Henüz 2 yıllık bir şirket olan Regnum, kurumsallaşma yolunda hızla ilerliyor. Bu süreçte az kademeli bir yapı oluşturmaya ve kurum kültürünü iyi analiz etmeye özen gösterdiklerini söyleyen Regnum İnsan Kaynakları ve Kalite müdürü Birol Yıldız sorularımızı yanıtladı.
2004 yılında kurulan Regnum, sadece inşaat / konut sektöründe faaliyet gösteriyor. Büyük hissedarlar Opet’in kurucusu ve Opet markasının yaratıcısı ve ortağı, Öztürk ailesinin çocukları.Şirket yeni kurulmuş olmasına rağmen130 civarında çalışanı kurumsallaşma yolunda hızla ilerliyor. İnsan Kaynakları departmanını ve organizasyonu yapılandırırken kurum kültürünü iyi analiz etmeye ve yatay yapılandırmaya önem vermeye özen gösterdiklerini söyleyen Regnum İnsan Kaynakları ve Kalite müdürü Birol Yıldız sorularımızı yanıtladı.

Şirketiniz sektöründe hangi konumda?

Regnum sektörde çok yeni bir şirket olmasına karşın organizasyonel yapılanma çalışmaları, kısa sürede ulaştığı çalışan sayısı, mevcut projeleri, projelerindeki satış rakamları olarak başlangıçtaki hedefine ulaşmış durumda. Şimdi çıtayı daha da yükseltmek zorundayız.

Devam eden projeleriniz ve hedeflediğiniz projeleriniz neler?

Regnum’un Elitkent projesi 722 konuttan, Anadolu Yakasındaki Sky Residence projesi ise 43 lüks konuttan oluşan projeler. Ayrıca, Bodrum’da 196 villalık bir başka projemiz bulunuyor. Gerçekleştireceğimiz projelerle ilgili hem arazi geliştirme hem de mevcut arazilerimizin imar durumlarını inşaata hazırlama çalışmaları sürüyor. İngiltere ve Bulgaristan’da da projelerimiz bulunuyor. 

Sizce sektörünüzün temel sorunları neler?

Tüm sektörler gibi ekonomideki olumsuzluklardan çok etkilenmektedir. İkinci olarak sektörün algılanma sorunundan söz edebiliriz, örneğin otomotive göre inşaat sektörünün algılanması gibi. Burada sektördeki tüm şirketlere ve işveren sendikalarına, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına görevler düşüyor. El ele vererek sektörün çıtasının nasıl yükseleceğine dair projeler geliştirilmelidir ama maalesef bu konudaki gelişmeler çok zayıf. Bu konuda liderlik yapan şirket bence farklılık yaratacaktır. Üçüncüsü insan kaynağının niteliği denebilir. Sektörde büyük oranda kurumsallaşma olmadığı için insan kaynağının gelişmesi de, vizyon kazanması da çok zor oluyor ya da olmuyor. Bu sorunun hallolmasının yolu da bence, kurumsal kimlik kazanmadan ve çalışana eğitim yatırımı yapılmasından geçer. Dördüncüsü, son dönemde sektöre yeni aktörlerin girme yöntemidir.

Şirketinizin büyüme sürecinde çalışanlarınızın katkısını nasıl görüyorsunuz?

Şirketler de aynen insanlar gibi eskidikçe, yaşlandıkça olgunlaşıyor ve daha verimli hale geliyor. Kısa sürede yakaladığımız bu başarı ve büyüme sürecini devam ettirerek şirketimizin çalışanlarla birlikte yaşlanmasını, deneyim kazanmasını, olgunlaşmasını ve verimli olmasını arzu ediyoruz. Bence başarıda da başarısızlıkta da çalışanların rolü çok büyük. Burada önemli olan; her iki durumda da doğru yorum yapabilmek ve üst yönetimlerin durumsal liderlik kararlarını buna göre vermelerini sağlamak olmalı.

İnsan Kaynakları departmanını ve organizasyonunuzu yapılandırırken neye önem veriyorsunuz?

İnsan Kaynakları bana göre bir organizasyonun beynidir. Organizasyonun tam ortasında yer alan ve kurum içinde herkesle doğrudan teması olan bir bölümdür. İnsan Kaynakları’nı yapılandırırken kurumun bu konudaki ihtiyacını ve kurum kültürünü iyi analiz etmek lazım. Her kurumun ihtiyacı ve organizasyonel yapısı farklı, her kurumun kurum kültürü de çok farklı.  Toplam 130 civarında çalışanımız var. Regnum’da organizasyon yapısını kurarken mümkün olduğunca az kademe olmasına ve ünvan standardizasyonuna gitmeye çalıştık. Çok kademeli yapı iletişimi bozan ve çok kesen bir yapı ve şirketler bu iletişimsizliğin bedelini en sade deyimiyle verimsizlik olarak ödüyor. O nedenle hiyerarşik yapılanmadan uzak durmaya çalıştık. Organizasyonlar da insan gibidir aslında, ihtiyaçları her zaman değişebilir, öncelikleri her zaman değişebilir, bunları dikkate almak gerekir.

Kalite politikanızdan ve Entegre Yönetim Sistemi projenizden bahseder misiniz?
Hem sektörde hem de genelde son dönemde bu çalışmaların yoğunlaştığını söyleyebiliriz.  Burada esas olan ne yazdığınız değil bana göre, yazdığınızı uygulayıp uygulamadığınız. Regnum’un kalite politikası merkezine müşteri, insan ve çevre, çalışan, toplum, tedarikçiyi alan bir politikadır. Şu anda “Entegre Yönetim Sistemi’’  projesini yürütüyoruz. Sadece ISO belgesini değil hem ÇYS hem de OHSAS belgelerini aynı anda almak istiyoruz.


Kalite ve İnsan Kaynakları kavramlarını nasıl bağdaştırıyorsunuz?

Daha eskilerde kalite kavramı sadece üretimle ilişkilendirildiği için sanki insan kaynaklarına uzak bir kavram gibi düşünülürdü. Ama; bunun böyle olmadığı üretim kalitesinden daha çok yönetim kalitesi ve düşünce kalitesinin önemli olduğu ve bunun doğal sonucu olarak üretim kalitesinin gelişeceği son yıllarda anlaşılmaya başlandı diye düşünüyorum. Regnum bu fonksiyonu ‘”İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürlüğü’’ olarak isimlendiren ve yapılandıran ilk şirketlerden.

Size göre bir İK yöneticisinde olmazsa olmaz yetkinlikler nelerdir ?

Kesinlikle adil olmalı. Bunun dışında delegasyon becerisi, farklı olmaktan çekinmemek, gerektiğinde çatışma yaşamaktan kaçınmamak, astlarını yetiştirme ve geliştirme, temsil becerisi, işveren ve çalışanın haklarını koruma konusunda tarafsız, çözüm odaklı, çalışan odaklı ve sonuç odaklı olmak, yüksek ekip bilincine sahip olmak, yüksek iç motivasyon, stratejik düşünebilme, marka bilinci, liderlik becerisi, hız kavramına alışkın olma, özür dileme ve teşekkür edebilme becerisi.

Regnum’un önümüzdeki yıllar için hedefi nedir?

Sektörde kendisine yer bulup, her yaptığı projeyi bir sonrakinde her anlamda geçmek için önce kendisiyle yarışmak.Kurumsallaşma yolunda atmaya başladığı adımları sıklaştırmak, müşteri memnuniyetini yüksek derecede sağlamak, konut denilince akla gelen ilk markalardan birisi olmak.

Kariyer.net’ten nasıl yararlanıyorsunuz?

Bizi büyük bir operasyonel yükten kurtarıyor. Şu ana kadar 15 bin gibi çok yüksek bir başvuru aldık. Elde ettiğimiz ham bilgileri süreç performansını ölçecek hale getirmede de yine Kariyer.net bize çok yararlı oluyor. Kariyer.net’teki herkeseRegnum olarak teşekkür ederiz.