak çalışanlarımızın etkin katılımı, desteği, deneyimleri, liderliği, önerileri ve fikirleriyle büyümeyi hedefleriz. Bu bağlamda, çalışanlarımızın uzmanlık seviyelerine, bilgi ve deneyimine inanır, iyi niyetine güvenir, gelişimleri için de yatırım yaparız. İnsan Kaynakları politikamız, şirket çalışanlarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik, etkin ve verimli düzeyde çalışabilmesi için; çalışan seçiminde, görevlendirilmesinde, ücretlendirilmesinde, eğitiminde, motivasyonunda uygulanacak yöntemleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
Temel prensiplerimiz, şirketin öz değerlerine ve iş değerlerine sahip çıkmak ve yöneticilere bu konuda destek vermek, İş etiğini gözetmek, çalışanlar arasında ayrım gözetilmemesini sağlamak, liderliği geliştirmek, bilginin paylaşılmasını sağlamak, sürekli eğitim ve gelişimi desteklemek. Başarımızın anahtarı Bureau Veritas çalışanları.

Bureau Veritas’ın işe alım sürecinde, adaylarda dikkat ettiği en önemli özellikler neler?

İşe alım sürecinde elbette eğitim, teknik deneyim, yetkinlikler ve İngilizce düzeyi birer kriter olarak ele alınıyor. Ancak bağımsız gözetim, teknik denetim ve belgelendirme yapan bir firma olarak önceliğimiz Bureau Veritas’ın Etik Kurallarına uyum gösterebilecek kişilerin aramıza katılmasını sağlamak. Bunlar; tarafsızlık, bağımsızlık, önyargısız olmak, gizlilik, tüm bireylere saygı gibi ilkeler. Teknik pozisyonlar için uygun iş deneyimine sahip mühendisleri tercih ederken, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe ve back ofis pozisyonlarına hemen her disiplinden uygun özelliklere sahip adayları değerlendiriyoruz. Tüm bu değerlendirmeleri yaparken elbette konusundaki en iyi kişileri firmamıza çekmeye çalışıyoruz.

İK olarak çalışanlarınıza iş hayatında ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz?

İnsan kaynakları olarak çalışanlarımıza esnek bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Çalışanlarımız, işlerini müşterinin iş yerinde gerçekleştirdikleri ve müşterinin çalışma saatlerine uygun çalıştıkları için bu çalışma zamanlarının dışında kalan iş planlarını istedikleri gibi yapmakta özgürler. Ayrıca ödüllendirme de bizim için önemli, çalışanlarımızın geliştirdikleri yeni eğitimler ar-ge grubu tarafından değerlendirilir, uygun bulunan ve dış müşteriye sunulma kararı çıkan bu eğitimler için prim almaya hak kazanırlar. Prim sistemimiz hem satış hem de satışa destek sağlayan asistan kadromuzu da kapsıyor. Bunun dışında Fransa merkez ofisimizde uzun süreli eğitim programları, mutlu ve verimli bir çalışma hayatı için spor merkezi üyelikleri, çeşitli sosyal faaliyetler ve geziler uyguluyoruz. Mesela bu sene başladığımız bir program olarak belli sayıda ve firmamızda 1 yılı doldurmuş olan bir grup çalışanımıza çekilişle 1 haftalık 5 yıldızlı otelde yaz tatili ve kış tatili verdik. Ayrıca her Cuma happy hour yaparak işimize eğlence katmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın iyi ve kötü günlerinde hep yanlarındayız. Özel sağlık sigortasının dışında bireysel emeklilikle ilgili çalışmalarımız var. Yönetici seviyesinde bonus uygulamamız var. İzin hakkımız da iş kanununda yer alandan fazla uygulanıyor.

“Bureau Veritas’ta ortak bir dil sağlayalım istiyoruz. O nedenle sloganımız “Bureau Veritas, tek bir dil, tek bir şirket”

Bureau Veritas’ta kariyer yapabilmek için ne gibi aşamalardan geçmek gerekiyor? İK bu konuda çalışanlarına nasıl yardımcı oluyor?

Bureau Veritas’ta kariyer yapabilmek, bir üst pozisyona geçebilmek için kalifikasyonlarının tamamlanması, BV liderlik özelliklerine sahip olunması, son iki performans değerlendirmesinden B altı not alınmamış olması ve kariyer komitesinin yapacağı değerlendirmeden geçilmesi gerekiyor. Tüm bu kriterleri karşılayan çalışanlarımızı bir sonraki pozisyonlarına hazırlamak için kapsamlı bir eğitim ve gelişim programı düzenleniyor.

Performans değerlendirme süreciniz nasıl işliyor?

Şirketteki tüm çalışanlar, yıl içinde şirket temel değerleri ve etik kurallarına uyumları, hedeflere ulaşma dereceleri, kendi görev tanımı gereklerini yerine getirmeleri, öğrenme becerileri, iş bilgisi, hizmet kalitesi, beşeri ilişkileri ve göreve devamları baz alınarak bölüm yöneticileri tarafından değerlendirilir. Performans Değerlendirme Süreci, çalışanın bir önceki yıl performans değerlendirme döneminde kendisine konan hedefleri gözden geçirmesi ve değerlendirmesi ile başlar. Her bir çalışan aynı zamanda kariyer beklentisini ve bir sonraki yıl için eğitim ihtiyaçlarını ifade eder. Çalışanın kendisiyle ilgili yaptığı bu öz değerlendirmenin ardından bağlı bulunduğu yöneticisi değerlendirmesini yapar. Daha sonra çalışan, kendisi için yöneticisi tarafından yapılan değerlendirmeyi, gelecek dönem için konan hedeflerini, yapılan eğitim ve iş planlarını inceleyerek bu konudaki görüşlerini form üzerinde kendisi için ayrılan kısımda belirtir. En sonunda çalışanla yöneticisi biraraya gelerek geçmiş dönem değerlendirmesi ile ilgili görüşlerini paylaşır, ve gelecek dönem için iş, eğitim ve kariyer planını oluşturup İnsan Kaynaklarına iletirler. Biz de yıllık eğitim planı ve kariyer planlarını yapmak üzere formları değerlendirmeye alırız.

Büyük bir dünya firması olmanın, İK departmanına ne gibi yararları ve zorlukları var?

Sorumlu olduğunuz ülkelerdeki lokal mevzuatlara hakim olma gereği, gerektiğinde süreçlerinizi yerel kültüre uyumlaştırma ihtiyacı gibi konuları zorluklar içerisinde sayabiliriz. Dünya firması olmanın avantajları ise çok fazla; en başta büyük bir networkten ve dünya üzerindeki 150 ülkedeki Bureau Veritas uzmanlığından yararlanmak mümkün. Grup içerisinde bilgi yönetim işi çok iyi işlemekte ve şirketimizin portalı tüm HR netwok üyelerine açık. İnsan kaynakları olarak öncelikle kendi bulunduğumuz coğrafya olan Ortadoğu, Hindistan, Rusya ve Afrika Bölgesi (MIRA) içerisinde büyük bir aday havuzumuz var. Bu coğrafyadaki personel ihtiyaçlarını karşılamak için bu aday havuzundan yararlanabilmekte, teknik çalışanlarımızın kalifikasyonlarını artırmak için ortak eğitimler düzenlemekte, deneyim ve yönetim tecrübesi arttırmak amacıyla da ülkelerarası geçici görevlendirmeler yapabiliyoruz.

“Etik kurallarımız tarafsızlık, bağımsızlık, önyargısız olmak, gizlilik ve tüm bireylere saygı gibi ilkeler. Çalışanlarımızın bu özelliklere tam bir uyum göstermesi gerekiyor.”

İK departmanınız kaç kişiden oluşuyor? Görev dağılımı ne şekilde oluşuyor?

İK departmanı olarak Hazar Denizi Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler de çalışma alanımız içindedir. Bu bağlamda, Türkiye de 4, Kazakistan da 3 ve Azerbaycan da ise 1 İnsan Kaynakları çalışanımız bulunmaktadır. Tüm bu çalışanların eğitimleri ve ortak bir İK dilini konuşmaları için sürekli eğitim ve yönlendirme yapılmaktadır. Görev dağılımına baktığımız zaman, 2 kişi generalist, diğer çalışanlarımız uzman olarak çalışıyorlar. Yani özlük işleri, idari işler ve personel işleri İK departmanımıza dahil değil. Biz ağırlıklı olarak seçme – yerleştirme,  eğitim performans süreci, ücret yönetimi vb. konuları kapsayan şekilde çalışıyoruz. 

Bureau Veritas İK, 2007’de neleri hedefliyor? Bu konuda attığı adımlar neler?

Bureau Veritas, İnsan Kaynakları olarak alanının en iyilerini bünyemize katıp, etkin bir entegrasyon programıyla Bureau Veritas kültürüne en kısa sürede uyum göstermelerini sağlayıp, işe bağlı kılmayı hedefliyoruz. Bunun dışında 2007 yılında personel sayımızda % 20’lik bir büyüme ile birlikte İnsan Kaynakları süreçlerini de yeniden yapılandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Bureau Veritas Grubu olarak 10 Global İnsan Kaynakları Projesi’ni hayata geçirme çalışmaları devam ediyor. Grup genelinde belirlenen İK profesyonellerinin katılımıyla sürdürülen bu projelerin Eylül 2007’de başlaması hedefleniyor.