55 ülkeye ihracat gerçekleştiren Viko, Ar-Ge ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürüyor. İnsan Kaynakları Müdürü Gülay Selki, Viko çalışanlarının kendilerini büyük bir aileye ait hissettiklerini söylüyor.
Viko, 1980 yılından bu yana, elektrik tesisat sektörünün alçak gerilim alanında faaliyet gösteriyor. Bugün İstanbul Samandıra’da bulunan 60 bin metrekarelik kapalı alanda, modern endüstri tesislerinde yılda 72.000.000 adet anahtar-priz üretim kapasitesiyle grup priz serileri, aksesuarlar, sigorta kutuları ve elektrik-elektronik sayaçlar üretiyor. Üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini 55 ülkeye ihraç eden Viko, Avrupa’dan Asya’ya, her geçen gün ihracatını artırıyor. 2002-2006 yılları arasında ihracat oranını yüzde 29’dan yüzde 50’ye çıkaran Viko, AR-GE ve diğer yatırımlarıyla istikrarlı bir şekilde büyüyor. 2005 yılında TÜSİAD-KALDER tarafından verilen Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nün de sahibi olan şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Gülay Sekli ile Viko’nun gelişimini ve İK yönetiminde nasıl bir yol izlediğini konuştuk.

Viko sektördeki yerini almak için ne gibi aşamalardan geçti? Gelişme sürecini anlatabilir misiniz?

Viko, 1998 yılında misyon ve vizyonunu belirleyerek, Kalite Yönetim Sistemini kurdu. 1998 yılında TSE ve DQS firmaları tarafından ISO 9001 belgesini aldı ve 2000 yılında da ISO 9001:2000 revizyonu gerçekleştirerek aynı kuruluşlar tarafından belgelendirildi. Ürünlerinin insanların güvenliği ve emniyeti için çok önemli olduğunun bilincinde olan Viko, TSE (Türkiye), TSEK (Türkiye), VDE (Almanya), KEMA KEUR (Hollanda), GOST (Rusya), FI (Finlandiya), NF (Fransa), CB (Uluslararası), SEPRO (Ukrayna), ELOT (Yunanistan), ÖVE (Avusturya), MEEI (Macaristan) ve B (Polonya) ürün standart belgelerine sahip. Viko Sistem belgelendirme çalışmalarına paralel olarak; toplam kalite yönetimi çalışmalarına başlayarak, EFQM Mükemmellik Modeline göre yönetim sistemini sürekli iyileştiriyor.

Viko’da İK uygulamaları ne zaman başladı? Nasıl bir süreç izledi?

1980 – 1996 yılları arasında grup priz ve aksesuar ürünlerini üreten Viko, 1996 ürün gamına anahtar-priz serilerinin eklemesiyle, 1996 yılında Samandıra’daki yeni tesisine taşındı. Aynı dönemde büyümeyle birlikte kurumsallaşma çalışmalarına da hız vererek İK bölümünü kurdu. Viko, vizyonuna ulaşabilmenin çalışanlarının bilgi birikimi ve yetkinlik seviyesiyle mümkün olabileceğinin bilinciyle onların gelişimini sürekli destekleyecek yönde İnsan Kaynakları politikalarını şekillendirdi ve tüm faaliyetlerini bu politikalar doğrultusunda gerçekleştirdi. Viko’da İnsan Kaynakları bölümünün bir diğer misyonu da kurumsallaşma sürecinin liderliğini üstlenmesidir. Bu doğrultuda departmanımız 1998 yılında tüm süreçlerini yazılı hale getirerek kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştiriyor.

Performans ölçme yöntemleriniz neler?      

Performans Yönetim Sisteminde beyaz yakalı çalışanlar için internet üzerinde gerçekleştirdiğimiz 360º değerlendirme, mavi yakalı çalışanlar için yukarıdan aşağıya değerlendirme uygulanıyor. PYS’de verilen yetkinliklerin kuruluş vizyon, misyon ve stratejileriyle statülere göre önemi açısından belirli katsayılarla ağırlık dereceleri belirlenmiştir. Bu yaklaşımımız çalışanların yetkinliğinin kuruluş beklentileri ile ilişkili olarak hesaplanmasına ve hangi yetkinliklerin geliştirilmesinin gerektiğinin belirlenmesine olanak sağlıyor.
 
Eğitim ve geliştirme programları konusunda ne gibi çalışmalarınız var?
Tüm Viko çalışanları, istisnasız TKY, ISO 9001, takım çalışması, problem çözme teknikleri, süreç yönetimi ve iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alıyor. Viko’nun mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerini analiz etmek için 360 derece performans değerlendirme sistemimizden çıkan sonuçlarla yıllık eğitim planı oluşturuluyor. Ayrıca kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri, mesleki eğitimler tüm yöneticilerimizle birlikte iş hedefleri baz alınarak yapılıyor. Liderlerimiz, kendi iş alanlarındaki eğitimleri vererek çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesinde aktif rol oynuyorlar.

Motivasyon yükseltme amaçlı yaptığınız aktivite ya da eylemlerden bahsedebilir misiniz?

Çalışanların motivasyonlarını artıran, bütünlük ve etkileşimi sağlayan organizasyonlar, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleme işi Viko çalışanlarından oluşan “Sosyal Faaliyetler Kurulu” tarafından yürütülüyor. Her yıl kuruluş yıldönümümüzde gerçekleştirilen geleneksel pikniği, bahara merhaba ve veda partileri, futbol, dart, masa tenisi turnuvaları, huzur evi ziyareti, müze gezileri, damak tadı yarışmaları, aylık kalite kupası ödül töreni ile çalışanlarımızla paylaşım ortamları yaratarak motivasyonda iletişimin gücünden faydalanıyoruz. Ayrıca modern yemek salonumuz, çok amaçlı konferans salonumuz,  futbol ve voleybol sahamız, tesisimizin açılışıyla hizmete girdi, yakın zamanda fitness salonumuzu da hizmete sokacağız. Bunun dışında büyük özen gösterdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ise “Viko Toplum Gönüllüleri “ tarafından yürütülüyor.

Çalışanlarımızla paylaşım ortamları yaratarak motivasyonda iletişimin gücünden faydalanıyoruz.


“Doğru işe, doğru insan” politikasıyla işe alım yaptığınızı belirtiyorsunuz. Kriterlerinizi neye göre belirliyorsunuz?
İnsan Kaynakları departmanı olarak özellikle üzerinde durduğumuz konu ‘Biz Bir Aileyiz’ sloganıyla özetlediğimiz kurum kültürümüzü destekleyerek tüm kademelerde bu kültürün paylaşılmasını sağlamak. İşe alımlarda, iç kaynakların yanında Kariyer.net, danışmanlık şirketleri, gazete ilanları aracılığıyla ulaştığımız aday havuzundan yararlanıyoruz. Görevle ilişkili yetkinlikleri ön plana çıkaran mülakat tekniklerinin yanında kişilik testi ve gerektiğinde yabancı dil testi uyguluyoruz.

Çalışanlarınızın, potansiyellerini ortaya çıkarmaları için onlara ne gibi olanaklar sunuyorsunuz?    

Hiyerarşik iletişim modelinin ön planda olmadığı, takım çalışmasına yatkın ve değişime açık bir kurum kültürümüz var. Bu da çalışanlarımız için dikey ve yatay iletişim ortamlarının mevcudiyeti ve yetkilendirme, fikir geliştirme, tecrübeleri paylaşma, birlikte öğrenme ve sonuca odaklı çözüm geliştirmeye yönelik bir ortam yaratıyor. Bireysel düzeyde iyileştirme çalışmalarına katılımın desteklenmesi ve özendirilmesi için de yenilikçi ve yaratıcı girişimleri destekleyen öneri değerlendirme sistemi kullanılarak, bu sisteme katılım öneri ödülü, Genel Müdürlük öneri özel ödülü gibi ödüllerle teşvik ediliyor.

2007 hedefleriniz neler?  

İnşaat sektörünün büyümesine paralel olarak pazar payının da büyümesi nedeniyle, bu büyümenin ihtiyaçlarına hızlı ve beklenen kalitede cevap verebilmek için İnsan Kaynakları süreçleriyle bilişim alt yapısının ortak çalışması kaçınılmaz. Bunun yanında iş analizi ve iş değerleme çalışmalarımızı tekrarlayarak kuruluşumuzun önümüzdeki beş yıl için ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyonun hazırlanmasını amaçlayan faaliyetlerimiz sürüyor.