Arşivler

Hedefler geleceği belirler mi?

Kişisel hedef varılmak istenen, olunmak istenen yerdir. Doğduğumuz andan başlayarak bazı hedefler belirlemeden de bazı şeyleri başarır ve bazı yerlere varabiliriz. Hedefsiz elde ettiklerimiz ile ne yapacağımızı, sonrası için ne yapmamız gerektiğini anlamakta zorluk çekeriz. En önemlisi hedef olmadan elde edilenler mutluluk hissetmemizi engeller. Prof. Dr. Bengi Semerci’ye göre mutlu hissedebilmek için, kendimizin, yaptıklarımızın farkında olabilmemiz gerekir.

Yaşadığımız sürece çeşitli kararlar vermek zorundayız. Bu kararları verirken, çocukluğumuzdan başlayarak bize öğretilen becerileri, düşünce sistemlerini kullanırız. Başlangıçta, dünyaya gelişimiz dahil olmak üzere kararları bizim adımıza başkaları verir. Gelişip, büyüdükçe kendi kararlarımızı kendimizin alması ve bunun getirdiği sorumlulukları da öğrenmemiz beklenir. Karar alan, kararın sonuçlarından doğan bedeli de öder. Bu nedenle karar almak kadar, sonuçlarına katlanma sorumluluğunu da öğrenmemiz gerekir. Kendimiz için geleceği kurgularken kendimize nasıl hedefler koymuş ve onlara ne kadar ulaşmışsak, başarımızı ona göre değerlendiririz. Kurgulanmadan, planlanmadan elde edilenlere başarı demek mümkün değildir. Benzer şekilde, kurgulamadıkları, planlanlamadıkları ve istemedikleri şeylere ulaşamadığı için başkalarını “başarısızlıkla” nitelendirmek doğru olmayacaktır.

Başarıya erişmenin ilk adımı istekleri ve beklentileri doğru kurgulamaktır. Büyük düşün, büyük kazan denilmekle birlikte bu her zaman gerçekçi değildir. Hiç hedefsiz ve beklentisiz başarı olmayacağı gibi, anlamsız, size uymayan ve ulaşılması zor planlar peşinde koşmak da başarı getirmeyecektir.

 

Hedef koymak zaman kaybını önler

Geleceği kurgularken sadece arzularımız değil, şartlar, olanaklar, eğitimimiz, yapabileceklerimiz ve en önemlisi kendi yeteneklerimiz konusunda tarafsız olmayı başarabilmek gerekir. Aksi halde devamlı başarısızlık duygusu, mutsuzluğu ve umutsuzluğu yanında taşıyacaktır. Meslek sahibi olmak, o meslekte yükselmek, tanınmak belli ölçütlere bağlıdır. Ama sonuçta beklenti hedefe ulaşmak ve başarıdır. Bu kural sadece çocuklar için değil, çalışma yaşamı ve kurumun hedefleri için de geçerlidir. Kararlı olmak, yılmamak, engellerden korkmamak ancak bu değerlendirmeler doğru olduğunda başarıyı destekler. İş yerinin kurumsal başarısı doğru strateji ve doğru örgütlenmeye bağlıdır. Dinlemek, katılmak, yaratıcılık ve en önemlisi bilgi, iş yaşamında kişisel ve kurumsal başarıyı getirir.

Hedef konulamadığı ya da konulan hedefler unutulduğu zaman önce zaman kaybı başlar. Sonra kişiler benlik saygılarını, öz güvenlerini yitirir ve vazgeçerler. Koyulan hedeften vazgeçmek, kendine olan güven kaybını derinleştirir. Hedef belirlerken kendi kendimize sormamız gereken bazı sorular vardır. Bu soruların yanıtları hedef koymamızı ve o hedefe ulaşma yollarını keşfetmemizi sağlar.

·         Ne yapmak istiyorum?

·         Yapmak istediğim şey, hedefim ulaşılabilir mi?

·         Hedefe ulaşmak için gerekli donanıma sahip miyim?

·         Hedefe ulaştığımı nasıl anlayacağım?

 

Ne yapmak istiyorsun?

Soru sormanın yanı sıra onlara gerçekçi yanıtlar bulmak da gerekir. Bu yanıtlardan en zoru ne yapmak istiyorum sorusunun yanıtıdır. Bu yanıt genellikle çok küçük yaşlarda istenir. Hepimizin “büyüdüğünde ne olacaksın?” sorusu için bir yanıtımız vardır. O yanıt bazen tanıdığımız ve öykündüğümüz kişi olmayı, çoğunlukla da büyüklerin onayladığı ve kabullendiği bir hedefi içerir. Herhangi bir alanda başarılı olmuş birçok insan öyküsünü anlatırken  “çok küçük yaşlardan beri istiyordum” cümlesini kurar. Ama gerçekten çok küçük yaşlarda bilmediği bir şey olmayı mı hedeflemiştir yoksa verdiği yanıtı benimseyerek onu hedef haline mi getirmiştir? Bu durumu her zaman belirlemek mümkün değildir. Ama hedef sadece ne olmak istediğimiz değildir. Yaşamımızın her anında bir sonrası için hedefler koymak mümkündür, Sabah uyandığımız zaman “bugün ne yapmak istiyorum” sorusu ile başlayan bu süreç, bu ay, bu yıl şeklinde devam eder. Hedefimizi, ne yapmak istediğimizi belirlemek yaşamımızı kontrol etmemizi sağlar. Yapmak istediğimize ulaşmamız için dikkatimizi konuya vermemiz, zamanı iyi değerlendirmemiz, tutarlı davranmamız bizi başarıya götürür. Çünkü hedefi belirlemek, isteklerimizi ulaşılabilir hale getirir.

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından diplomat olma hayaliyle girdiği Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitimine devam ederken gazetecilik mesleğine gönlünü kaptırdı. “Türkiye’de ve Fransa’da Gazeteci Kimliği Sorunu” konulu tezini yazarken çalışmaya başladığı ajansta gazeteciliğe adım attı.
**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.