A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne Demek?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı; tehlike sınıfında yer alan iş yerlerinin iş güvenliği departmanında görev yapan ve A sınıfı belgesi alan uzmanlara verilen mesleki isimdir. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütür.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanları, çalışanların sağlığını ve hayatını tehlikeye atmayacak çalışma şartlarının oluşması için çalışmalar yürütür. Bu çalışma sürecinde yerine getirilmesi gereken bazı görevler şöyledir:

 • Bir çalışma ortamında hayati tehlike oluşturabilecek unsurları belirlemek,
 • Hayati tehlike arz eden unsurları güvenli bir şekilde ve zamanında ortadan kaldırmak,
 • İnceleme ve araştırmalar yaparak çalışanları bilgilendirmek,
 • Görevine uygun olarak işverenin bilgisi doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla iş yerlerinin düzenlenmesini sağlamak,
 • İş güvenliği için çalışanlara rehberlik etmek ve uygun çalışma ortamları hazırlamak,
 • Risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamını düzenlemek,
 • İş yerinde oluşabilecek kaza, yangın gibi olumsuz durumların önlenmesi için çalışmalar düzenlemek, bu konuda öneriler sunmak,
 • Şirket çalışanlarının güvende olması adına eğitim ve bilgilendirme yapmak, çalışma prosedürleri hazırlamak,
 • İş kazası ya da hastalıklarla ilgili olarak şirket birimleri ile iş birliği içerisinde bulunmak.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

A, B ve C olarak sınıflandırılan iş güvenliği uzmanlığı sertifikalarına başvurmak için bazı kriterler vardır. Bu kriterler doğrultusunda A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına başvurabilecek kişiler şöyledir:

 • Kişilerin iş güvenliği ya da iş sağlığı ve güvenliği programında doktora yapan mimar, mühendis ya da teknik elemanlar,
 • En az dört yıl B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle görev yapan kişiler,
 • A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerine katılarak bu alanda yapılan sınavlarda başarılı olan mimar, mühendis ya da teknik elemanlar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üniversitelerin Mimarlık Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesi içerisinde bulunan bölümlerde lisans eğitimi alanlar iş güvenliği uzmanı olabilir. İş güvenliği uzmanı olarak meslek hayatına devam edenler gerekli şartları sağlayarak A sınıfı sertifikasını alabilirler ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak meslek hayatına devam edebilirler.