Arşivler

İstifa Dilekçesi Örnekleri

istifa dilekçesi

İstifa kararı alabilmek kolay değil. Çok sevdiğiniz bir iş yerinden ayrılmak zorunda kalabilir, memnuniyetsizlikler dolayısıyla işten çıkmak isteyebilir ya da kariyerinizi bir adım öteye taşıyabilmek adına iş değişikliği yapmak arzusunda olabilirsiniz. Bu süreçte istifa bildirimini yöneticiye doğru yapabilmek oldukça önemli. Unutmamak gerekiyor ki usulüne uygun bir istifa mektubu işleri kolaylaştırırken, bilinçsiz yazılan bir mektup ise işleri istenmeyen noktalara getirebiliyor.

İş istifa kelimesini telaffuz etmeye gelince birden geriliyor, çoğu kez ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ortada çok sevdiğimiz ya da hiç anlaşamadığımız bir yönetici olabilir ve bu her iki durum da istifa için hassas olmayı gerektiriyor. Tam da bu noktada hislerin doğru ifade edildiği, dil bilgisinin kuvvetli olduğu ve sınırları iyi bilen bir dilekçe yazabilmek çok önemli. İşte bu durumu yaşayan ve ilk işi heyecanla Google’a “İstifa mektubu nasıl yazılır?” yazmak olanlara dev hizmet.

Farklı pozisyonlar ve durumlar için istifa dilekçesi örnekleri önerilerimizi bir araya getirdik:

Yöneticinizle sorun yaşıyorsanız…

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

…….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine,

../../…. tarihleri arasında ……….. A.Ş’de … departmanında ……. görevini yürüttüm. Şirketimizin çalışan ve müşteri tepkilerinden de anlaşıldığı üzere görevime ….. sene başarıyla devam ettim.

Ancak şirketimize atanan yeni müdürün çalışma biçimi ve sert tepkileri dolayısıyla görevimi yerine getirmek konusunda zorlanmış bulunmaktayım. (Burada ayrılma nedeni sizin için elbette farklı olabilir)

……….. A.Ş’deki uzun çalışma hayatımın ve şirkete, iş arkadaşlarıma bağlılığımın getirdiği ayrı bir zorluğa rağmen söz konusu koşullarda görevimi yürütemeyeceğimi tarafınıza bildirmek durumundayım.

İstifamla ilgili gerekli işlemlerin başlatılmasını rica eder, bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Neden belirtmeden ortalama bir istifa dilekçesi yazmak istiyorsanız…

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

…….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine,          

../../…. tarihi itibarıyla başlamış olduğum …… görevinden ../../…. itibarıyla ayrılıyorum. İstifamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ederim.

Şirketinizde çalıştığım sürenin hem kariyerim hem de kişisel ve profesyonel gelişimim açısından çok faydalı ve verimli olduğunu belirterek teşekkürlerimi iletiyorum. Çalıştığım süre içinde ben de şirkete olumlu katkılarda bulunmayı başardığımı umuyorum.

Saygılarımla,
Ad Soyad:
İmza:

Eğer şirketinizde bir İnsan Kaynakları departmanı yoksa…

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

 Muhasebe Departmanı Müdürlüğü’ne,                                                                                                        

………………………..’nin ……………………… adresindeki işimden kendi isteğimle ……………………… sebeplerden dolayı ../../…. tarihi itibarıyla ayrılmak istiyorum.

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Saygılarımla,
Ad Soyad:
İmza:

İstifa etmenize rağmen alacağınız ödemeler varsa…

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

Muhasebe Departmanı Müdürlüğü’ne,

./…/…. tarihinden bu yana firmanızın ……… adresindeki iş yerinde çalışmaktayım. Kişisel sebeplerden dolayı kendi isteğimle ….. /…./ …. tarihinden itibaren işten ayrılmak istiyorum. İş yerinden ayrılışımda tarafıma ödenmesi gereken tüm sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek ayrılışımın yapılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad:
İmza:

Personel Bilgileri

T.C. No:
Sigorta No:
Adres:
Cep Tel. No:

Eğer memurluktan istifa ediyorsanız…

Tarih: …./….. /……

…. BAKANLIĞI’NA ………….. İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE …… MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20. maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94. maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad:
İmza:

Memur Kimlik Bilgileri

Ad Soyad:
Adres:
Sicil No:
T.C. Kimlik No:
Cep No:

Mavi yaka istifa dilekçesi

Tarih: …./….. /……

……………….’ne,

……………………………. adresinde bulunan iş yerinizde   …./….. /…… ve ….. /….. /….. tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İş yerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan  …./….. /…… (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

İşçinin bilgileri:

T.C. No:
Sigorta No:
Adres:
İmza:

Ege Üniversitesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi Radyo, Sinema, TV bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına reklam yazarlığıyla başladı. Dört yıllık reklam dünyası deneyiminden sonra çeşitli web sitelerinde kıdemli editör olarak çalıştı. 2015 yılında Kariyer.net’e içerik yöneticisi olarak katıldı. İK Blog, Kariyer Rehberi ve Kariyer Dergi için içerik üretiyor.
**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.