Anjiyo Hemşiresi Nedir?

Anjiyo Hemşiresi Ne Demek?

Anjiyo hemşiresi, kalp ve damar tıkanıklığı şikayetleri ile hastanede bulunan kişilerin kalbindeki damarları açan hekime yardımcı olan meslek çalışanıdır. Anjiyo hemşireleri, özel bir eğitim aldıkları için diğer bölümlerde çalışan hemşirelerden farklı şekilde, "anjiyo hemşiresi" olarak adlandırılır.

Anjiyo hemşiresi, kalp damar tıkanıklığıyla anjiyo kliniklerinde bulunan hastaların tanısının konması, tedavi ve muayene sürecinin hem öncesi hem de sonrasında gerekli olan hemşirelik hizmetlerini sağlayan sağlık çalışanıdır. Hastaya uygulanacak anjiyo hakkında anjiyo işleminden önce bilgi veren ve hastayı ruhsal olarak anjiyo işlemine hazırlayan kişidir.

Anjiyo Hemşiresi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Anjiyo hemşiresinin anjiyo işlemi öncesi ve sonrasında yerine getirmesi gereken görevleri vardır. Bu görevler şu şekilde sıralanabilir:

  • Hastanede kodifikasyon edilen tüm anjiyo işlemlerinde görev almak,
  • Anjiyo işlemi öncesinde hasta kaydını sağlamak,
  • Hastayı anjiyo işlemi hakkında bilgilendirmek,
  • Hastayı anjiyo uygulamasına hazırlamak ve hasta güvenliğini sağlayarak anjiyo masasına almak,
  • Anjiyoya başlama aşamaları bittikten sonra hastanın monitörize edilmesini sağlamak,
  • İşlem sırasında kullanılacak ilaçların hazırlık ve kontrolünü sağlamak,
  • Anjiyo uygulaması yapılacak olan bölgeyi uygun biçimde boyamak,
  • Anjiyo işlemi sonrasında hastaya yapılması gereken işlemleri gerçekleştirmek,
  • Anjiyo işlemi uygulanan hastanın güvenli bir şekilde hasta odasına götürülmesini sağlamak,
  • Anjiyo hemşireleri anjiyo işlemi sonrası evine gidecek olan hastaya doktorun verdiği ilaçları nasıl kullanması gerektiği ve anjiyo işlemini uygulayan doktora ne zaman kontrol için gelmesi gerektiği bilgisini vermektedir.

Anjiyo Hemşiresi Olma Şartları Nelerdir?

Anjiyo hemşiresi, anjiyo öncesi ve sonrasında hastayla bire bir ilgilenir. Anjiyo hemşiresi olabilmek için belli bir eğitim sürecinden geçmeniz gerekir. Bu eğitimlere; Sağlık Meslek Lisesi mezunu olanlar veya üniversite sınavlarında hemşirelik ön lisans ya da lisans programlarını tercih edenler başvurabilir.

Anjiyo Hemşiresi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Anjiyo hemşiresi olabilmek için Hemşirelik ön lisans programı, Sağlık Memurluğu ön lisans programı, Sağlık Teknikerliği ön lisans programından mezun olmanız gerekir. Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünde verilen Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Patoloji, Biyokimya, Hasta Eğitimi, Geriatrik Bakım, Epidemiyoloji gibi dersleri de eğitiminiz esnasında almanız lazımdır.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
15.420 / Aylık
23 kişinin ortalama maaşıdır.