2000 yılından bu yana 500 kişilik ekip ile hizmet veren Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlık sektörüne ve sağlık turizmine katkısını sürdürmekte kararlı.
Alanya şehir merkezinde faaliyet gösteren Merkez, tıbbın en son olanaklarını bölgeye kazandırmış durumda. Turizm sezonunda meydana gelen nüfus artışına karşın bölgenin tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir altyapıya sahip olan merkezin İnsan Kaynakları Müdürü Bülent Balcı ile konuştuk.

Bize Başkent Üniversitesinden bahseder misiniz ?Temelleri 1980’li yıllara dayanan Başkent Üniversitesi, Haberal Eğitim Vakfı tarafından 1993 yılında kurulmuş olup, ülkemizin sağlık alanındaki ilk vakıf üniversitesi olma özelliğine sahiptir. Başkent Üniversitesi bugün Türkiye genelinde toplam kalite sistemi çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Başkent Üniversitesinin Alanya hizmeti ne zaman başladı ?Başkent Üniversitesi, Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2000 yılından bu yana 500 kişilik ekibi ile hizmet veriyor. Yüz bin civarında olan Alanya nüfusu turizm sezonunda milyonu aşıyor. Konuklarımızın tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek alt yapıya ve geniş uzman kadroya sahip olmamız, bu alandaki ihtiyacın yerinde ve kaliteli olarak karşılanması adına son derece önemlidir. Alanya şehir merkezindeki faaliyetimiz, 120 yatak kapasitesi ile dokuzar katlı iki blokta ve yakın ek binalarda sürüyor. Tıbbın en son olanaklarını bölgeye kazandıran nitelikteki hizmetimiz, ISO-EN 9001:2000 sertifikası ile belgelendirildi. Standart ilçe imkanlarının çok üzerinde gerçekleşen hizmetimiz, özellikle yabancı konuklara karşı ülkemizin gücünün ve zenginliğinin bu alandaki göstergesi.
Kalifiye eleman istihdamı ilçe ortamında daha mı zor ?Alanya, özelliği gereği Türkiye’nin diğer yörelerine oranla daha düşük bir işsizlik oranına sahip. Sektörün gerektirdiği vasıflı kadroları ilçede istihdam etmek bazen zor olabiliyor. Bu zorluğu aşmanın yolu Türkiye’nin dört bir yanındaki sosyal sorumluluk bilincine sahip diğer insanlara da ulaşmaktan geçiyor. Bu noktada Kariyer.net yadsınamaz boyutta.
İnsan kaynakları süreçlerinizden bahseder misiniz ?Kesinleşen alım ihtiyaçlarında tüm başvurular özellikleri de dikkate alınarak bilgi bankamıza kaydedilir. Ön görüşme ve mülakatlar sonrasında komisyonumuzun kararına göre iş teklifi yapılır. Yeni başlayan personele kurumumuzu ve mevcut çalışanları tanımaları için oryantasyon programı uygulanır. Pozisyonun özelliklerine göre planlanan hizmet öncesi eğitimler, görevlendirme öncesinde tamamlanır. Şirket stratejileri, performans değerlendirme sonuçları ve kariyer planları doğrultusunda çalışanın yetkinliklerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitimler de planlanır. Ayrıca çalışanların talebine bağlı olarak dış kaynaklı, çeşitli eğitimler de imkanlarımız dahilinde.
Yeni başlayan personelin ve görevin özelliklerine uyan ücret, mevcut ücret tarifesinden tespit edilerek iş teklifi sırasında adaya bildirilir. Çalışanların ücretlerine yılda iki kez olmak üzere, Ocak ve Temmuz aylarında mevcut koşulların gerektirdiği ücret ayarlamaları yapılır. Eğitim, deneyim, performans ve kurumumuzdaki kıdem başlıca ücretlendirme kriterlerimizdendir. Personel ücretlendirmesi ile ilgili vergi ödemelerimiz Antalya Defterdarlığının Takdir Belgesi ile taltif edilmiştir.
Bölgedeki yatırımlarınız sürecek mi ?Tüm Türkiye de olduğu gibi Akdeniz Bölgesi’nde de yatırım planlarımız sürekli artış ve yenileme esasına dayalı. Özellikle Alanya ve Antalya’da mevcut talebin karşılanmasına önem veriyoruz. Değişen dünya ve ülke koşullarının gerektirdiği gelişim dinamiğine sahip bulunuyoruz. İnsana saygı ve sosyal sorumluluk bilinci ile sağlık turizmi hedeflerini de kapsayan yeni atılımlarla sektöre katkımızı sürdürmeye kararlıyız.