Akademik Personel Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

Akademik Personel poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç 5.160 9.480 18.460