Kariyer.net’te Kariyer

İK Süreçleri & Yaklaşım

İnsan Kaynakları ve Eğitim Departmanımızın misyonu organizasyonumuzda yer alan her bireyin en iyi performanslarını göstermeleri ve gelişimleri için adil, tutarlı, açık ve mutlu çalışma ortamı yaratmaktır. Departmanımızın mottosu ‘’İK herkes için her yerde’’dir. Buna paralel olarak tüm çalışanlarımız ihtiyaç duydukları her zaman rahatlıkla İnsan Kaynakları ve Eğitim ekibiyle açık bir iletişim kurabilirler. Kariyer.net en önemli kaynağının ‘insan kaynağı’ olduğunun bilinciyle hareket eder. Stratejilerinin odağında yer alan ana hedefleri gerçekleştirmekten sorumlu çalışanlarını organizasyonun kalbi olarak görür. Çalışanların motivasyon ve gelişimi için sürekliliği olan yenilikçi çalışmalar ve aktiviteler yapar.