Son dört yıldır büyümesini hızla sürdüren Group 4 Securicor, yabancı sermayeli şirketler, büyük yerli sermayeli grup şirketleri ve Türkiye’deki tüm özel müzelere hizmet veriyor.
Group 4, butik bir firma konumundayken son yıllarda hızla gelişen bir şirket. 1700’den fazla kişiye istihdam olanağı sağlayan Group 4, elemanlı güvenlik, elektronik güvenlik sistemleri ve güvenlik danışmanlığı hizmeti veriyor. Haziran ayından itibaren para ve değerli emtia nakli hizmeti vermeye de başlayacak olan Group 4’ün İnsan Kaynakları Yöneticisi Damla Benli bu yeni hizmet ve Group 4’ün çalışmalarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Group 4’ün gelişim sürecinden bahseder misiniz?

Group 4’ün gelişim sürecini dünyada ve Türkiye’de olarak ikiye ayırmak uygun olacaktır. Dünyada 1900’lerin başında kurulmuş iki ayrı şirketin 2000 yılında birlikteliği söz konusu olmuş ve o tarihteki adı ile Group 4 Falck ortaya çıkmıştı. Bu Group 4 için bir değişim anlamı taşımaktaydı ve sadece güvenlik işi yapan bir firmadan güvenliğin bir yan konusu olan emniyet hizmeti de veren bir firma durumuna gelişini ifade etmekteydi. 2004 yılına gelindiğinde ise yeni bir bakış açısı ile Falck bünyeden çıkarıldı ve İngiliz kökenli Securicor ile birleşme yaşandı. Bu durum yeniden, ortaya sadece güvenlik işi yapan bir organizasyon çıkartmış oldu. 100 yıl önce küçük bir güvenlik şirketi olarak kurulmuş olan organizasyon, bugün 108 ülkede 340 bin personel ile faaliyet gösteren dünyanın en büyük güvenlik şirketi konumuna ulaşmıştır.

Şirketinizin sektör içindeki konumu nedir?

Türkiye’de 1990’dan beri faaliyet gösteren Group 4, uluslararası firmalara hizmet veren butik bir firma durumunda iken son 4 yıldır ülke çapında hizmet veren yaygın bir firma konumuna ulaşmayı başarmıştır. Türkiye’deki gerçek anlamda yabancı sermayeli tek firmadır. 1700’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. 2004 yılında bağlı bulunduğu Şişli bölgesinde vergi sıralamasında 15. sırada yer almayı başarmıştır. Group 4 Securicor İngiliz bir denetim firması olan BSI tarafından onaylanmış ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’ne sahiptir.

Müşteri portföyünüzü kimler oluşturuyor? Ne tür hizmetler sunuyorsunuz?

Group 4 Securicor’un müşteri portföyü genellikle yabancı sermayeli şirketler, büyük yerli sermayeli grup şirketlerinden oluşmaktadır. Hizmet verdiğimiz firmalar arasında IBM, Microsoft, HP, Türkiye’deki tüm özel müzeler -Rahmi Koç, Sabancı, Eczacıbaşı Modern Sanat-, Avea, Baydemirler Tekstil, Exxon Mobil, Tesco Kipa, Loreal, Pirelli sayılabilir. Türkiye’deki temel uzmanlık alanımız endüstriyel tesis güvenliği olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak müşteri portföyümüz içindeki firmaların en büyük ortak noktaları hizmet aldıkları firmaların yasalara uyumuna verdikleri önemdir. Temel olarak sadece güvenlik hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda elemanlı güvenlik, elektronik güvenlik sistemleri, güvenlik danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Kısa bir süre içinde para ve değerli emtia nakli hizmeti vermeye de başlanacaktır.

Şirketinizde çalışacak adaylarda ne gibi özellikler arıyorsunuz?

Şirketimizde çalışacak mavi yaka adaylarımızın işe bakış açıları bizim için çok önemli, yapacakları işi meslek olarak görebilmeleri gerekiyor. Bilgi birikimimizi eğitimlerimizde onlarla paylaşıyoruz ve mesleki bilgiler veriyoruz, yapacakları işte kalıcı olmaya inançlarını ölçümlemeye çalışıyoruz. Adaylarımıza uyguladığımız Psikomotor testlerimiz sayesinde, dikkatlilik, kavrayış, beceri, matematiksel anlayış ve kararlılık başlıklarında durumlarını inceliyoruz. İdari kadroda görev alacak adaylar da ise, mesleki deneyim, öğrenim durumları ve kişisel yeterlilikleri dikkate alınmaktadır. Yoğun mesleki bilgi ve deneyim gerektiren birtakım pozisyonlarda ise danışmanlık hizmetleri alınmaktadır.

Sektördeki en önemli sorun sizce nedir?

Sektörün temel sorunu haksız rekabettir. Sektörde yer alan pek çok firma yasal açıdan gri alana girmektedir. Sigortasız işçi çalıştıran, çalışan personelin mesailerini ödemeyen pek çok firma bulunmaktadır. Her ne kadar yeni çıkan güvenlik yasası ile belirli bir yasal zemin oluşmuş olsa da gerekli denetimler eksiksiz yapılmadığı taktirde sıkıntı devam edecektir. Bununla birlikte süreç içinde güvenlik lisansı alabilmek için sadece kâğıt üzerindeki yeterliliğe değil niteliğe de bakılması gerekecektir.

Şirketinizin organizasyon yapısını anlatabilir misiniz? Departmanlarınızın gibi görevlerinden bahseder misiniz?

Şirketimizin organizasyonunu 2 gruba ayırmak mümkündür, destek hizmetler ve operasyon olmak üzere. Operasyon departmanı bölge müdürlükleri şeklinde yapılanmıştır. Bölge müdürleri ve bunlara bağlı operasyon yetkilileri, iş geliştirme uzmanları ve bölge asistanları yer almaktadır. Toplam 4 ana bölge müdürlüğü vardır. Destek birimler ise insan kaynakları ve kalite, finans muhasebe, satış pazarlama olarak sıralanabilir. Destek birimler merkezi yapıda tüm bölgelere hizmet verecek şekilde organize edilmiştir. Ayrıca operasyon departmanının günlük işleyişini denetlemekten sorumlu ve doğrudan kalite departmanına bağlı çalışan bir denetim müdürlüğü bulunmaktadır. Böylece uygulayıcı ile denetleyicinin aynı yapı içinde yer almaları önlenmiştir. Görev yaptığımız projelerde, gerek operasyon yönetimi gerekse de denetim bölümü tarafından belirsiz zamanlarda gece ve gündüz denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimlerde personelin genel durumu, dışında uygulanmakta olan güvenlik sisteminin tesis ihtiyaçlarına uygunluğu ve görev tanımlarına riayet konuları da denetlenmektedir. Group 4 prensip olarak, riskini belirleyip en uygun sistemi müşteriye önermeden güvenlik hizmeti başlatmamaktadır. Temel hizmet prensibimiz sektördeki genel durumun aksine ekipman ya da personel tedariği yapmak değil, müşteri ihtiyacına en uygun çözümü sunarak, katma değer yaratan bir hizmet ortaya çıkarmaktır. Kendi iç denetimlerimize ek olarak her üç ayda bir, doğrudan genel müdürlük tarafından tüm müşterilerimize bir hizmet değerlendirme formu gönderilmekte ve bu form ile müşterilerimizden verdiğimiz hizmeti değerlendirmesi istenmektedir. Bu departmanlara ek olarak elektronik güvenlik sistemleri ve para ve değerli emtia nakli departmanları da bulunmaktadır.

Şirketinizin uzun vadede vizyonu nedir?

Güvenliği Türkiye’de gerçek bir iş kolu haline getirebilmek, yapılanmamızı tüm ülkeye yaymak ve dünyada sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi ülkemize aktarmak hedefindeyiz.

İnsan Kaynakları Departmanı’nızın işleyişinden bahseder misiniz? İşe alım, performans değerlendirme süreçleri nasıl işliyor?

Tüm bordrolama işlemleri, özlük hakları takibi, personel dosyaları takibi İnsan Kaynakları’nda işleme alınır. Mavi yaka personel seçimleri bölgelerde gerçekleşir ancak yabancı dil bilen resepsiyonist, bayan personel gibi özellikli aday arayışlarımızda, İnsan Kaynakları işe alım uzmanımızdan destek alırlar. Projelerimizde çalışan personellerimiz için çalıştıkları projelerde dönemsel olarak insan kaynakları toplantıları düzenlenir ve personelimizin danışmak istedikleri konulara çözümler üretilir. Mavi yakada, müşterilerimiz tarafından verilen geri bildirim, zaman disiplini, mesleki bilgi, iletişim ve problem çözme gibi belirlenen bölümlerde performansları incelenir. İdari personel işe alımlarında, merkez işe alım uzmanımız süreçlerde görev alır.

Yeni başladığınız para transferi çalışması ile ilgili bilgi verir misiniz?

Haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaların sağlandığı bir banka ile ilk etapta tüm para, değerli eşya (hisse senedi, hazine bonosu vs) transferleri şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki dönemde, bankacılık iş kolunda maliyet optimizasyonu gereği daha ucuz ve daha kaliteli bir hizmet almak üzere diğer bankalardan da müşteri edinmeyi hedefliyoruz. 1. etabın yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanmasından sonra 2006 yılı başında para sayma ve saklama merkezleri açmaya başlayacağız. Türkiye’nin genç nüfusu ve dinamik yapısını da dikkate alarak, İstanbul’da Avrupa’nın en büyük merkezlerinden birini kurmayı planlıyoruz. Bu konuda gerekli olan büyük bir arazinin satın alma işlemlerini gerçekleştirmek üzereyiz. Para taşıma, para sayma ve saklama merkezlerinin 2006 yılında takriben 300 kişiye yeni iş imkanı açacağını öngörmekteyiz.