Çalışanları işyerinde süreklilik kazanmış olumsuz bir hava kadar içten içe rahatsız eden durum yoktur. Bu durum, çalışanların motivasyonlarını ve enerjilerini azaltır, firmanın hedeflerine ulaşmasını geciktirir. Çalışanlarda bu gibi olumsuz tutumların oluşmasının bir nedeni, genellikle güven ve inanç kaybıdır. Yönetim, firma çalışanlarını kötü etkileyen ve onlara ters gelen bir karar almış olabilir.

Bu tip bir durumda çalışanlar, firma için çok şey yaptıklarını ve buna karşılık kendilerini güvensiz hissettikleri bir çalışma ortamına sahip olduklarını düşünebilirler. Bir diğer neden olarak da hakedildiği düşünülen bir terfinin alınamaması ya da sevilen bir çalışanın haksızlığa uğratılması olabilir.

Yapılması gereken öncelikli iş, olumsuzluğa neden olan konunun ne olduğunu ortaya çıkarmaktır.

İK uzmanları, firmadaki çalışanlarla yakın ilişki içinde olduklarından, firmanın nabzını tutmaları ve kötüye gidiş sinyallerinden önceden haberdar olmaları diğer yöneticilere oranla daha kolaydır. Bu şekilde olumsuz havayı yaratan çalışanı/çalışanları farkedebilir ve onu/onları diğer çalışanlardan ayrı tutabilirler.

Sorunun tek bir bireyden kaynaklandığı durumlarda yapılması gereken en doğru davranış, o çalışanla bire-bir konuşmaktır. Onun olumsuz tutumundan tüm ofisin ve çalışma arkadaşlarının ne kadar etkilendiğinden söz edin. Bu konuya değinirken dikkat edilmesi gereken nokta, savınızı destekleyecek örneklerin etkili olmalarıdır. Karşınızdaki kişiyi yanlış davrandığına ikna edebilecek somut örnekler seçmek, diyaloga ağırlığınızı koymanızı sağlayacaktır.

Olumsuz tutum içinde olan çalışanınızla yaptığınız görüşme sırasında firmayı ve firmanın çıkarlarını sürekli savunan bir pozisyonda olmamaya özen gösterin. Yönetime ilişkin konulara çok fazla değinmeniz ve firmayı koşulsuz destekler gibi görünmeniz, karşınızdaki bireyin tepkisini çekecektir. Sizin objektif bakış açısına sahip olmadığınızı düşünürse, size karşı güveni de kalmayacaktır. Bu tip bir durumda çalışan adil bir karar alamayacağınızı düşünerek, sizinle işbirliği yapmayabilir. Bunun yerine empati kurma yoluna gitmeyi denemek daha yapıcı olacaktır. Kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koyup, onun duygularını anlamaya çalışırken kullandığınız kelimelerin, takındığınız tutumun, beden dilinizin, karşınızdakinin olumsuz tutumunu destekleyen ve içinden çıkılmaz bir hale getiren şekilde gelişmemesine özen gösterin. Siz yapıcı davranmaya çalıştıkça, karşınızdaki kişinin de size uyum sağladığını göreceksiniz. Çalışanların olumsuz tavır sergilemelerine neden olan olaylar yerine, bunları nasıl çözebileceğinize endekslenmek çok daha pragmatik sonuçlar verecektir. Diğer türlü olduğunda hem sorunları çözme süreniz artacak hem de gerginlik tırmanacaktır.

Çalışanla yaptığınız karşılıklı diyalog sırasında konuşmanın tansiyonu yükselirse ve eğer çalışanın yönetime ilişkin olumsuz düşünceleri varsa, bunları o esnada dile getirmesi normaldir. Burada yapılması gereken söylenen hiçbir sözü kişisel almamaktır. Karşınızdaki bireyin yapması olası olan eleştirilerin muhatabı üst düzey yönetim olduğundan, sizin bunu üzerinize almanız sadece kişisel olarak yıpranmanıza neden olur.

Çalışanların olumsuz tavırlarının nedeni, yönetimle ilgili güvenlerini kırıcı bir olayın yaşanmasından ya da yanlış anlaşmalardan kaynaklanan durumların oluşmasından kaynaklanabilir. Çalışanların işten çıkarılma olasılığı nedeniyle kendilerini güvensiz hissetmeleri ya da kimi üst düzey yönetici tarafından hor görüldüklerini düşünmeleri bu duruma örnek teşkil eder.

Bu tip sorunlar farkedildiğinde çalışanın geçmişte firmanın başarısına yaptığı katkılardan bahsetmek, onun özgüveninin ve inancının yeniden oluşmasına yardımcı olabilir. Başarılarından bahsedildiği zaman onu kutlamanız ve bu başarıları tekrarlayabileceğini söylemeniz, olumsuz durumların geçici olacağına dair iyi dilek ve niyetlerinizi belirtmeniz, çalışanın motivasyonunun yükselmesine ve olumsuz tutumunu bir nebze değiştirmesinde etkili olabilir.

Tüm denemelerinize karşın karşınızdaki kişiye ulaşamıyorsanız, üstüne gitmenin anlamı yoktur. Konuşmak ve yapıcı olmak istediğinde sizden bir randevu almasını söyleyerek konuşmayı bitirmeniz en doğru davranış olacaktır.


Çözüm İçin Öneriler

Çalışanların yönetim hakkındaki görüşlerini uygun platformlarda bildirebilme hakkına sahip olmaları onları motive eden etkenlerdendir. Yöneticileri tarafından dinlenildiklerini ve görüşlerine önem verildiğini hissetmeleri yönetim ile aralarının daha ılımlı olmasını sağlayacaktır.

Çalışma saatleri, ücretlendirme, fazla mesai, iş tanımı gibi konularda çalışanların fikirlerinin alınması bireye psikolojik huzur sağladığı ve şirket içinde kabullenildiğini hissettirdiği için önemlidir. Ayrıca bu tip konulardaki karar değişiklikleri, olumsuz sonuçlar da doğurabileceğinden, karar alınmadan, çalışanların bu kararlara yönelik eleştrilerinin ve tepkilerinin ölçülmesi önem taşımaktadır; çünkü henüz bir karara bağlanmamış konularda iş yerinde spekülasyonların yapılması oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Bu tip durumlarda kulaktan dolma bilgiler, çalışanlar arasında hızla yayılır ve buna bağlı olarak kimi çalışanlarda sözde alınan kararlardan dolayı rahatsızlıklar oluşabilir. Bu tip durumlar önceden kestirelemeyen ve gelişimine müdahale edilmesi zor olan ofis içi problemlerdir. Önlem almak için uygulanması en temel kural, hızlı karar alınmak ve çalışanlar karar alma sürecine dahil edilmiyorlarsa, hiç bir şekilde dışarıya bilgi çıkarmamaktır. Eğer bu mümkün olamamış ve muhtemel kararlar firma içine yayılmışsa, spekülasyonları durdurmak için bir an önce toplantı ya da e-posta ile yönetim, yeni kararları çalışanlara aktarmalıdır.

Kurumsal eğitimler, iyi planlandıkları zaman hem firmanın hem de çalışanın kazandığı yatırımlardır. Çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayınız. Şirket içi eğitimlerin yaygınlaştırılması, çalışanlarda işverenin onlar için çaba gösterdiği düşüncesini oluşturduğundan, çalışanlar üzerinde olumlu etki yaratacaktır.

İyi bir performans değerlendirme sistemi sonrasında başarıyı hakeden her çalışana uygun bir ödüllendirme sistemi düzenlenmelidir. Başarıları ödüllendirilen çalışanlar işlerine daha yüksek bir motivasyon ve moralle devam ederler.

Çalışanlardan uzak olmayın. Kimi zaman bireylerin sadece dinlenilmeye gereksinimleri olabilir ve o zaman sizin bu koşulları hazırlamak için grup tartışmalarına, yöneticilerle öğlen yemeklerine veya bire-bir diyaloglara hazır bir şekilde çalışanlarınızın yanında olmanız gerekir.