Kariyer rotasını şekillendiren ilk ve en önemli adımlardan olan üniversite tercih sürecinde, öğrenci adaylarının yanındayız. Bu kapsamda uygulamaya aldığımız “İşveren İlgi Endeksi” ile en doğru tercihi yapabilmeleri için öğrenci adaylarına ve ailelerine yol göstermeyi hedefliyoruz. 

Kariyer.net olarak “İşveren İlgi Endeksi” çalışmamızla; Kariyer.net’te son 10 yılda yeni çalışanlarını arayan 486 bin işveren kullanıcısının 200 milyon hareketini inceledik ve bu hareketleri adayların özgeçmişlerindeki bilgilerle eşleştirerek anlamlı veriler elde etmeye çalıştık. Mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisinde işe girme hızlarını, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha çok ilgi gösterdiklerini belirledik. Elde ettiğimiz bilgilerle farklı sıralamalar oluşturduk ve tercih sürecindeki adaylara ve ebeveynlere yardımcı olmaya çalıştık.

“İşveren İlgi Endeksi” çalışma kapsamı

 • Kariyer.net üyeleri arasında bulunan üniversite mezunları için belli kriterler belirlenmiş ve çalışmada, bu kriterleri yerine getiren 2 milyon kişinin verisi analiz edilmiştir.
 • Çalışmada, Kariyer.net’e üye olan ve 2009-2019 yıllarında Kariyer.net’i kullanmış olan 88 bin işverenden, 486 bin işveren kullanıcısının 200 milyon aktivitesi incelenmiştir.

Çalışmada dikkate alınan veriler;

 • Çalışma kapsamında yüksek lisans yapan adayların lisans seviyesinde mezun oldukları üniversite ve bölüm,
 • Çift ana dal yapan adayların Kariyer.net özgeçmişlerine ilk ekledikleri bölüm,
 • Birden fazla özgeçmişi olan adayların ise en güncel özgeçmişleri dikkate alınmıştır.

Çalışma kapsamına alınmayan gruplar;

 • Açık öğretim ve ön lisans mezunu adaylar: Karşılaştırmaların ve sonucun daha sağlıklı olabilmesi için lisans dışındaki eğitim seviyeleriyle açık ve uzaktan öğretim mezunları kapsam dışı bırakılmıştır.
 • Özgeçmişinde mezuniyet tarihi bulunmayan adaylar: Mezuniyet tarihinin bulunmaması, ilgili dönem hesaplamalarını yanıltacağı için bu bilgiye profilinde yer vermeyen adaylar, çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.
 • Tıp ve Diş Hekimliği bölümlerinden mezun adaylar: Çalışmada, üniversite mezuniyetini takip eden 2 yıl içindeki işe girme durumu incelenmiştir. Hekimlik bölümlerinden mezun olan öğrenciler, mezuniyet sonrasındaki 2 yıl içinde uzmanlık sınavlarına girerek farklı bir yol izlediğinden, bu meslek grupları kapsam dışı bırakılmıştır.
 • Kapanan üniversite ve bölümlerden mezun olan adaylar: Bu çalışmayla üniversiteye girecek olan bireylere, mevcut durumlarla ilgili bilgi verilmesi amaçlandığı için kapanan üniversite ve bölümlerden mezun olan adayların verisi kapsam dışı bırakılmıştır.
 • Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar: Çalışma Türkiye’deki üniversitelere girecek olan bireylere yönelik yapıldığından, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar kapsam dışı bırakılmıştır.
 • 2009 yılı öncesinde veya 2019 yılı sonrasında mezun olan adaylar: Son 11 yılın verisi, toplam adayların %79’unu kapsamaktadır. Bu da çalışma kapsamında ele almak için yeterli bir kitledir. Bu nedenle 2009 öncesinde mezun olan adaylar, hesaplamalara dahil edilmemiştir.
 • 60’dan az mezun veren bölüm ya da üniversitelerden mezun olan adaylar: Az sayıda mezunu olan üniversite ve/veya bölümlerin, sonuçları dramatik şekilde etkilemesi ihtimaline karşı, bu üniversiteler ve bölümler kapsam dışı bırakılmıştır.

Çalışmada kullanılan tanımlar

“İşveren İlgi Endeksi” sayfasında incelemeler yapılırken sıkça karşılaşılabilecek kısaltmalar ve tanımlar şunlardır;

MÖ: Mezuniyet Öncesi

MS: Mezuniyet Sonrası

AVT: Aday Veri Tabanı. Kariyer.net’te yer alan tüm özgeçmişlerin yer aldığı bir havuzdur. İşverenler özgeçmişte yer alan tüm alanlara göre filtreleme yaparak, buradan adaylara ulaşmaktadır.

Başvuru görüntüleme: Kariyer.net’te yayınlanan bir ilana gelen bir başvurunun, işveren tarafından görüntülenip görüntülenmediğini ifade eder.

Top 500 şirket: Fortune 500 ve Capital 500 listelerinde yer alan şirketleri ifade eder.

Kariyer 500: Kariyer 500 başlığında, ilan başı başvurusu en fazla olan ilk 500 işverenin  hareketlerine bakılmıştır. İşverenler Kariyer.net’teki ilanlara gelen başvurular üzerinden işe alım yapabildiği gibi, AVT üzerinden aday araması yaparak da işe alım yapabilmektedir. Kariyer 500’de, en çok başvuru alan işverenlerin AVT üzerinden aday arama davranışları değerlendirilmiştir.

Araştırmaya temel teşkil eden parametreler

Çalışmada; “Üniversite Sıralaması”, “Bölüm Sıralaması” ve “Bölüm ve Üniversite Sıralaması” başlıkları için “Temel Bileşen Analizi” metodu kullanılarak, farklı ağırlıklar belirlenmiştir. Ek olarak, 10 farklı parametre seçilerek inceleme yapılmıştır. Parametreler 2 farklı zaman grubunda incelenmiştir. Adaylar mezun olmadan önceki döneme ait parametreler Mezuniyet Öncesi Dönemi (MÖ) başlığı altında incelenirken, adayların mezun olmasını takip eden 2 yıla ait parametreler ise Mezuniyet Sonrası Dönemi (MS) başlığı altında incelenmiştir.

Çalışma kapsamında seçilen 10 parametre ve açıklamaları şunlardır;

Mezuniyet öncesi parametreleri (MÖ) 

 • Aday profilinin AVT’den açılma oranı (MÖ AVT): AVT üzerinden en az 1 kez görüntülenen aday sayısının, ilgili üniversite/bölüm mezunlarına oranıdır.
 • Adayın AVT’den açılma oranı (MÖ Toplam AVT): AVT üzerinden yapılan toplam görüntülenme sayısının, ilgili üniversite/bölüm mezunlarına oranıdır.
 • Mezuniyet öncesi iş tecrübesi olan aday oranı (MÖ Tecrübe): Özgeçmişinde mezuniyet öncesi tecrübe girmiş olan aday sayısının, ilgili üniversite/bölüm mezunlarına oranıdır. (Stajlar ve bölümle ilgisi olmayan pozisyon tecrübeleri hariç bırakılmıştır.)
 • Başvuru görüntülenme oranı (MÖ Baş. Gör.): Başvurusu incelenen aday sayısının, ilgili üniversite/bölüm mezunlarına oranıdır.

Mezuniyet sonrası parametreleri (MS) 

 • Adayın AVT’den açılma oranı (MS AVT): AVT üzerinden en az 1 kez görüntülenen aday sayısının, ilgili üniversite/bölüm mezunlarına oranıdır.
 • Aday başına AVT’den açılma oranı (MS Toplam AVT): AVT üzerinden yapılan toplam görüntülenme sayısının, ilgili üniversite/bölüm mezunlarına oranıdır.
 • Kariyer 500 listesinde yer alan işverenler tarafından AVT’den açılma oranı (Kariyer 500): 2019 yılı içinde en az 10 ilan yayınlamış ve ilan başına başvurusu en yüksek 500 şirket tarafından, AVT’den görüntülenen aday sayısının, ilgili üniversite/bölüm mezunlarına oranıdır.
 • Başvuru görüntülenme oranı (MS Baş. Gör.): Başvurusu incelenen aday sayısının, ilgili üniversite/bölüm mezunlarına oranıdır.
 • İlk iş deneyimini Top 500 şirketlerinden en az birinde edinen aday oranı (Top 500): İlk iş deneyimi Capital 500 – Fortune 500 gibi listelere girmiş şirketlerde olan adayların, ilgili üniversite/bölüm mezunlarına oranıdır.
 • İlk işe girme hızı (İşe giriş): İlgili bölüm/üniversite mezunlarının işe girme oranı ve ortalama işe girme süresi üzerinden hesaplanan bir parametredir.

İşveren İlgi Endeksi çalışması sırasında, üniversitelerin akademik yetkinliklerine dair ölçütlere yer verilmemiştir. Çalışma, 6 aylık periyotlarla güncellenecektir.

İşveren İlgi Endeksi sayfasını incelemek için buraya tıklayabilirsin.