Pandeminin etkisiyle birlikte iş hayatında pek çok değişiklik yaşandı ve yeni bir dönem başladı. Artık hem şirketler hem de çalışanlar birbirlerinden daha farklı beklentiler içinde. İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanı Esra Kemer, işverenlerin çalışanlarda aradığı yeni yetkinlikleri yazımızda anlattı.

Pandemi günlerinde yaşanılanlarla birlikte, kurumların yapısına göre İK süreçlerinde değişiklikler oldu ve bu değişiklikler şirketlerin sistemlerine/işe alım süreçlerine de yansıdı. Pek tabii çalışan profilinde bulunması beklenen yetkinlikler de değişti. Yeni normalde, motivasyonun düşmeden performansın artması ve iş süreçlerinde verimliliğin sağlanması için çalışanlarda aranan bazı yeni özellikler ortaya çıktı.

Değişime uyum ve adaptasyon

Çalışanların değişimleri kabul etmesi, değişime direnmemesi ve uyum sağlaması daha çok önem kazandı. Değişen gündem, teknoloji ve süreçlere daha çabuk uyum sağlayanlar artık bir adım önde olacak.

Dijitale yatkınlık

İş süreçlerinde dijital platformlardan ve yazılımlardan daha aktif yararlanmaya başlanılan bu yeni dönemde, çalışanların da bu yazılımları daha etkin kullanabilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Yazılımları etkin kullanan, çabuk öğrenen ve çalışmalarında dijital teknolojilerden yararlananlar, zaman ve emek tasarrufu sağladıkları için artık tercih sebebi.

İletişim/Dijital iletişim

İletişimin online platformlarda daha aktif kullanılmasının sonucunda; yazılı ve sözlü olarak online platformlarda kurulan iletişimde “Verimli bir dil kullanmak” çok daha önemli bir hal aldı. Dijital/telefonla iletişimde kayıplar yaşanabildiği için her yönden etkin iletişim kuran adaylar, daha çok tercih edilir olacak.

Özmotivasyon

Uzaktan çalışma modelinde performansın düşmemesi, verimliliğin sağlanması için önemli kriterlerden bir tanesi de çalışanların özmotivasyona sahip olması. Kendi başına çalıştığı halde motivasyonu düşmeyen, kendi kendini yöneten çalışanların yıldızı daha da parlayacak.

Problem çözme

Şirketler iş süreçlerinde problem çözen çalışanları her zaman tercih eder. Bu yetkinlik her zaman adaylarda aranılan bir özellik olsa da yeni normal düzene uygun olarak hızlı çözüm üreterek uygulamaya alanlara daha da ihtiyaç duyulacak.

Müşteri odaklılık

Sosyalleşmenin azalmasıyla birbirine uzak olan şirket çalışanlarının, bazen iç müşterilerini  ihmal ettiği durumlar olabiliyor. Bu nedenle; iç ve dış müşteriye uygun çözümler üreten, memnuniyeti arttıran ve karşılıklı menfaatler içinde bulunan kişiler bu yeni dönemde tercih sebebi olacak. Ekip çalışmasına inanan, uygulayan, birbirinin menfaatini düşünen ve işlerini kolaylaştıranlar adaylara öncelik verilecek.

Bütünü görme

Anlık değişiklikler, yaşanılan krizlerle birlikte bütünü görmek ve iş süreçlerinin bütünü içinde yer alabilmek önemli bir özellik olacak. Birimlerde ne işin yapıldığını, iş süreçlerini ve detayları bilip, işleri yürüten bir çalışan olmak önemli bir yetkinlik olarak ön plana çıkacak.

Öğrenmeye açıklık

Pandemi günleriyle birlikte pek çok yeni kavramla karşılaştık ve bu süreçte hızlı öğrenenler daha çabuk yol aldı. Bundan sonraki süreçte de sahip olunan bilgilerle yetinmeyerek sürekli yeni şeyler öğrenme istediğinde olmak, bir adayı tercih etmede en önemli kıstaslar arasında yer alacak.

Konuk Yazar: Esra Kemer/İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanı