Y kuşağının teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörünü esnek, eğlenceli ve cazip bulduğu Deloitte tarafından gerçekleştirilen araştırmada bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye’de yaşayan Y kuşağında ise her iki kişiden birinin, büyük ölçekli, global firmalara talep gösterdiği belirleniyor. Bunun yanında kendi işini kurmak isteyenlerin oranı ise her dört kişiden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

y-kusagi-arastirmasiDeloitte tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Y Kuşağı Araştırması’nda Y kuşağının günümüzde hangi sektörleri cazip bulduğuna, bu cazibeye sebep olan faktörlere, lider ve lider organizasyon olmayı nasıl tanımladığına ışık tutuluyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 29 ülkede 7 bin 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre Y kuşağı teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörünü esnek, eğlenceli ve cazip buluyor. Sektör Türkiye’de yüzde 63 oranında tercih edilirken, en az rağbeti ulaştırma ve dağıtım sektörü görüyor.

Gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı ya kendi işinin patronu olmak ya da global köklü firmada liderlik yolunda yürümek istiyor. Y kuşağının bir kurumu lider olarak tanımlamasındaki en belirleyici özellik, kurumun çalışanlarına karşı davranışı, sunduğu eğitim ve kariyer fırsatları oluyor. Yüzde 53 ile hem globalde hem de Türkiye’de Y kuşağından her iki kişiden biri lider olmak istiyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı, gelişmiş ülkelerdeki Y kuşağına göre liderlik pozisyonu ile daha çok ilgileniyor.

Y Kuşağı Araştırması’nın Dünya ve Türkiye karşılaştırmasında ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Y kuşağının en çok tercih ettiği sektör Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT). Y kuşağı öncelikli olarak çalışmak istediği sektörü TMT olarak belirtiyor (Global yüzde 46 – Türkiye yüzde 63).  Türkiye’de sektör tercihi kadın – erkek arasında farklılık gösteriyor. Kadınların yüzde 58’si TMT’yi tercih ederken, erkeklerin yüzde 67’si TMT diyor. Türkiye’de TMT’nin ardından kadınlar için hizmet ve kamu sektörü geliyor. Erkekler için ise ikinci sırada enerji ve doğal kaynaklar sektörü yer alıyor. Türkiye’de en az rağbet gören sektör ise ulaştırma ve dağıtım.

Y kuşağı en çok büyük ölçekli global şirketlerde çalışmak istiyor: Gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı gelişmiş ülkelerdeki gençlere kıyasla bunu çok daha fazla tercih ediyor. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde girişimci ruh iki kat daha fazla ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı ya kendi işinin patronu olmak istiyor ya da global köklü firmada liderlik yolunda yürümek istiyor. Türkiye’deki Y kuşağında her iki kişiden biri, büyük ölçekli, global firmalara talep gösteriyor. Her dört kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor.

liderlik

Y kuşağına göre gerçek lider stratejik düşünen, ilham veren, vizyoner ve iletişim becerileri kuvvetli olan kişi. Türkiye’de ise stratejik düşünmenin yanı sıra kararlılık, demokratik yaklaşım, inovasyon ve hitabet gücü de ön plana çıkıyor.

Y kuşağına göre bir kurumu çalışanlarına karşı davranışı lider yapar. Y kuşağının bir kurumu lider olarak tanımlamasında en belirleyici özelliği kurumun çalışanlarına karşı davranışı (eğitim ve kariyer fırsatları) oluşturuyor. Daha sonra ise yenilikçi olması (yenilikçi ürün ve hizmetler sunması), kurumun topluma sağladığı katkı ve finansal başarı geliyor.

Liderler beklentiyi karşılamakta zorlanıyor. Hem günümüz liderleri hem de Y Kuşağı (eğer onlar lider olsaydı) için organizasyonların geleceğini garanti altına almak ve verimlilik öncelik taşıyor. Ancak Y kuşağı mevcut liderlerin kar ve kişisel gelirlere daha fazla öncelik verdiğini düşünüyor. Diğer yandan kendileri lider olsalar insan faktörüne (çalışanların refahı, gelişimi) daha çok önem vereceklerini belirtiyor. Bu da lider kurum tanımlarıyla örtüşüyor.

Her iki kişiden biri lider olmak istiyor. Hem globalde hem de Türkiye’de her iki Y kuşağından biri lider olmak istiyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı gelişmiş ülkelerdeki Y kuşağına göre liderlik pozisyonu ile daha çok ilgileniyor.