İçinde bulunduğumuz çağda dünya ekonomisi oldukça büyük değişiklikler yaşamaktadır. Eski teknolojiye sahip klasik iş alanları çağın gerisinde kalmanın sıkıntısı ile ekonomik zorluklar yaşamakta, küçülme ve çalışanlarının işine son verme eğilimi göstermektedirler. Diğer yönde ise bilim ve teknolojinin oldukça hızlı ilerlemesi yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına yol açmış ve bu alanlara yatırım yapan firmalar eğitilmiş personel sıkıntısı çekmeye başlamışlardır.Küresel olarak değişen ekonomik koşullar ve politikalar tüm dünya çalışanlarını aynı oranda etkilemiş ve bu belirsiz koşullarda hiç bir firmanın çalışanlarına iş garantisi sağlayamayacağı gerçeği meydana çıkmıştır. Dünyanın ticari entegrasyonu ile birlikte yıkılması imkansız gibi görünen çok uluslu firmalar yok olmakta, ortak pazar gibi oluşumlar rekabeti dayanılamayacak boyutlara ulaştırmaktadırlar. Uluslararası finans piyasa ve borsalarında firmalar birgünde el değiştirmekte, yeni yönetim için satın aldıkları firmanın eski kültürünün ve çalışanları için planladığı kariyer basamaklarının hiç bir önemi kalmamaktadır.

Bu değişiklikler çalışanların kariyerlerini , iş hayatını ve mevcut işlerarasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirmesini gerektirmektedir. Emeğini profesyonel olarak değerlendirenlerin bu bilgiler ışığında kariyer planlarını /stratejilerini iyi belirlemeleri ve aynı zamanda ani kariyer değişikliklerine hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

Şirketiçi motivasyonun ve devamlılığın sağlanması için firmalar çalışanları için kariyer planlaması yapmak ve kariyer yönetimi planları (Kariyer yönlendirme,iş ilerlemesi, stres idaresi, emeklilik vb.) oluşturmak zorundadırlar.

Diğer taraftan kariyer planlaması sadece organizasyonların değil, aynı zamanda fertlerin de sorumluluğundadır. Çalışma hayatına yeni başlayanlar veya uzun süredir çalışanlar için kariyer başarılarını, iş güvenliklerini ve kendine güvenlerini sağlamak için bazı zorunlu yöntemleri kullanmaları gerekmektedir.

Bu yöntemler; amaca yönelik özgeçmiş hazırlama ve devamlı olarak güncelleştirilme, mülakat teknikleri, ücret pazarlığı konusunda bilgi, iş tekliflerinin objektif değerlendirilebilmesi ve işe giriş sonrasında yüksek performans sağlayabilme özelliklerine sahip olma olarak özetlenebilir.