Üniversite tercihi yapacaklar için rehber

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu lisansüstü programları, kariyerine yön vermek ve Türkiye’de öğrenim görmek isteyen öğrencileri bekliyor.

Yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde, farklı alanlarda yüksek lisans/doktora programları, uzman akademik kadro tarafından veriliyor ve öğrencileri özel eğitim imkanları bekliyor.

TİCARET bünyesinde Türkiye’de bir ilk olan İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, Dış Ticaret Enstitüsü ve Finans Enstitüsü’nün yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde öğrencilerin kariyerine yön verecek onlarca yüksek lisans ve doktora programı bulunuyor.

Ticari Diplomasi Yüksek Lisans Programı

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Ticari Diplomasi Yüksek Lisans Programı için başvurular sürüyor. Ticari diplomasi, uluslararası ticareti etkileyen uzlaşmazlıkları çözmek üzere birçok yönden müzakerelerin yürütüldüğü, sorunlara çözümlerin üretildiği, ticarete ve yatırıma yönelik anlaşmaların düzenlendiği, uluslararası iş birliklerinin geliştirildiği geniş bir alan.

Ticari Diplomasi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal, “Lisansüstü programı ile ticari diplomasi alanında terminolojiye hakim, kültürlerarası iletişim kurabilecek, girişimciliği önemseyen, girişimcilik becerisini arttırmak ve uluslararası ticaretin akademik tarafını güçlendirmek isteyen lisans mezunlarının ticari diplomasi uzmanı olarak yetiştirilmesini amaçladıklarını” söylüyor.

Finans Enstitüsü

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde beş enstitüde lisansüstü eğitim veriliyor. Türkiye’de ilk olan Finans Enstitüsü; İstanbul’un küresel ölçekte finans merkezi olma hedefleriyle uyumlu olarak çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırıyor. Enstitü bünyesinde dört yüksek lisans ve iki doktora programı bulunuyor.

İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü

İnternet alanındaki ilk enstitü olma özelliği taşıyan İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, alanda eksikliği belirlenen yeni teorik perspektiflerin ve araştırma metodolojisinin geliştirilmesi, disiplinlerarası araştırma formlarının ortaya konulması ve bilginin üretiminin geliştirilerek gereksinim duyulan alanlarda uygulanmasını amaçlıyor. Enstitüde, doktora programları ile tezli ve tezsiz yüksek lisans imkanları mevcut.

Dış Ticaret Enstitüsü

Türkiye’nin ilk dış ticaret enstitüsü olma farklılığına sahip Dış Ticaret Enstitüsü, akademik düzeyde lisansüstü programlar açmanın yanı sıra piyasaya yönelik sektörel bazda uygulamalar ve araştırmalar da yürütüyor. Enstitüde tezli ve tezsiz yüksek lisans yapılabiliyor. Enstitü bünyesinde iki farklı alanda doktora programı mevcut.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş çok sayıda programı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Enstitünün öğretim elemanı kadrosunda, finans ve reel sektörün duayenleri de yer alıyor.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü, 11 farklı programla yüksek lisans ve doktora eğitimi veriyor. Enstitü bünyesinde yer alan Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Koruma ve Restorasyon programları Türkiye’de alanlarının öncüsü olan lisansüstü programlar. Ayrıca Siber Güvenlik doktora programı da öne çıkan bölümlerden.

Üniversitenin lisansüstü programlarına dair tüm detaylara ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.