Firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan Académie Accor Services Koordinatörü Ceyda Gültan , “Bizim en iyi olduğumuz kısım ihtiyacı tespit etmeye yönelik geliştirdiğimiz yaklaşım ve ön danışmanlık fazındaki araçlar” diyor.
Accor Grubu dünyada 168 bin çalışanı olan, ağırlıklı turizm sektöründe çalışan bir hizmetler grubu. 4 binin üzerinde otele ve yine 4 binin üzerinde seyahat acentasına sahip. Accor Grubu altında bir de Accor Services adı altında kurumsal hizmetler grubu yer alıyor. Académie Accor Services bu hizmetler grubunun altındaki markalardan biri. Accor Grubu yılda 7,6 milyar euro gelir elde eden, Avrupa’da ilk 10 firma içinde yer alan dev bir şirket. Türkiye’de Académie Accor Services ise Mayıs 2004’te kurulmuş. Türkiye’de henüz çok genç olan firma, yurt dışında 1983 yılından beri faaliyet gösteriyor. Asıl olarak kendi şirketlerindeki çalışanlara yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmeti vermek için kurulan Académie Accor Services,1985’te Hizmet Üniversitesi adını alıp gelen talepler nedeniyle başka firmalara da hizmet vermeye başlıyor. Académie Accor Services Koordinatörü Ceyda Gültan, Türkiye’deki yapılanmanın nedenini ise şöyle açıklıyor: “Académie Accor Services, Türkiye’nin AB’ye entegrasyon sürecinde sunduğumuz hizmetlere ciddi ihtiyaçlar olacağı düşüncesiyle Türkiye’de yatırım yapma kararı aldı. Yüzde 100 yabancı sermayeli bir yönetim danışmanlığı ve eğitim firması. Bu bakımdan da önemli.”
Eğitimler Türkiye’ye adapte ediliyor
Eğitimler yurtdışındaki eğitimlerle aynı ancak Türkiye’ye adapte ediliyor. Ceyda Gültan, “Fransa’daki Académie Accor Services’dan transfer ettiğimiz eğitimler var ama biz onları farklılaştırdık” diyor ve şöyle devam ediyor “Örneğin hizmet odaklı yaklaşım dediğiniz zaman Avrupa’da yaşlılara nasıl hizmet odaklı olunacağına dair bir modül var. Onun buraya adapte edilmesi gerekiyordu çünkü bizde genç nüfus fazla, Avrupa’da ise yaşlı nüfus. Dolayısıyla alıp birebir kullandığımızı söyleyemeyiz. Eğitimleri mutlaka adapte etmemiz gerekiyor.”

Académie Accor Services daha çok yönetim becerileri eğitimleri veriyor. Geliştirdikleri iş modellerinden biri olan CTC², Kurumsal Denge® oluşturmak için uygulanıyor. Ceyda Gültan, CTC²iş modeli hakkında şunları söylüyor: “Ön danışmanlık fazında kullandığımız bir takım metodolojiler var. Bunlardan bir tanesi derin analiz teknikleri. 2003 yılında sonuçları açıklanmış bir araştırmaya göre firmalarda sürdürülebilir başarının sağlanması için olmazsa olmaz bir takım kriterler var. Bunlar açık ve net bir strateji ortaya koymak, performans bazlı bir kültür oluşturmak, uygulamaların ölçülebilir ve yapının son derece esnek ve düz olması şeklinde sıralanabilir . Bu 4 tane olmazsa olmaz temel yapı taşının, 2 adet destek yapı taşıyla desteklenmesi gerekmektedir. Bunlar da liderlik, yetenek, satın alma/ birleşmeler ve yaratıcılıktan herhangi ikisi olabilir. Bunu sağlayabilmiş firmaları Kurumsal Denge®’yi kurabilmiş sayıyoruz. Biz firmalara ön danışmanlık fazında tüm bu perspektiflerden yaklaşıyoruz. Mevcut durumda bugün firma nerede, bunu tespit etmeye yönelik geliştirdiğimiz bir takım metodolojilerimiz var.”

Eğitimciler büyük bir titizlikle seçiliyorOn-line değerlendirme ürünlerine de sahip firma, gelişim merkezi çalışmaları yapıyor. Çalışan katkısı, çalışan memnuniyeti araştırmalarının yanı sıra organizasyonel kültürel uyum adında bir de envanteri var. Tüm bu başlıklarda yapılandırılmış bir formatta üst yönetimden orta yönetime kadar yöneticilerle bire bir görüşmeler yapılıyor. Sonunda oldukça kapsamlı bir rapor çıkarılıyor ve firmaya nerede olduğu ve nereye gitmesi gerektiği anlatılıyor. Gidilecek yolda alınması gereken eğitimleri ve danışmanlık hizmetini yine Académie Accor organize edebiliyor. Eğitim ve Danışmanlığın bir kısmını Académie Accor Services veriyor, bazılarını ise stratejik ortakları gerçekleştiriyor.
Projenin süresi kapsamına göre değişiyor. Örneğin sadece çalışan katkısı araştırması yapılacaksa 250 kişilik bir organizasyonda 1 ay içinde gerçekleştirilmesi mümkün. Projeye danışmanlık hizmetleri de dahil olursa süre 6 aya yayılabiliyor.
Académie Accor Services eğitimcilerini de büyük titizlikle seçiyor. Tüm eğitimcilerinde yabancı dil, öncelikle İngilizce arıyor. Dünya genelinde yaklaşık 500 tane Globetrainer® dedikleri eğitmenleri var. Özel başlıklarda bu eğitimciler gelip sistemi kuruyorlar. Gültan sistemi şöyle anlatıyor: “Örneğin Business Master® adlı bir simülasyonumuz var. Bilgisayar ortamında online ve gerçek zamanlı bir şirket yönetimi simülasyonu bu. Gün içinde aldığınız operasyonel kararların finansal sonuçlarını görebildiğiniz, stratejik olarak insan kaynağı ve pazarlama kararlarının da alınabildiği ve sonuçlarının simülasyon içinde izlenebildiği bir program . 3 ayrı segmentte , iki veya üç yıl boyunca çalıştırılabilmekte, dönemsel olarak hissedarlara ve/ veya kreditör bankalara sunumlar yapılmakta. Örneğin; bu eğitimin transferi için yurt dışından bir eğitimci geldi. Burada denemelerini yapıp sistemi adapte ediyoruz.”
Yetkinlik, kişilik ve genel yetenek envanterleriOn-line değerlendirme ürünleri de bulunan Académie Accor Services, test ve envanterlerini 3 başlık altında toplamış. “Türkiye’de duygusal zekaya bağlı yetkinlik envanteri bağlamında uygulama yapan tek yer sanırım biziz” diyen Ceyda Gültan, envanterlerin Türk kültürüne uygun olarak yapılandırıldığını söylüyor. Diğer başlıkları da kişilik envanteri ve genel yetenek testleri oluşturuyor.
Académie Accor Services Koordinatörü Ceyda Gültan firmaların kendilerini neden tercih ettiğini şöyle açıklıyor: “Herkes her şeyde en iyi olamaz. Bizim en iddialı olduğumuz kısım ihtiyacı tespit etmeye yönelik geliştirdiğimiz yaklaşım ve ön danışmanlık fazındaki araçlar. Zaten ister eğitim ister danışmanlık alanında olsun doğru ihtiyacı tespit ettikten sonra ona özel bir eğitim ve yönetim danışmanlığı sürecinin oluşturulması çok daha bilinçli yapılabilmekte ve firma yönetimleri de gerekçeleriyle ölçümsel olarak önlerine sunulduğunda yapılan işi desteklediklerinden daha kolay yol alınabilmekte” diyor.