Küresel Finans ve Muhasebe Meslek Kuruluşu ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği), dünya çapında gerçekleştirdiği araştırmalarda finans ve muhasebe alanının iş dünyasına adım atan Z kuşağı için yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekiyor. ACCA’in araştırmalarına göre, dijital yerliler olarak da tanınan Z kuşağı için finans ve muhasebe cazip bir kariyer alanı olarak öne çıkıyor.

Finans ve muhasebe mesleğinin kamu ve özel sektörü destekleyen, toplumun temel taşlarından biri olduğuna inanan küresel finans ve muhasebe meslek kuruluşu ACCA, tüm dünyada muhasebe, finans ve yönetim alanlarında üst düzey bir kariyere sahip olmak isteyen profesyonellere geleceğin iş dünyasının beklentilerine yönelik, uluslararası tanınırlığı olan prestijli ruhsatlar sunuyor. Finans ve muhasebe mesleğinin küresel olarak güçlendirilip geliştirilmesi ve böylece toplumlara ve bireylere fayda sağlaması için çalışan ACCA, dünya çapındaki araştırmaları ile de finans ve muhasebe alanına dair bugünün sorularına cevap verirken, yarının dünyasına da hazırlıyor.

Z kuşağına bakış

İnternet, mobil iletişim araçları ve sosyal medya ile büyüdükleri için tüm dünyada dijital yerliler olarak tanınan Z kuşağının iş dünyasındaki değişimin katalizörü olması bekleniyor. ACCA de geçtiğimiz sene Z kuşağını daha yakından tanımak için Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ile ortaklaşa küresel bir araştırma gerçekleştirdi. Tüm dünyada 130’dan fazla ülkeden 9,000’den fazla 18-25 yaş arası Z kuşağı üyesi ile gerçekleşen anket ve 17 yuvarlak masa toplantısında, katılımcılar gelecek konusundaki endişeleri ve hayallerini, iş dünyası ve iş liderleri, finans ve muhasebe mesleği, kariyer hedefleri ve gelişim noktaları ile teknolojinin iş dünyasına olan etkileri hakkında görüşlerini paylaştı. Z kuşağının genel bir fotoğrafını çeken bu araştırmada görüşlerini bildiren 647 Z kuşağı üyesi ile Türkiye küresel araştırmaya en çok katılım sağlayan 4. ülke oldu.

Z kuşağının finans ve muhasebe mesleği hakkındaki görüşleri

ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz; ACCA’in Z kuşağına dair gerçekleştirdiği küresel araştırma sonuçlarını, global ve Türkiye verilerini karşılaştırarak şöyle yorumluyor;

“Z kuşağı için finans ve muhasebe mesleği, farklı mesleki yetkinliklerin geliştirilmesine izin verdiği ve uluslararası ölçekte uzun vadeli kariyer fırsatları sunduğu için oldukça cazip bir meslek. Ayrıca, Z kuşağı temsilcilerinin globalde %47’si, Türkiye’de ise %36’sı finans ve muhasebe mesleğinin çok geniş bir yelpazede farklı mesleki yetkinliklerin geliştirilmesine izin verdiğini düşünüyor.”

ACCA’in araştırmasına göre Türkiye’deki katılımcıların %47’sinin (globalde %11) konuya olan yatkınlıkları, %64’ünün (globalde %37) ise finans ve muhasebe alanındaki global rollere geçiş fırsatları nedeniyle finans ve muhasebe alanında bir kariyerin kendileri için cazip olduğunu ifade ediyor. Z kuşağı üyelerinin içindeki sadece bir azınlık finans ve muhasebe profesyonellerinin işletmelerin, toplumların genelini etkileyen değer yaratılmasında veya sürdürülebilirlik konusunda raporlama yapılmasında başlıca rol oynadığının farkında. Z kuşağı üyelerinin üçte birinden biraz fazlası finans ve muhasebe profesyonellerinin işletmelerin etik yönetime sahip olmasında önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Bu veriler, finans ve muhasebe mesleğinde söz sahibi olan bütün tarafların hem mesleğin cazibesini genç yetenekler nezdinde arttırmak hem de finans ve muhasebe profesyonellerinin toplumun genelini ilgilendiren konularda fark yaratacak profesyoneller olduğunu Z kuşağına anlatmak konusunda daha fazla çalışmaları gerektiğine işaret ediyor.

ACCA’den Z kuşağına davet

Hızla değişen iş dünyasında geleceği öngören, çalıştıkları her yerde gücünü iyi olmaya adamış, stratejik düşünen, en yüksek mesleki ve etik standartlara sahip, büyük resmi görebilen finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Filiz Demiröz:

“ACCA Ruhsatı yolculuğunda adaylar, dijital dönüşüm, kurumsal yönetişim, denetim ve güvence, finansal raporlama gibi finans ve muhasebe mesleğinin çeşitli alanlarında mesleki bilgi ve becerilerini arttırıp daha etkin kullanabiliyorlar. Etik ve mesleki değerleri merkezine alan geniş kapsamlı ACCA müfredatı sayesinde ACCA üye ve adayları, günümüz iş dünyasında ihtiyaç duyulan etik ve mesleki beceriler, dijital yetkinlikler ve ticari farkındalık ile donatılırken; iş dünyasındaki gelişmelere ve değişikliklere daha hızlı adapte olabiliyor, kariyerlerini ömür boyu geliştirirken dünyanın her yerinde finans ve muhasebenin farklı dallarında ve farklı sektörlerinde çalışma esnekliğini de kazanıyorlar. Kariyer hayatına finans ve muhasebe alanında başlamak isteyen Z kuşağını ACCA Ruhsat yolculuğuna davet ediyoruz” dedi.

ACCA’in “Ground-breakers: Gen Z and the future of accountancy” isimli küresel araştırmasına bu linkten erişebilirsin.