İş arama sürecinde kişisel becerilerinizi özgeçmişinize nasıl yansıttığınız oldukça önemlidir. Bu becerilerin özgeçmişinizde ve önyazınızda uygun yerlerde kullanması iş arama sürecinizde etkili olacaktır. Bu nedenle öncelikle kişisel becerilerinizin neler olduğunu ortaya çıkarmalısınız. Bu niteliklerin farkında olmak, size mülakat esnasında da yardımcı olacaktır.

Bunlar nelerdir? Basitçe, günlük hayatınızdaki herhangi bir aktivite sonucu kazandığınız beceriler olarak açıklanabilir. Örneğin, iş deneyiminiz, okul projeleriniz, hobileriniz, sportif faaliyetleriniz gibi hayatınızın genel gidişatı çerçevesinde kazandığınız beceriler, iş hayatınızda size hiç tahmin etmediğiniz şekilde yardımcı olabilirler.

Eğer profesyonel iş deneyimleriniz, başvuru yapmak istediğiniz pozisyon ile bağlantılı ise, o zaman bu becerileri özgeçmişinize yansıtmanız zor olmayacaktır. Fakat lise/üniversiteden yeni mezun olmuş bir birey ya da daha önce hiç çalışmadığınız bir alanda kariyerine yeniden yön vermek isteyen bir çalışansanız, kişisel becerilerinizi özgeçmişinize yansıtmak biraz daha zordur.

Yeni Mezunlar Ne Yapmalı?

Etkili bir özgeçmiş, işverenin dikkatini okunma esnasındaki ilk 15-30 saniye içinde çekebilmelidir. Oysa sürekli karşılaşılan bir sorun olarak yeni bir mezunun sektöründe aranan iş deneyimine ve becerilere sahip olması ve ilk 15-30 saniye arasında işverenin dikkatini çekebilmesi oldukça zordur. Burada yapılması gereken kronolojik değil, hedefe yönelik özgeçmiş hazırlamaktır. Bu şekilde işverene niteliklerinizi, hedeflerinizi ve özelliklerinizi ilk etapta sunabilirsiniz. Bunların ardından da akademik düzeyde kazandığınız teorik ve pratik bilginizi, kariyer hedefinize bağlantılı olarak varsa çalıştığınız işyerlerinde veya yaptığınız stajlarda kazandığınız deneyimleri listeleyerek, bunları işverene iyi düzenlenmiş bir özgeçmiş ile sunmalısınız. Akademik düzeydeki çalışmalarınız mezuniyet projeleriniz, katıldığınız kurslar ve sertifika programları gibi çeşitlenebilir.

Kariyer Değiştirenler Ne Yapmalı?

Kariyer değiştirenler de aynen yeni mezunlar gibi geçmek istedikleri alana yönelik iş deneyiminden yoksundurlar ve bu nedenle işverenlerde çok etkili bir ilk izlenim oluşturamayabilirler. Onların bir şansı, daha önce çalıştıkları firmalarda kullandıkları kişisel becerilerini ve geliştirdikleri niteliklerini, özgeçmişlerine daha etkili bir şekilde uyarlayabilmeleri ve işverenlerin “deneyim saplantısı” handikapından bu şekilde kurtulabilmeleridir. Kişisel becerilerinizi özgeçmişinize aktarabilmeniz için öncelikle kendinizi analiz etmeli ve sahip olduğunu tüm becerileri not almalısınız. Sonra da bu nitelikleri yeni kariyer hedefinizi destekleyecek şekilde özgeçmişinizde nasıl kullanacağınızı düşünmelisiniz.

İster yeni mezun ister kariyer değiştirmek isteyen bir aday olsun, kişisel becerilerinizi özgeçmişinize yansıtırken, firmanın iş ilanında vurguladığı niteliklere de değinmeyi ihmal etmemelisiniz. Hangi yönlerinizi vurgulamanızın faydalı olacağını öğrenmek için iş ilanını iyi incelemeli ve firma ile ilgili bilgi almalısınız. Bu bilgileri firmanın web sitesinden ve çevrenizden toplayabilirsiniz.

Aşağıda bireylerin sahip oldukları beceriler 5 alana ayrılmıştır. Aşağıdaki terimler, bu becerileri özgeçmişinize yansıtabilmenize yardımcı olacak türdedir.

İletişim becerilerinizden bahsederken,

 • Etkili yazılı-sözlü iletişim
 • Grup tartışmalarına katılabilme
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • İkna yeteneği
 • Mülakat becerileri

Araştırma ve planlamaya yönelik becerilerinizi sıralarken;

 • Yaratıcılık
 • Problemleri analiz edebilme
 • Sorunlara alternatif çözümler üretebilme
 • Olası kaynakları fark edebilme
 • Bilgi toplayabilme
 • Hedefler koyma
 • Gereksinimleri değerlendirebilme
 • Analiz yeteneği
 • Yenilikçi stratejiler geliştirebilme

İnsan ilişkileri ve insan kaynakları becerilerinizi anlatırken;

 • Karşılıklı anlayış ve dostça ilişkiler geliştirebilme
 • İyi bir dinleyici olma
 • Duyguları gerektiği şekilde ifade edebilme
 • Çevredeki bireylere gerekli zamanlarda destek olabilme
 • Çevreyi ve kendini motive edebilme yeteneği
 • Karşılıklı saygı çerçevesinde tartışabilme
 • Çevrenizdeki bireylerin duygularını ve içinde bulundukları durumları kavrayabilme
 • Organizasyon yeteneği
 • Yönetim becerisi

Liderlik özelliklerinizden bahsederken;

 • Yeni fikirler geliştirebilme
 • Detaylar üzerinde durabilme
 • Grupları yönetebilme
 • Takım liderliği yapabilme
 • Öğretici olma
 • Danışmanlık/ koçluk becerileri
 • Değişime ayak uydurabilme ve değişimi ödüllendirme
 • Hızlı ve etkili kararlar alabilme

Stresle başa çıkabilme, kriz yönetimi konularındaki performansınızdan bahsederken;

 • Stres yönetiminde başarılı olma
 • Bilgiyi yönetebilme
 • Dakik olma
 • Zaman yönetiminde başarılı olma
 • Detaylara önem verme
 • Sorumluluk alabilme
 • Organize çalışabilme
 • Hızlı ve etkili kararlar alabilme