Siemens Business Services, Bilişim ve İletişim alanında 44 ülkede 34 bin çalışanıyla bir outsourcing devi. Sadece Türkiye’de 990 çalışanı olan şirketin başarısında İnsan Kaynakları Departmanı önemli bir role sahip.
Türkiye’nin en büyük dış kaynak kullanımı sözleşmelerine imza atan SBS Türkiye, aynı zamanda SBS Avrupa’ya teknik destek veriyor. Türkiye’de dış kaynak kullanımı stratejisini ilk hayata geçiren şirket olan SBS, kendi içinde de dış kaynak kullanımı mantığı içinde yapılanıyor. Bu yapı içinde İnsan Kaynakları Departmanı da kendini stratejik partner olarak değerlendiriyor ve “müşterilerine” en iyi hizmeti verebilmek için kendini sürekli yeniliyor. Sorularımızı, 2000 yılandan bu yana SBS Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürüten Hande Tutanç yanıtladı.

SBS’i bize daha yakından tanıtabilir misiniz?
Siemens Business Services, bilgi teknolojileri (IT) servis sağlayıcısı olarak dünyanın önde gelen 10 firmasından biri. 44 ülkede 34.500 çalışanı ile Siemens Business Services, 2003 mali yıl sonu (30 Eylül) itibarıyla 5.2 milyar Euro gelir elde etti. 1995 yılında kurulan Siemens Business Services, sahip olduğu deneyim ve know-how’u sayesinde istikrarlı bir büyüme göstermiş, müşterileri için yarattığı katma değerlerle Bilişim ve İletişim Hizmetleri pazarında Almanya’da lider konuma gelmiş. 1997 yılında Türkiye’de dış kaynak kullanımı (outsourcing) pazarının gelişmesine hız kazandıracak bir stratejiyle, Türkiye’nin ilk “outsourcing” şirketi olarak kurulmuştur. Bugün, Siemens Business Services, tümüyle ürün ve marka bağımsız olarak faaliyet gösteren danışmanlık, tasarım, kurulum, işletim ve bakım değerler zincirinde baştan sona hizmet veren bir servis şirketi. Bilişim ve İletişim Hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Siemens Business Services Türkiye ise, 13 şehre yayılmış ofisleri ve 960 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı sistem entegrasyonu projelerine ve Türkiye’nin en büyük “outsourcing” anlaşmalarına imza atmış bulunuyor. Geliştirdiği “Service Factory” Projesiyle, servis ihracatı konusunda önemli adımlar atan şirketimiz, aynı zamanda Siemens Business Services’in Avrupa’daki müşterilerine verilen teknik destek hizmetinin de Türkiye’deki merkez aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlıyor. Şirket öncelikli olarak; e-dönüşüm, dış kaynak kullanımı, e-öğrenme, e devlet dönüşümü, e-iş danışmanlık hizmetleri, IT hizmetleri, uygulama ve geliştirme hizmetleri, elektronik ve mobil iş çözümleri alanlarda iş geliştirmeyi hedefliyor.

Bu yapı içinde İnsan Kaynakları Departmanı’nın rolünü nasıl tanımlarsınız?
İnsan Kaynaklarının rolü tüm dünyada değişim göstermeye başladı. Eskiden daha çok varolan sistemleri korurken artık günümüzde sistemleri geliştiren bir konumda. Şirketimizde de İnsan Kaynakları bu konuda aktif bir rol üslenmiş bulunuyor. İnsan Kaynakları süreçlerini SBS’in iş süreçlerine uygun olarak sürekli olarak yeniliyoruz. Her pozisyona bağlı olan yetkinlik paketlerini, pazardaki ve SBS’in hizmet alanındaki değişikliklerini, şirket hedeflerine göre güncelliyoruz. Bu doğrultuda, tüm İK süreçleri yetkinlik bazlı ilerlediğinden, seçme/yerleştirme, değerlendirme süreçleri de SBS’nin yeni hedefleri doğrultusunda yenileniyor. Bu bağlamda diyebiliriz ki İnsan Kaynakları, şirketimiz için stratejik bir konumda bulunuyor. Şirket içinde gerçekleştirdiğimiz İK uygulamaları ile iş birimlerinin en önemli stratejik ortaklarından biriyiz. SBS çalışanlarını ve şirket hedeflerini destekleyen İK süreçlerimiz ile hem destek birim olarak hareket ediyor hem de SBS’in müşterilerine sağladığı hizmetlerde aktif olarak rol alıyoruz.

Uluslararası bir şirket olarak kurum kültürünüzü nasıl tarif edersiniz?
Kurum kültürümüzün çıkış noktası vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz. Yaklaşık 2 yıldır Siemens Business Services başkanının liderliğinde SBS dünyasında vizyon, misyon ve değerlerimizin çalışanlar tarafından benimsenmesi adına yoğun çalışmalar yürütülüyor. “Güven” başlığında yayınlanan ve çalışanlarla paylaşılan kitapçık bunun ilk adımı oldu. SBS’in müşterisi ve çalışanı ile girdiği ilişkide en önemli dayanak noktası güven. Müşterimiz ile karşılıklı güvene dayalı ilişkimizde bilişim teknolojilerinin sağladığı imkanları müşterimiz için değer yaratmak adına kullanıyoruz. Bununla birlikte bireysel mükemmellik ve takım çalışması, kazandıran birliktelikler, sürekli öğrenme, sürekli gelişim için değişim, taahhüt, yaratıcılık, müşteri odaklı kültür ve rekabetçilik tüm SBS dünyası olarak benimsediğimiz değerlerimiz.

Yerel farklılıklar kurum kültürünüze nasıl yansıyor?
Tüm SBS dünyası tek bir kurum kültürü potasında buluşmakla birlikte elbette ki bazı yerel farklılıklar olabiliyor. Örneğin tüm SBS dünyasının benimsediği vizyona paralel olarak SBS Türkiye kendine özel bir vizyona sahip. Bu da Türkiye’nin bilgi toplumu haline gelmesinde ve böylece verimliliğin, üretkenliğin, büyümenin kısaca refahın artmasını sağlamakta, aktif rol oynuyor. Ancak süreçlerimiz, müşteri ile kurduğumuz ilişki ve şirketin yönetim şekli tüm SBS dünyasında aynı.

Bir SBS çalışanı ne gibi eğitimlerden geçiyor?
Yeni gelişmeleri takip etmek ve öğrenilenleri sistematik ve sürekli bir biçimde hayata geçirmek SBS İnsan Kaynakları olarak eğitim politikamızın temelini oluşturuyor. Değişen çevre koşulları, pazardaki farklılaşma, “teknolojinin” ve “müşteri profilinin” zaman içinde değişmesi de bunu zorunlu hale getirdi. Bu doğrultuda SBS, çalışanların hem rakiplerine, hem işin gereklerine hem de değişime uyum sağlamaları için, kendilerini geliştirecek bir ortamın sürekli olarak sağlanmasını ilke edinmiş bulunuyor. Böylelikle, çalışanların kariyer gelişimlerinin devamı, bireysel performanslarının artırılması ve buna bağlı tüm organizasyonun performansının yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışanlarımıza çok çeşitli alanlarda eğitim imkanı sunuluyor. Bunlardan ilki, 600’e yakın eğitim alternatifinin bulunduğu elektronik ortamda eğitim alma imkanı sağlayan “Learning Employee”‘ (Öğrenen Çalışan ). Çalışanlarımız, eğitim ihtiyaçları ve kariyer gelişimleri ile ilgili eğitimlerin bir kısmını elektronik ortamdan da alabiliyor. SBS içerisinde düzenlenen genel katılıma açık eğitimlerle de çalışanlarımıza yetkinliklerini ihtiyaçlarına göre geliştirme imkanı sunuluyor. Hizmetlerimiz ürün bağımsız olduğundan, özellikle outsourcing projelerimizde, yeni işe başlayan çalışanlarımıza, ürün bazlı teknik eğitimler ve pozisyon ihtiyaçlarına göre kişisel gelişim (davranışsal) eğitimler de veriliyor.

Çalışanların performansı nasıl değerlendiriliyor?
SBS Türkiye olarak, süreç bazlı hedeflerle performans sistemini uyguluyoruz. Çalışanlara sadece kişisel bazlı hedefler değil, süreç bazlı hedefler de koyarak, takım olma olgusunu da artırmayı hedefliyoruz. Sistemimizi bu şekilde tasarlamamızın sebebi, proje bazlı çalışıyor olmamız ve şirketin iş hedeflerinin proje (süreç) bazlı belirleniyor olması. Her mali yılın başında, şirket hedefleri belirlendikten sonra, şirkette var olan süreçler gözden geçiriliyor ve eğer gerekiyorsa yenileri ekleniyor ve güncelleniyor, her süreç için hedefler ve hedeflerin göstergeleri belirleniyor. Hedeflerin tümünün “SMART” ( Spesifik, ölçülebilir, üzerinde anlaşılmış, ulaşılabilir ve zamanlı) olması ve çalışanlar tarafından anlaşılabilmesi gerekiyor. Sonrasında her çalışan için, yer aldığı süreçler ve bu süreçlerde çalışma yüzdesine göre ağırlıklandırma yapılarak çalışana ait hedefler, çalışan ve yöneticisinin ortak kararı ile belirleniyor. Bu hedefler eğer gerekiyorsa 3 aylık dönemlerde revize ediliyor. Bu çalışma, SBS Kalite Departmanımız ile birlikte gerçekleştiriliyor. Bu sistemle, çalışanın şirkete olan katkısını arttırmayı ve bireylerin ve takımların kendi güçlü yönlerini en iyi şekilde kullanabilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Gelecek için hedefleriniz neler?
Hizmet ve servis veren bir şirket olarak İnsan Kaynakları olarak çalışanlarımıza daha iyi hizmet vermek ve onların da müşteriye vermiş oldukları hizmet kalitesini daha da arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyor olacağız . Gittikçe artan rekabet ortamında, İnsan Kaynakları olarak değer katan uygulamalarımız ile firmanın pek çok alanda elinde tuttuğu rekabet avantajının sürekli olmasını sağlamak en önemli hedefimiz… Şu an birçok yabancı uyruklu adayın başvurularının da bulunduğu aday veritabanımızda 159.330 özgeçmiş bulunmaktadır. Son bir yıl içerisinde aldığımız başvuru sayısı yaklaşık 61.500. SBS olarak en çok çalışılmak istenen şirketlerden birisi olmanın gururunu yaşıyoruz.