Anatomi Öğretmeni Nedir?

Anatomi Öğretmeni Ne Demek?

Vücut şeklini, organları ve organlar arası yapısal ilişkileri inceleyen anatomi bilim dalı konularını müfredat doğrultusunda öğrencilere aktaran kişilere anatomi öğretmeni denir. Makraskobik, mikroskobik, sitoloji, gelişimsel ve patolojik anatomi olarak alt dalları vardır. Anatomi öğretmeni, insan vücudundaki organların büyüklük, biçim gibi özelliklerinin tanımlanması, iskelet ve kas yapısının ve işleyişinin kavranması ile ilgili bilgileri öğrencilerine aktarır. Bunun dışında tüm vücut dokularının birbirleriyle ilişkilerinin belirlenmesi konusunda eğitim verir. Bu yüzden tıp konusunda ciddi derecede bilgi sahibi olması gerekir.

Anatomi Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Vücudu oluşturan sistemlerin işlevleri ve birbirleri ile ilişkilerini bir bütün olarak öğrencilere anlatan anatomi öğretmeninin görevleri arasında şunlar yer alır:

  • Belirlenen müfredat doğrultusunda anatomi konularını anlatmak,
  • Öğrencilerin derse katılımını sağlamak amacıyla yeni öğrenme metotları geliştirmek,
  • Sınıf içinde münazara ortamı yaratarak öğrencilerin eleştirel düşünce yapısına sahip olmalarını sağlamak,
  • Çeşitli araştırma konuları vererek öğrencileri araştırmaya teşvik etmek,
  • Yazılı ve sözlü sınavlar yaparak başarı durumlarını değerlendirmek ve bunların sonuçlarını değerlendirmeleri için okul yönetimine sunmak,
  • Laboratuvar araştırmaları için pratik ve uygulanabilir eğitim imkânları sunmak.

Anatomi Öğretmeni Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerin Biyoloji ile ilgili eğitim programlarında 4 yıllık lisans diplomasına sahip olursanız, Sağlık Meslek Liselerinde ve Spor Liselerinde görev alabilirsiniz.

Anatomi Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Anatomi ile ilgili en yeni bilgilere ulaşabilen; bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek öğrencilerine aktarabilen anatomi öğretmeninin alması gereken eğitimler arasında; Dolaşım Sistemi, Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Üregenital Sistem, Sindirim Sistemi, Topografik Anatomi, Disseksiyon ve Fiksasyon Tekniği, Plastinasyon Teknikleri, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme gibi dersler yer alır.

Anatomi Öğretmeni İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.