İnsan Kaynakları’nın gelişimine baktığınızda neler görüyorsunuz?
İnsan Kaynakları şirketlerde daha stratejik bir rol üstlenmek üzere ciddi değişimler ve dönüşümler yaşamaktadır. Artık İnsan Kaynakları gündeminde esnek çalışma modelleri, yeni teknolojinin getirdiği yeni iş yapma biçimleri yer almaktadır.

Çağımıza teknolojinin hakim olması ile birlikte, İnsan Kaynakları departmanı bu gelişmeden nasıl etkilendi?
İnsan Kaynakları bölümleri, teknolojinin gelişmesiyle önce Kariyer.net gibi iş arama portalları ile işlerini daha verimli hale getirme imkanı buldular. Son dönemlerde ise e-learning, e-HR gibi yeni teknolojik yaklaşımlar ile süreçlerini daha etkin yönetmeye başladılar.

Teknolojiden önceki dönemlerde, işe alımlarda uygulanan yöntemler (tanıdık vasıtası, ilanlar vs) bugün ne kadar geçerliliğini koruyor, bu yöntemler ne kadar sağlıklı, ne kadar değil, açıklar mısınız?
Her ne kadar teknoloji ile birlikte işe alım süreci çok daha hızlı ve etkin olsa da, eski yöntemler de bir taraftan varlığını sürdürmektedir. Bizim açımızdan aradığımız pozisyon için gerekli niteliklere sahip bir adayın CV‘sinin hangi kanalla bize ulaştığı çok önemli değildir. Ancak tüm başvuruları ek bir iş yükü yaratmadan ortak bir havuzda takip edebilmek için, başvuruların Kariyer.net veya şirketimiz web sayfasından yapılması büyük önem taşımaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanı’nın geleceğinde neler var?
Bugün ve gelecekte İnsan Kaynaklarının üstlenmesi gereken ciddi roller var; stratejik ortak, değişimin temsilcisi olmak gibi. Bütün bu iddialı rolleri üstlenebilmesi ve hakkıyla yerine getirebilmesi için de İnsan Kaynakları süreçlerini verimli bir şekilde yönetmesi şart. Bu da ancak teknolojinin İnsan Kaynakları süreçlerine entegrasyonu ile mümkün.

Türkiye’nin ilk ve en gelişmiş İnsan Kaynakları sitesi Kariyer.net’in getirdiği teknolojik kolaylık ile birlikte sizce İnsan Kaynakları uygulamalarında neler değişti?
Biz Kariyer.net’in ilk üyelerindeniz. Bu nedenle hem Kariyer.net’te yaşanan gelişmeleri hem bu alandaki diğer uygulamaları yakından takip etme şansımız oldu. Öncelikle Kariyer.net’in öncülüğü ile işe alım yöntemleri Türkiye’deki bir çok firmada çok daha kolaylaştı diye düşünüyorum. Bunu, Kariyer.net’teki hem diğer iş arama portallarındaki üye şirket sayısından çıkarmak mümkün. Ayrıca Kariyer.net’in bugüne kadar vermiş olduğu hizmeti sürekli iyileştirme çabası, bu alanda verilen hizmetlerde belli bir standardın da oluşmasını sağlamıştır.