Arşivler

“Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, dünya markası olacak”

Doğru işe doğru insan politikası ile yola çıkan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.
Sağlık sektörü hem teknolojinin hem de bu teknolojiyi kullanabilecek kalifiye iş gücünün önemli olduğu bir sektör. Böyle bir alanda insan kaynakları uygulamaları da sağlık sektöründeki şirketlerin başarısında büyük yer tutuyor. Bu dinamizmin farkında olan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, sektördeki gelişmelere ve çalışan memnuniyetine karşı son derece duyarlı. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Personel ve Gelişim Müdürü A. Yunus Sarıyıldız, “Özellikle pozisyonun gereklilikleri ve yetkinlikleri fazla olduğunda ilk müracaat ettiğimiz yer mutlaka Kariyer.net” diyor.

Sağlık sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?Sağlık sektörü hem teknoloji yoğun, hem de emek yoğun bir sektördür. Belki de dünyada teknoloji ve insanın bu denli iç içe olduğu ender sektörlerden birisidir. Dolayısıyla insan kaynakları planlamanızı yaparken bu uyuma azami dikkat etmemiz gerekiyor. Öte yandan personel devinim hızı gerçekten çok yüksek seviyelerde.

Bu da bizi, sürekli bir insan kaynakları planlamasına sevk ediyor. Bir tarafta son teknolojideki cihaz ve donanımları kullanabilecek, diğer tarafta da hasta ve hasta yakınlarına güven duygusunu sağlayabilecek yeterlilikte personeli istihdam etmek gerekiyor.
Genel olarak bu kriterler altında aktif bir insan kaynakları politikası tüm birimlerin katkısıyla oluşuyor. Bunlar bizi dinamik olmaya, sektördeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmeye ve yetiştirdiğimiz kalifiye personeli kurumda tutmaya zorluyor.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nin gelişim sürecinden bahseder misiniz?Hastanemiz, Yeditepe Üniversitesi’nin araştırma ve eğitim hastanesi olarak faaliyetlerine başladı. Hastanemizde 26 Ağustos 2005 günü hasta kabulüne başlandı. Hastanemiz, şu anda tüm branşlarda uzman kadrosu ve profesyonel hizmet anlayışıyla Türkiye’ye ve dünyaya sağlık hizmeti sunuyor.
 
“Sağlık sektöründe hiçbir hizmet ertelenemez, geciktirilemez ve de vazgeçilemez niteliktedir. Çünkü bu sektörde insan hayatı belirleyici unsurdur. Biz ne kadar teknoloji yoğun bir hizmet sunarsak, istihdam edeceğimiz personelin de en önce bu nitelikleri taşıması gerekiyor.”
 
Kalifiye eleman ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?Son dönemlerde, sektörde yeni hastanelerin açılmış olması ve devletin özel sektör hastaneciliğini teşvik etmesi, genel bir kalifiye eleman bulma sorununa yol açıyor.
Özellikle yeni açılan bir kurum yetişmiş personelle faaliyetlerine başlamak istiyor. İşte bu noktada her zaman kalifiye eleman ihtiyacı doğuyor. Biz Yeditepe Üniversitesi Hastanesi olarak, medikal ve paramedikal kadrolardaki eleman ihtiyacımızı çeşitli yollardan sağlıyoruz. Kurumumuzun güvenirliği ve geçmişi başlı başına bir cazibe merkezi olarak iş müracaatlarının yoğun bir şekilde yapılmasına olanak veriyor. Ayrıca Kariyer.net üzerinden ilan verip, aday veri tabanına ulaşabiliyoruz. Bu noktada, Kariyer.net’in çok faydalı bir hizmet sunduğunu söylemek doğru olur. Özellikle pozisyonun gereklilikleri ve yetkinlikleri fazla olduğunda ilk müracaat ettiğimiz yer mutlaka Kariyer.net.
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir kurum olarak birlikte çalışacağınız kişilerde ne tür özellikler arıyorsunuz?Sağlık sektöründe hiçbir hizmet ertelenemez, geciktirilemez ve de vazgeçilemez niteliktedir. Çünkü bu sektörde insan hayatı belirleyici unsurdur. Biz ne kadar teknoloji yoğun bir hizmet sunarsak, istihdam edeceğimiz personelin de en önce bu nitelikleri taşıması gerekiyor.
Bizim çalışanlarımız, çağın ve sektörün getirdiği tüm modern cihazları kullanabilmeli ve kendini bu yönde geliştirmeli. Tabii insan hayatına yönelik hizmet sunduğumuz için güven duygusunu hastalarımıza hissettirilebilecek, şefkatli ve özenli hizmet sunabilmelidir.
Artık hasta ve yakınları her yerde aynı teknolojide sağlık hizmeti alabiliyorlar. Burada belirleyici unsur, insan faktörüdür. Hizmet sunanın güvenilirliğini, yaklaşım güzelliği, huzur hissettirmesi ve güler yüzlü olması kalitenin en önemli göstergesidir.
Biz, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi olarak diğer tüm mükemmel hizmet sunuş kriterlerinin yanında, insana insan olduğu için gerekli özeni ve titizliği gösterecek takım arkadaşlarıyla yolumuza devam etmeyi kendimize amaç edindik.
 
“Yeditepe Üniversitesi Hastanesi olarak diğer tüm mükemmel hizmet sunuş kriterlerinin yanında, insana insan olduğu için gerekli özeni ve titizliği gösterecek takım arkadaşlarıyla yolumuza devam etmeyi kendimize amaç edindik.”
 
İnsan Kaynakları uygulamalarınızdan bahseder misiniz?Yeni kurulmuş bir hastane olmamıza rağmen, yeterli nitelik ve nicelikte insan
kaynağını istihdam etmiş bulunuyoruz. İnsan kaynakları uygulamalarımız da kurum kültürüyle doğru orantılı gelişiyor.
Çalışan memnuniyeti ile hasta memnuniyetini aynı kategoride değerlendiren bir anlayışımız var. Çünkü memnun olmuş, güler yüzlü bir çalışandan hastalara güler yüzlü hizmet sunmasını beklemek daha doğru.
Performansa dayalı ödüllendirme sistemlerimizi en etkin şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Çalışanlarımıza performanslarına göre her ay belirli oranlarda performans katkı payı vererek, onların motive olmasını sağlıyoruz.
Sağlık sektöründeki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Dolayısıyla, tüm çalışanlarımız için terfi yolu her zaman açık. Ancak terfi için iki temel şartımız var. Birincisi terfi edilecek ilgili bir pozisyonun açık olması, ikincisi çalışanın o pozisyona yetkinliği.
Yeni yatırımlarınız, hedefleriniz neler?Hedefimiz tek cümle ile bir dünya markası olmaktır. Tabii ki hedeflere çok çalışılarak ve fedakarlık yaparak ulaşılıyor. Bağdat Caddesi’nde poliklinik hizmetlerini sunacağımız bir merkezimiz hizmete girdi. Bunun yanı sıra Beşiktaş Balmumcu’da çok yakın bir zamanda tam teşekküllü bir göz hastanemiz açılacak. Ayrıca Koşuyolu’nda ağırlıklı olarak Nörolojik Bilimler ve Onkoloji alanlarında faaliyetlerini sürdürecek olan genel amaçlı bir hastanemiz de yakın zamanda halkımızın hizmetinde olacak. Mütevelli Heyeti Başkanımız Bedrettin Dalan’ın şu sözünü hatırlatmak isterim: “Şimdi dünyanın gıpta edeceği bir Türk üniversite hastanesi var.” Doğru işe doğru insan politikası ile yola çıkan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, her zaman sağlıklı nesiller yetiştirmek amacında olacaktır.

**İçeriklerimizle ilgili görüş ve önerilerinizi editor@kariyer.net adresinden bize iletebilirsiniz.