Lilly İlaç’ın ana değerleri olan insana saygı, dürüstlük ve mükemmellik tüm iş süreçlerinde kendini gösteriyor. Lilly İlaç’ta İnsan Kaynakları’nın bu değerler üzerindeki rolüyse oldukça kritik ve İnsan Kaynakları şirkete yön veren bir güç konumunda.
Lilly, merkezi Indianapolis, ABD’de bulunan, önde gelen yenilikçi bir ilaç firması. 130 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan şirketin bugün dünya çapında yaklaşık 42 bin çalışanı var ve ürünleri 143 ülkede satışa sunulmuş durumda. Türkiye dahil 50’den fazla ülkede klinik çalışmalar yürütüyor, 13 ülkede üretim tesisleri ve 9 ülkede Ar-Ge merkezleri faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 8 bin 500 çalışanın sadece Ar-Ge faaliyetleri için çalıştığı Lilly, dünya çapında gelirlerinin yüzde 21’ini Ar-Ge yatırımlarına ayırarak, bu yüzde ile araştırmacı ilaç firmaları arasında lider konuma. Tüm iş süreçlerin 3 ana değerin ön plana çıktığını söyleyen Lilly İlaç İnsan Kaynakları, Eğitim ve Geliştirme Direktörü Stephen Nguyen-Duc ile şirketin İnsan Kaynakları faaliyetlerini mercek altına yatırdık.
Lilly Türkiye’de ne zamandır faaliyet gösteriyor?
Lilly, Türkiye’deki faaliyetlerine Ekim 1993’te Lilly İlaç olarak başlamış. Bununla beraber, Lilly’ nin Türkiye’deki varlığı yaklaşık 40 yıl öncesine, Lilly ürünlerinin bir Türk şirketi ortaklığında üretilip dağıtılmasına uzanıyor.
Organizasyon yapınızdan bahseder misiniz?
Lilly’nin Türkiye’deki temel faaliyetleri satış, pazarlama ve klinik araştırmalardır. Bugün Yaklaşık 300 kişilik Lilly Türkiye ekibinin dörtte üçünü tüm Türkiye’ye yayılmış olan satış ekibi oluşturuyor. Buna ek olarak pazarlama, medikal, finans, teknik, insan kaynakları, kurumsal ilişkiler fonksiyonları faaliyet gösteriyor. Lilly Türkiye ekibi, kurulduğu günden bu yana kanser, merkezi sinir sistemi, diyabet, kadın sağlığı, enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım ve erektil disfonksiyon alanlarında çığır açan ürünlerimizin Türk hastalara ulaştırmaya devam ediyor. Bugün Lilly ürünleri depresyon, şizofreni, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, diyabet, osteoporoz, erektil disfonksiyon ve birçok diğer hastalığın tedavisinde kullanılıyor.
İnsan kaynakları süreçlerinizden bahseder misiniz?
İnsan Kaynakları Eğitim ve Geliştirme ekibimiz, kadrolaşmadan, işe alımlara, performans yönetimi ve koçluktan, bordrolama ve ücretlendirme ve yan hakların yönetimine kadar İnsan Kaynakları fonksiyonlarının her alanında destek, ilgili araçları, rehberlik ve işbirliği sunuyor. Bu, ilgili tüm süreçleri içerisine alıyor. Bunlardan bazıları global olup, dünya genelindeki tüm çalışanlar için geçerlilik taşırken bazıları da yerel gereksinimlere göre uyarlanıyor. 

Kurumsal değerleriniz neler?

Bizim kim olduğumuzu ve neleri başarmak istediğimizi en gerçekçi şekilde temsil eden, uzun vadede oluşturulmuş ana değerlerimiz aracılığıyla yapmakta olduğumuz işler, bizlere yol gösteriyor.
  • Şirketimizle iletişim halinde olan ya da şirketimizin iletişim kurduğu bütün herkesin, müşteriler, çalışanlar, ortaklar, satıcılar ve toplumların çıkarlarına karşı gösterdiğimiz özeni de içerisine alan, insana duyulan saygı.
  • En yüksek standartlarda dürüstlük ve etik davranışı içerisine alan dürüstlük.
  • Yapmakta olduğumuz her işi geliştirmek amacı ile ,sürekli yeni yöntemlerin araştırılması ve üstün kaliteye odaklanmamız sonucu kendini gösteren mükemmellik.
Bunlar, ayrı ayrı kavramlar olarak anlamlıdır, ancak yapmakta olduğumuz her işte bizlerin beklentileri daha da yüksek. Bu üç değer, bizlerin karar verme sürecinde ileri düzeyde ve eşit şekilde dikkate alınır ve her şeyde kendini gösterir. Türk insanlarının daha uzun, daha sağlıklı ve daha aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla global ana değerlerimizin yanı sıra, müşteri odaklılığı, yaratıcılık ve sahiplenme gibi yerel ana değerlere de önem veriyoruz.
İnsan Kaynaklarının bu değerler üzerinde üstlendiği rol nedir?
Bu oldukça kritiktir. Değer sisteminin bir düzen içerisinde olmasında insan kaynakları yalnızca bir bekçi olmakla kalmaz, bunun yanı sıra yaşam şekilleri ve bu değerlerle ilgili olarak her gün sergiledikleri rol model davranışlarıyla iş ortaklarıyla paylaşır. Farklı departmanların kesiştiği noktada bulunması, herkes tarafından ulaşılabilir olması ve bunları aktif şekilde dinlemesi nedeniyle İnsan Kaynakları, bu kültürün dışarıdan etkilenmesinde bir güç aracıdır ve yön vermeye devam etmelidir.
 
Organizasyonlardan tüm zorluklara çözüm sunabilecek hızlı düzenlemelerin beklendiği bu dönemde, İnsan Kaynaklarının sağlam temellere sahip olan referans değer sistemini oluşturmanın yanı sıra yenilikler ve değişimlerle baş edebilecek gerekli esnekliği sağlamadaki becerisi, yetenekli bireyleri etkilemesi ve elinde tutmasıyla giderek bir rekabet avantajı haline geliyor.
İşe alma sürecinde ne gibi nitelikler arıyorsunuz?
İş faaliyetlerimizin gereksinimleri, satış temsilcilerinden üst kademe yönetim seviyesine kadar her tür gücü eğitmeye yönlendiriyor. Kısa süre önce mevcut satış gücü organizasyonumuza yaklaşık 20 ilave satış temsilcisi aramaya başladık. Biz uluslararası ve yenilikçi bir şirket olarak onlara sunacağımız kültürden haz duyacak, iyi bir özgeçmişi ve / veya deneyimi olan yüksek kabiliyetli kişiler arıyoruz. Yalnızca cinsiyet ve cinsiyet oranı perspektifinden değil, aynı zamanda özgeçmiş, eğitim, öğrenim, orijin ve düşünme tarzı farklılıkları açısından da çeşitlilik olması gerektiğini düşünüyoruz. Ne zaman içimize yeni biri katılsa, yeni gelenle birlikte daha da zenginleştiğimizi düşünüyoruz.
Çalışanlarınıza eğitim ve gelişim olanağı sunuyor musunuz?
‘’Bizler Lilly’de yalnızca iş değil, aynı zamanda bir kariyer sunuyoruz” demek bizde bir alışkanlık. Bu, sağlam bir taahhüttür ve ayrıca bu sözü tutmak amacıyla oturmuş güçlü bir yapılanma gerektirir. Her bir çalışanın gelişim planı, yöneticisiyle yılda en az iki kez görüşülür. Bunun dışında, bir üst düzey, kariyer seçenekleri, senaryoları ve kilit pozisyonlar için yedekte bulunmaya hazır olup olmadıklarına karar vermek üzere, yılda iki kez bağlı yönetim komiteleriyle Çalışan Değerlendirmesi ve Yetenek Havuzu Yönetimi yaparız. Bu yaklaşım, uluslararası kariyer ve atamalar için yerel yetenekli elemanlarımıza görünürlük şansı tanınması amacıyla bölgesel ve global seviyede tekrar edilir.
Bağlı kuruluşumuzun büyüklüğüyle karşılaştırıldığında, bütün kıtalar ve bağlı kuruluşlar arasında yetenekli kişilerin değiş tokuş edildiği gerçek bir geleneğe sahibiz. İşe alım felsefemizin bir parçası olarak bizler, ‘’işe alan ve işten atan ‘’ bir şirket değiliz, çünkü her gün bize kattıkları ve uzun vadede şirketimize verdikleri güven, sadakat ve bağlılık nedeniyle bütün çalışanlarımıza duymakta olduğumuz güven ve saygıyı vurgulamak istiyoruz. Bu bakımdan, gelişme de bu karşılıklı sözleşmenin bir parçasını oluşturuyor.
2007 için hedefiniz nedir?
Lilly Türkiye için 2007 yılında 3-4 yeni ürünün piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu bakımdan, İnsan Kaynakları olarak bu yıl yine bizim için, iş ortaklığı, hızla değişen ortama adapte olma, yeteneğimizin her açıdan sürekli arttırılması ve yenilikçi çözüm yollarının bulunmasıyla çalışanlarımızın beklentilerini karşılama açısından mükemmel bir yıl olacak. İnsan kaynakları işlevinin bütün alanlarında, hedeflerimize daha iyi hizmet edecek proje ve yenilikleri faal olarak kullanacağız ve uygulayacağız. Sonuç olarak, İnsan Kaynakları yalnızca hizmet sağlamayacak fakat bunun yanı sıra
kendisi tarafından bir değer yaratacaktır