Aerodinamik Mühendisi Nedir?

Aerodinamik Mühendisi Ne Demek?

Aerodinamik mühendisi, ekipmanların uçak tasarımı ve imalatına adaptasyonunu değerlendirmek için uygulamalı araştırmalar yapar. Hava gibi gaz akışlarının, bir cismin etrafındaki etkisini ve üretilen kuvveti inceler. Yarış arabaları ve rüzgar türbinleri, aerodinamik mühendisliğinin önemli bir rol oynadığı havacılık dışındaki teknolojilerin örnekleridir.

Aerodinamik Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Havacılık ürünlerinin fizibilite, üretilebilirlik, maliyet veya üretim süresini belirlemek için proje teklifleri veya mühendislik verilerini analiz etmek,
 • Çeşitli tasarımlar üzerindeki termodinamik etkileri incelemek,
 • Oluşturulması planlanan teknolojilerin prototiplerini tasarlamak,
 • Teknolojilerin ayrıntılı teorik ve sayısal analizlerini yapmak,
 • Test sonuçlarını analiz etmek ve bulguları özetlemek,
 • Teknolojinin gelecekteki ürün yelpazesine etkili bir şekilde aktarılmasını sağlamak için geliştirme ekipleriyle iş birliği yapmak,
 • Tamamlanmış bir aracın dinamik kararlılık ve kontrol özelliklerini sağlamak üzere tasarımları analiz etmek ve konfigürasyonlar geliştirmek,
 • Uçuş ve rüzgar tüneli test programlarını formüle etmek ve rapor hazırlamak,
 • Uçak performans verileriyle ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmak,
 • Havacılık ürünlerinin tasarımı, üretimi, değiştirilmesi veya test edilmesinde yer alan mühendislik veya teknik personel ile iş birliği içerisinde çalışmak,
 • Teknik araştırma çalışmalarında yönetim ve müşterilere danışmanlık yapmak.

Aerodinamik Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Aerodinamik mühendisi olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Aerodinamik Mühendisinde Olması Gereken Özellikler

 • Matematiksel zekası ve analitik yönü kuvvetli olmak,
 • Minitab, LabVIEW veya Matlab gibi mühendislik programlarına hakimiyeti bulunmak,
 • Operasyonel gereksinimler konusunda geniş bir farkındalık sergilemek,
 • Karmaşık teknik problemler üzerinde çalışıp yenilikçi çözümler sunabilmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Teknik bilgiyi anlaşılır bir şekilde açıklayabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Son teslim tarihlerine riayet etmek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
29.520 / Aylık
64 kişinin ortalama maaşıdır.