Akademik Personel Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

Akademik Personel poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç 7.000 9.470 14.630