Acil Tıp Uzmanı Nedir?

Acil Tıp Uzmanı Kimdir?

Acil Tıp Uzmanı; acil servisin tüm eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüten, acil servisteki hasta bakım hizmetlerini yerine getiren ve bu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayan kişilere verilen mesleki unvandır. Ani meydana gelen sağlık sorunlarını değerlendirir, genel durumu kontrol eder ve ilk tıbbi müdahaleyi yapar.

Acil Tıp Uzmanı Ne Yapar? Acil Tıp Uzmanı Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Yoğun bir çalışma temposuna sahip olan Acil Tıp Uzmanının görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Acil serviste hasta bakım işlerini yerine getirmek,
 • Acil serviste tetkik sistemi, hasta bakım, tedavi etme ve hasta bakımının sonlandırılması için gereken işleyişi düzenlemek,
 • Acil servisin verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu durumu denetlemek,
 • Acil servis içerisine görev yapan pratisyen hekimlerin çalışmasını denetlemek,
 • Hizmet içi denetim yapmak,
 • İlgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
 • Toksikoloji ve kritik bakım gibi alanlarda danışmanlık yapmak,
 • Pratisyen hekim tarafından bakılan hastaları konsülte etmek,
 • Hasta bakımında; tetkik, tedavi ve bakımın sonlandırılması hakkında nihai karar vermek,
 • Acil serviste bulunan adli ve idari kayıtların düzenini sağlamak,
 • Acil servis çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini sağlamak,
 • Bağlı olduğu acil servis sorumlusuna çalışmalar hakkında rapor vermek,
 • Kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Acil Tıp Uzmanı Nasıl Olunur? Acil Tıp Uzmanı Eğitimi

Acil Tıp Uzmanı olmak için alınması gereken eğitimler şunlardır:

 • Üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden birinde eğitim almak,
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) giriş yapmak ve ilgili bölümle ilgili puanı kazanabilmek,
 • 5 yıllık staj dönemini başarıyla bitirmek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
10.900 / Aylık
13 kişinin ortalama maaşıdır.