Sektördeki lider konumunu sürdüren İzocam’ın İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Müdürü Vuslat Gökçe ve İnsan Kaynakları Uzmanı Ayça Demirhan sorularımızı yanıtladı.

İzocam’ın kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz, kaç yılında, kim tarafından kuruldu? O günden bugüne neler değişti?
Vuslat Gökçe: İzocam 1965 yılında Merhum Vehbi Koç tarafından Arçelik A.Ş.’ye camyünü üretmek amacıyla Karaköy’de kuruldu. Bugün İzocam toplam 15 farklı lokasyonda istihdam sağlıyor. Ürün yelpazesine baktığımızda camyünü ile yola çıkan İzocam; taşyünü, ekstrüde polistiren, ekspande polistiren, elastomerik kauçuk, polietilen ve sandviç panel gibi ürünlerin üreticisi haline geldi. İzocam 41 yılını geride bırakırken, sektörde lider konumunu sürdürüyor ve hala bıkmadan tasarruf ve enerji verimliliği için yalıtım bilincini yaymaya devam ediyor.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? 2005 yılında ihracattan ne kadar gelir elde ettiniz?
Vuslat Gökçe: Balkanlar, Orta Doğu, BDT ve Afrika’da toplam 50 civarında ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu ülkelerin başlıcaları; Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İsrail, Mısır, İran, Suriye, Ürdün, Kazakistan. 2005 yılı itibariyle toplam 33 milyon dolar ihracat geliri elde ettik.


Üretim için hammaddelerinizi nereden tedarik ediyorsunuz?

Vuslat Gökçe:
Taşyünü ve camyünü üretimimizde kullandığımız hammadde ve malzemenin hemen hemen hepsini yerli tedarikçilerden; plastik üretimimizde kullandığımız malzemelerden ise sadece hammaddeyi dünyanın farklı yerlerindeki tedarikçilerden temin ediyoruz.

Tüm üretim Türkiye’de mi yapılıyor?
Vuslat Gökçe:
Kocaeli, İstanbul, Mersin, Eskişehir ve Bolu’da kurulu olan 9 ayrı tesiste üretim yapılıyor. Ayrıca Mayıs 2006 itibariyle Rusya’daki tesisimizde üretime başlanacak.

Üniversitelerarası yalıtım yarışmasıyla hedeflediğiniz nedir? Başka sosyal sorumluluk çalışmalarınız bulunuyor mu?
Ayça Demirhan:
Yarışmanın amacı, geleceğin mühendis ve mimarlarına yalıtım sektörünü tanıtmak ve onların yalıtım bilincini geliştirmede öncü olmalarını sağlamak. Yalıtım bilincini yayarak, enerji tasarrufuna da bu yolla katkı yaratmaya çalışıyoruz. Diğer bir sosyal sorumluluk çalışmamız ise İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi – İYEM’dir.

İYEM’in amacı, yapısı ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?Ayça Demirhan:
1998 yılından bu yana İYEM, 41 öğretim görevlisi ve uzman yönetiminde, 19 farklı eğitim semineri ile ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kuruluş amacı, inşaat ve yalıtım sektöründeki eğitim ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktı ve bunu başardığını da söyleyebiliriz. Bugüne kadar İYEM’in eğitimlerine 8 bin 500 kişi katıldı ve 22 bin kişi/saat eğitim aldı.

Çalışanlarınıza yönelik ne tür eğitimler düzenliyorsunuz? Ayça Demirhan:
Alınan eğitimler dönemsel gereksinimlere göre de şekillenmekle birlikte; işe başlayan tüm çalışanlarımıza bir Oryantasyon Eğitimi uyguluyoruz. AÇEV işbirliği ile düzenlediğimiz çocuk ile iletişim, anne – çocuk iletişimi, baba destek programı gibi eğitimlerimiz oluyor. İş hayatında zihnin etkin kullanımı ile ilgili interaktif olarak gerçekleşen eğitimler, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yönetim sistemleri eğitimleri, üretimde çalışanlarımıza yönelik işbaşı eğitimleri ve mesleki eğitimler ile çalışanlarımızın farklı konularda gelişimine destek sağlamayı amaçlıyoruz. Potansiyel yöneticilerimizi ise, yönetici geliştirme programlarına göndererek yönetim becerileri kazanmalarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, yine İYEM’de kendi çalışanlarımız da yalıtım üzerine teknik konulu teorik ve uygulamalı eğitimlere katılabiliyor.

İK sistemlerinizden ve işe alım sürecinizden bahseder misiniz?Ayça Demirhan:
Koç Grubu olarak sürekli daha iyi olması için geliştirilen, günümüz standartlarında yapılandırılmış ve adil İK süreçleri uyguluyoruz. Hedeflere dayalı performans yönetim sistemi ile kişinin performansını ölçüyoruz. Performansı sözel ya da soyut göstergeler ile değil, somut iş sonuçları ile değerlendiriyoruz. Ayrıca geleceğin yöneticilerini tespit edebilmek için 360 derece değerlendirme yöntemini kullanarak yetkinlik değerlendirme yapıyoruz. Yönettiğimiz tüm İK süreçlerinin çıktısını ise çalışanın gelişim planına girdi olarak kullanmayı hedefliyoruz.
İşe alımlarda ise pozisyon için gerekli ön filtrelemelerden sonra yetkinlik bazlı mülakat, İngilizce sınavı ile kişilik testi gibi standardizasyonu sağlanmış yöntemler uyguluyoruz.

İnsan kaynağı İzocam markası için nasıl bir önem taşıyor?Vuslat Gökçe:
Sayın Vehbi Koç’un dediği gibi “En önemli kaynağımız, insan kaynağımızdır.” Aslında bu cümle her şeyi açıklıyor diye düşünüyorum. Bugün İzocam 41. yılındaysa ve kuruluşundan bu yana sektörünün lideriyse bunu çalışanlarına borçludur. Tüm çalışanlarımıza 41. yılımızda 41 kere maşallah diyoruz.