Arşivler

“Ofisten çıkmadan sağlık hizmeti alabilirsiniz”

Şirketler, çalışan memnuniyetini arttırmak için yeni arayışlara yöneliyor. Çalışanların sağlığıyla ilgili olanaklar da bunlardan biri. Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, İşte Bakım adlı hizmetiyle çalışanlara ve yöneticilere yerinde sağlık hizmeti sunuyor.

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı yerinde sağlık hizmetini veren Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, 2001 yılından bu yana evde bakım hizmetlerinin, toplumun her kesimi tarafından anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Şirketin Genel Müdürü Ata Selçuk, çalışanlara ve yöneticilere yönelik hazırladıkları paketler başta olmak üzere evde bakım hizmetlerinin büyük ilgi gördüğünü söylüyor.  

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri hangi amaçla kuruldu?
Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, uluslararası ortağı The Corridor Group’la Türkiye’nin ilk ve kapsamlı “yerinde sağlık hizmeti”ni vermek için Ocak 2001’de kuruldu. The Corridor International, 1989’dan beri evde bakım ve evde kronik bakım konularında hizmet veren danışmanlık şirketidir.Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri ise Türkiye’deki Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Uygunluk Belgesi’ ne sahip ilk ve tek organize evde bakım şirketidir. Kurulduğu günden bu yana binlerce insan Eczacıbaşı Topluluğu’nun değerlerine ve uluslararası standartlara uygun sağlık hizmetini tek bir telefonla, evlerinde, kendi yaşadıkları ortamda alma şansı buldu. Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, evde bakım hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlamayı amaçlar ve hasta bakımını tüm aşama ve destek hizmetleri ile birlikte bir bütün halinde sunan ilk kuruluş olma özelliğini taşır.

Kimlere yönelik hizmet veriliyor? Müşterileriniz kimler?Hizmetlerimiz, yeni doğmuş bir bebekten, yatağa bağımlı yaşlı hastaya; evde doktor ihtiyacı olan hastadan, işyerinde sağlığını kontrol ettirmek isteyen yöneticiye, hastane sonrası tedavisinin evde sürmesi gereken hastaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra, sigorta şirketleri ve ilaç firmaları ile birlikte, hipertansiyon, diyabet, dislipidemi gibi kronik hastalıklara yönelik olarak yürüttüğümüz Hastalık Yönetimi Programları kapsamındaki uygulamaları da devam ettiriyoruz.

Çalışanlar için sağlık ve yöneticiler için sağlık gibi başlıklar altında hizmet veriyorsunuz. Bu hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz?
Şirketler artık çalışanlarının ‘sağlığı’na yatırım yapıyor. Şirketler, çalışan memnuniyetini arttırmak için yeni arayışlara yönleniyor. ‘İşte Bakım’ adı altında sunduğumuz hizmet birçok kuruluş tarafından ilgi görüyor. İşyerinde bakım programında, çalışanların sağlık risk haritasını çıkartıp, olası hastalıkları erken teşhis ile önleyebiliyoruz. Program içerisinde yer alan Beslenme Yönetimi, Sigara Bırakma ve Stres Yönetimi programları ile, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya yardımcı oluyoruz. Aşılama Programları ve İlk Yardım Teknikleri eğitimi ile de, olası riskli durumlarına ve bulaşıcı hastalıklara karşı şirketlerin önlem almasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, çalışma temposu yüksek yöneticilerimize de iş yerinde bakım hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda iş yerinde yöneticilere mini bir check-up yapıyoruz. Bu check-up içeriğinde, kan tahlili, EKG ve ultrason dahil olmak üzere yılda iki check-up, dört kez doktor, dört kez hemşire ziyareti ve dört kez de telefonla sağlık takibi yer alıyor ve bunun bedeli 1,000 YTL.

Sağlık konusunda hizmet veren bir şirket olarak ne tür sorumluluklarınız var?Aslında tanımsal adıyla Evde Sağlık Hizmetleri, Türkiye’de “ev” gibi, mahremiyeti yüksek, herkesin kendi kurallarının geçerli olduğu bir kelime ile “bakım” gibi, bir tas çorba pişirmenin bile tanımı olarak değerlendirilebildiği bir kelimenin kombinasyonu ile “Evde Bakım” gibi algıda hatalara yol açabilecek jenerik isimle çıkıyor karşımıza. Biz sektörün kurumsal öncüsü olarak Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri’nin kalite standartlarını dünyaya paralel oluşturmaya çalışıyoruz. Hizmetin sunumunda sonuçta bir hemşire veya bir hastabakıcı ön planda olabilir ama geri planda çok ciddi bir orkestra ve orkestrasyon niteliğinde ekip çalışması var. Kurulduğumuz günden bugüne bir yandan hizmetlerimizi sunarken bir yandan da toplumumuzun gündeminde evde bakım hizmetlerinin gerçek anlamını anlatarak yer almaya çalıştık. 2001 yılında bu sektöre girdiğimizde evde bakım hizmetleri toplumun hiç tanımadığı ve bilmediği yeni bir kavramdı. Yalnız toplumu bilinçlendirmek için değil sağlık hizmetleri camiasının da yani hastane yönetimlerinin, hekimlerimizin, hemşirelerimizin evde bakım hizmetlerini tanıması ve kendilerine rakip değil bütünleyici bir hizmet alanı olduğunu anlamaları için de çalıştık. Verdiğimiz hizmette insan hayatı söz konusu olduğu için, giyilen kıyafeten, hizmeti destekleyen laboratuar hizmetleri ve radyolojik görüntüleme alanlarındaki işbirliği anlaşmalarına kadar tüm konular belli standartlarda işliyor. Evde sağlık hizmetini her hastanın ihtiyacına göre kişiselleştiriyor ve hizmet planını bu paralelde hazırlıyoruz.

Sektörde denetleme yapılıyor mu?Kurulduğumuz günden bu yana, kendi verdiğimiz hizmeti bizden başka denetleyen bir kuruluş yoktu. Ancak bizim öncülüğümüz ve yoğun çabalarla, 10 Mart 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik ve ardından 13 Eylül 2005 tarihinde Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ yayınlandı ve Evde Bakım Hizmetleri Sunumu, diğer sağlık hizmetlerinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı denetimi altına girdi. Evde bakım hizmeti veriyorum diyen her kuruluş artık denetim altında ve bundan sonra belirli standartlara göre hizmet vermek durumunda. Bu alanda evde bakım ruhsatı alan ilk ve tek kuruluş biziz. Bunun sorumluluğu doğrultusunda da hizmetimizi en iyi şartlarda vermeye devam ediyoruz.

Çalıştığınız kadroyu seçerken ne tür özellikler arıyorsunuz?Genel olarak tüm çalışanlarımızı iletişim, müşteri odaklılık ve problem çözme-karar verme yetkinliklerine göre değerlendiriyoruz. Evde Bakım Hemşireliği zor bir görev, evde hasta ile başbaşa ve yalnızsınız, olası bir acil durumda sizin hastanın primer hekimi ile koordineli olarak müdahele etmeniz gerekiyor. Bünyenizde görevlendirdiğiniz hemşirelerin bu tecrübe ve yetkinlik düzeyinde olması gerekiyor.

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri bünyesinde kaç kişi çalışıyor, İK faaliyetlerinizden bahseder misiniz?230 kişilik büyük bir çalışma ekibimizle yolumuza devam ediyoruz. Kadromuzda tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere toplam 60 hekim, 100 hemşire ve 40 sağlık destek personeli var, 30 kişilik de merkezimizde görev yapan arkadaşımız bulunuyor. Ayrıca Siyami Ersek ve Koşuyolu Hastaneleri’nde de 110 kişilik bir personelle kısmi hemşirelik hizmeti veriyoruz. İK faaliyetlerimiz içerisinde, Kariyer Planlama Sistemi, Performans Yönetim Sistemi, Eğitim Yönetimi Sistemi, Çalışan Memnuniyeti Anketi, Seçme-Yerleştirme, Sosyal Aktivite, Tanıma-Takdir-Ödüllendirme, Bütünsel Kalite Yönetimi faaliyetlerinden bahsedebiliriz. Uyguladığımız sistemler ile, çalışanlarımızın kariyer planlarını hazırlıyor, performans değerlendirme sistemi ile belirlenen iş hedeflerine ulaşma konusunda çalışanlarımıza rehberlik ediyoruz.

Çalışanlarınız ne tür eğitimlerden geçiyor?Çalışanlarımızın geçtiği eğitimler olarak teknik eğitimler ve kişisel gelişim eğitimlerinden bahsedebiliriz. Teknik eğitimlerin içeriği yoğun hemşirelik uygulama ve teknik hemşirelik girişimleri ve hasta / hasta ailesiyle iletişim / kurumsal kimliği taşıma gibi iletişim eğitimlerinden oluşur. Kişisel gelişim eğitimleri de yetkinlik bazlı eğitimlerimiz; iletişim, planlama-organizasyon, müşteri odaklılık, problem çözme ve karar verme eğitimleri şeklinde sıralanabilir. Ayrıca, çalışanlarımızı yüksek lisans-doktora, yabancı dil eğitimlerine katılma konusunda teşvik ediyoruz.

**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.