Hedeflere ulaşmaya, hayalleri gerçekleştirmeye çalışırken, her zaman motivasyonu korumak mümkün olmayabilir ve bir profesyonele danışma ihtiyacı duyulabilir. Böyle bir durumda koçluk uygulamaları kişiye nasıl fayda sağlar?

Hepimiz çocukluğumuzda hayaller kurarak hedefler belirleriz; ancak yaşımız ilerledikçe, değişen düşünce yapımız, yaşam tecrübemiz ve çevresel faktörler nedeniyle bu hedefleri gerçekleştirecek potansiyelimizi kaybederiz. Öyle ki çoğumuz böyle bir potansiyelin varlığını bile hatırlamayıp hedeflerimizi “Bir hayaldi.” diyerek geçeriz.

Potansiyeli keşfetmek ve ortaya çıkarmak için harmonik bir iş birliği…

Birçoğumuz içimizdeki potansiyeli kaybetmiş veya keşfetmekten de uzaktayız. Keşfedenlerse bu potansiyeli nasıl kullanacakları konusunda ne yapabileceklerini bilmiyorlar. Tam bu noktada Koçlar devreye giriyor.

Koç ve Danışan (potansiyelinin kaşifleri) ulaşılmak istenen potansiyel ve buna bağlı olarak hedefler üzerinde beraber çalışırlar. Koç kişinin potansiyelini doğru strateji ve organizasyonla ortaya çıkarmasına ve hayatında fark yaratmasına rehberlik eder. Buna aslında “takım oyunu” bile denilebilir.

Potansiyel keşfi ve hedef sürecinde en doğru koç ile iş birliği yapıldığı nasıl anlaşılır?

Danışanın daha iyi performansa ulaşması için Koç fikren ve öngörü ile destek sağlamaktadır. İstenilen sonuca ulaşmak için Koçun rolü çok büyüktür ve bu sorumluluğu yerine getirirken kendisinin de bazı yetkinliklere sahip olması gerekir.

  • Koç, etik kuralları uygular

Koç, koçluk disiplinini içselleştirir. Farklı disiplin alanlarını ihlal etmeden, danışanının güvenini sağlar. Bununla birlikte danışanlarına büyük bir şeffaflık, açıklık ve dürüstlükle yaklaşır. Kişisel veriler kapsamına giren, danışan sırlarını, planlarını ve bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmaktan imtina eder.

  • Koçluk zihin yapısını içselleştirir

Koçluk sürekli olarak öğrenmeye devam eden bir zihin yapısına sahip olmayı gerektirir. Duygusallığa kapılmadan nerede sorumluluk aldığını ve nerede kararı danışana bırakacağını bilir. Meraklı ve gözlemcidir. Kendi üretimi ve gelişiminin yanında dış kaynaklardan alacağı bilgisel yardım ile tabiri caizse strateji alanında kendisine ve danışanına yeni bir alan açar.

  • Anlaşmaları oluşturur ve sürdürür

Her şeyden önce koçluk ilişkisinin temelinde koç ve danışan arasındaki anlaşma vardır. Bu anlaşma ile koç ve danışan, danışmanlığının kapsamını, hangi hizmetlerin sunulacağı ve hangilerinin sunulmayacağını, hedef belirlemeyi, hedefe giden süreci, bu süreçte uygulanacak stratejinin maddi manevi maliyetini, kendisi ve danışan arasındaki uyumun nasıl daha iyileşeceği ve bunun sonucunda nasıl hedefe ulaşılacağı konularında anlaşırlar.

  • İtimat ve güven oluşturur

Koç, danışanına her şeyden önce açık fikirliliği ve vizyonuyla yaklaşır. Danışanına vereceği güven duygusu ile onun daha fazla paylaşım yapmasını, kendini anlatmasını ve tüm bu anlatımları özgürce yapabilmesini sağlar. Sürecin hiçbir aşamasında danışana önyargı ile yaklaşmaz. Koç, sürecin başından sonuna kadar saygı ve güven ile hareket eder.

  • Koç konumunu sürdürür

Danışan ile geçirdiği süreçte kendine güvenir. Anlamlı sessizlik ortamında danışanının kendisini keşfetmesini ve bu yol ile farkındalık kazanmasına yardımcı olur.

  • Etkin dinler

Koç ile danışan arasındaki en önemli anahtar iletişimdir. Bu sebeple etkin bir dinleyici olmak, nerede söze başlayacağını bilmek, anlamlı sessizlik bir koçun kesinlikle fark yarattığı bir yetkinliktir. Danışanın söylediği cümle ile ne demek istediğini veya neyi örtülü olarak söylediğini, hangi kalıplar ile kendisini şartladığını, neyin çözülmesi gerektiğini, neyin üstüne gidilmesi gerektiğini ve potansiyelin ortaya çıkmasındaki engelleri bu yolla anlayarak danışanına yardımcı olur.

  • Farkındalık yaratır

Metaforlar, benzetmeler ve yansıtmalar aracılığıyla danışana farkındalık kazanması konusunda yön verir. Danışana farklı perspektifler kazandırmak için mevcut durum ve gelecekteki durum hakkında, düşüncesinin ötesini keşfetmesini sağlar. Danışan potansiyeline hizmet edecek şekilde, objektif olarak gözlemlerini ve öngörülerini aktarır.

  • Danışanının gelişimini kolaylaştırır

Koç, danışanı ile sürecin başından beri kaydettikleri tüm ilerlemeleri analiz ederek, zayıf gördüğü yönlerin daha da iyileşmesi, iyi yönlerin ise çok daha fazla gelişmesi için danışana öngörü ile harmanlanmış ipuçları verir. Aynı zamanda gidişatla alakalı son derece objektiftir.

Koçlar insanın içinde gizli kalmış, sıkışmış potansiyeli çıkarmak için danışanıyla iş birliği içinde bulunan gizli kahramanlardır. Anda kalarak, etkili bir şekilde dinleyerek, bazen sorulan sorularla bazen de verilmeyen cevaplarla bir bütün olarak kişiyi analiz eder, güven ve etiklik çerçevesinde kişinin ufkunun genişlemesinde yol gösterir.

Konuk Yazar: Erdem Ercan /Hayatın Ritmi Kurucu ve Yöneticisi

Yazara ait diğer yazıları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.